søndag 4. april 2010

Sam Harris om vitenskap og moral
Saken: Spørsmål om 'godt' og 'ondt', rett og galt, osv., blir av mange sett på som noe vitenskapen ikke kan, skal eller bør hjelpe til med å gi svar på.


Historisk sett har man lenge tydd til sin lokale religion for å forankre sin moral, eller rettere sagt; man hevder sådan. Religionen kunne nok ha hatt moralsk autoritet hvis man faktisk kunne stole på informasjonen man fikk derfra. Det ser heller ut til at de hellige bøkene ikke er noe mer til å stole på når det kommer til moralske spørsmål enn de er i vitenskapelige spørsmål. 

Vitenskapen har derimot kommet med en mengde ny og verdifull kunnskap opp gjennom århundrene, og jo mer vi lærer fra de ulike vitenskapene jo lettere vil det være å komme frem til gode moralske beslutninger.

Sam Harris forteller i en video om hvordan vitenskapen kan være en autoritet også på "det moralske området":____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.


vg,

Ingen kommentarer: