mandag 2. november 2009

Hvorfor tror du ikke på en gud? (Oversikt)


Jeg leser boken 50 Voices of Disbelief: Why We Are Atheists av Russell Blackford og Udo Schüklenk. Boken er en samling essays fra ateister rundt om i verden, personer innen vitenskap, litteratur, politikk og media som skriver om hvorfor de er ateister. Gjennom femti blogginnlegg tar jeg for meg grunnene disse menneskene oppgir for ikke å tro på en gud. Mer informasjon om forfatterne og boken får du ved å gå til del 1 av denne serien.

Dette blogginnlegget er ment som en samleside hvor man får oversikt over alle femti delene, med en kort beskrivelse av hver del.


Del 1 - Russell Blackford: Unbelievable!


Denne delen begynner med en kort presentasjon av boken, Russell Blackford og Udo Schüklenk. Deretter fortsetter den med kapittel 1 av Russell Blackford. Hans hovedproblem med teismen er det man kjenner som "det ondes problem."


Del 2 - Margaret Downey: My "Bye Bull" Story


Det er egentlig ikke noen "skikkelige" argumenter for ateisme i dette kapittelet. Det er for det meste en fortelling om det å vokse opp som skeptiker og ateist i et samfunn eller en familie som er meget religiøs. Kapittelet viser også til en ung Downey som en spøkefull og leken jente som ikke hadde noe imot å tulle med blant annet morens overtro.


Del 3 - Nicholas Everitt: How Benevolent Is God? An Argument from Suffering to Atheism


Som tittelen sier så bruker Everitt argumenter som "det ondes problem" som grunnlag for at det ikke kan finnes en slik gud de aller fleste teister tror på, nemlig en god, allmektig og allvitende gud. Det er rett og slett for mye lidelse i verden, mener han.


Del 4 - Ophelia Benson: A Deal-Breaker


Et meget godt kapittel med mange gode argumenter for hvorfor det å tro på "the standard-issue God", som Benson kaller det, kan virke absurd. Folk kommer for eksempel med påstander om guden sin som de ikke kan vite, og hvorfor gjemmer guden seg?


Del 5 - J.L. Schellenberg: Why Am I a Nonbeliever? - I wonder...


Schellenberg forteller oss hvordan "øynene ble åpnet" da han flyttet fra hjembygden og inn til storbyen for å møte på, og lese om via studier, mennesker som hadde en annen religiøs bakgrunn enn ham selv. Dette sammen med "det ondes problem" og "gjemselsproblematikken" gjorde at det ikke tok lang tid før han ble en ikke-troende i sitt nye liv i storbyen.


Del 6 - John Harris: Wicked or Dead? Reflections on the Moral Character and Existential Status of God


Harris mener det er like gode argumenter for å tro på en fe som det er å tro på en gud og mener det er absurd å bli spurt om man er agnostiker eller ateist overfor troen på feer. Dette burde også gjelde for gudene i følge Harris. Han kommer også inn på dette med respekt for religiøs tro og hvor feil det er at man automatisk skal respektere enhver religiøs påstand eller tro. Et litt rotete og oppstykket kapittel som ikke helt passer til tittelen, men interessant likevel.


Del 7 - Adèle Mercier: Religious Belief and Self-Deception


Mercier mener blant annet at de aller fleste religiøse egentlig ikke mener det de sier når det kommer til evig liv. Dette fordi de ikke oppfører seg som om de skal leve videre etter døden. For hvorfor er de da redde for å dø? Hun bruker selvmordsbombere som eksempel på "ekte" religiøse mennesker.


Del 8 - J.J.C. Smart: The Coming of Disbelief


Et meget kort essay hvor Smart blant annet skriver at han ikke har mye til overs for kristendommens antroposentrisitet med tanke universets størrelse og mulighetene for andre sivilisasjoner "der ute."


Del 9 - Graham Oppy: What I Believe


Et komplisert og tungt skrevet essay hvor Oppy nummererer argumentene i tur og orden og driver med interne referanser etter hvert som han skriver. ("Ut fra det jeg skrev under punkt 1-4, så..." osv.) Han begynner med å liste opp universets egenskaper og viser oss hvordan en allmektig og allvitende gud ikke passer inn i dette bildet. Han referer også til forskning innen psykologi og nevrologi og setter dette opp mot påstander om "det overnaturlige".


Del 10 - Thomas W. Clark: Too Good to Be True, Too Obscure to Explain: The Cognitive Shortcomings of Belief in God


Clarks essay handler egentlig om naturalisme og hvordan dette ståstedet automatisk fører til ateisme. Naturalistene søker etter svar, forklaringer og kunnskap som man kan stole på. Essayforfatteren mener man bare kan stole på de svarene vitenskapen gir. Han ikke enig i den gjengse oppfatningen av at virkelighten er delt opp i "det naturlige" og "det overnaturlige".
Dette er et av de lengre essayene i boken (tror jeg). Shermer gir oss en oversikt over hans "personlige religiøse reise" før han kommer med argumenter for hvorfor han er det han kaller en skeptiker. Han forteller oss også at det ikke er så farlig å ha svar på absolutt alt og at det ikke er bra å bare putte inn ordet "gud" alle de steden hvor vi ikke har en fullverdig vitenskapelig forklaring ennå. For Shermer er det tydelig at det er vi som har skapt gudene og ikke omvendt. Han leker også med tanken på hvordan vi ville oppfattet en sivilisasjon som har 50.000 flere år enn oss bak seg på teknologi- og vitenskapsfronten; ville vi kalt de for guder?


Del 12 - James Randi: A Magician Looks at Religion


James Randi er en magiker/illusjonist og i sitt yrke har han opplevd mye forskjellig og høstet erfaringer om mennesket. Han har funnet ut at vi kan være enkle å lure, men også at mennesket lett kan lure seg selv. Det utroligste er når han blir møtt med at folk mener det han gjør er mirakler, når han bestemt hevder at han bare bedriver triks og lureri. Han mener at media har en stor skyld i dette. Han er også uenig med de som mener at vitenskap og religion "er kompatible".


Del 13 - Emma Tom: Confessions of a Kindergarten Leper


Emma Tom og hennes medelever ble av læreren truet til å tro på den kristne gud. Hvis ikke ville de få spedalskhet i dette livet og ende opp i helvete etter døden. Dette førte til at hun fikk avsmak på hele greia. Tom mener også at en allvitende gud ville se på ikke-troende med beundring ettersom de klarer å være moralske uten å følge en "10-step religion." Og hva om religionene egentlig er til for at guden skal kunne luke ut de intolerante og hatefulle?


Del 14 - Philip Kitcher: Beyond Disbelief


Kitcher mistet barnetroen sin (kristendom) i løpet av tenårene og etter hvert på seg selv som en ateist. Han kommer blant annet med det han kaller "three powerful arguments" i favør av ateisme, i tillegg til å lansere tanken om en fremtidig religion uten det religiøse. Dvs. å danne et samfunn hvor folk tilfredsstiller de behovene religionene i dag ser ut til å tilfredsstille.


Del 15 - Taner Edis: An Ambivalent Nonbelief


Taner Edis er en naturalist og har lite til overs for organisert religion. Han bruker vitenskap og forskning som hovedargument for hvorfor han er ateist. Han mener den vitenskapelige metode fungerer "best" når man skal gå frem og finne ut hvordan ting henger sammen. Et viktig poeng for Edis er at vitenskapen faktisk kunne ha bekreftet overnaturlige entiteters eksistens, men den har altså ikke gjort dette.


Del 16 - Sean M. Carroll: Why Not?


Carroll er for det første ikke enig med teologene om at det er bortkastet å argumentere mot en gud som er en aktør i verden ("an interventionist god") og som har tanker, motiver og intensjoner, for han mener det er slik de aller fleste religiøse ser på sin gud. Så begir han seg ut på kunsten å argumentere mot det han kaller "den teologiske gud", dvs. gudsbegrepet de aller fleste teologer opererer med. Han kommer dermed inn på det kosmologiske argument som er veldig populært blant teologene og mange andre religiøse mennesker.


Del 17 - Victor J. Stenger: Godless Cosmology


Stenger mener den moderne vitenskapen, da særlig astronomi og kosmologi, viser at det ikke er noen gud som står bak universet og oss. Han går gjennom noen påstander gjort av kristne apologeter som kommenterer vitenskapen og mener at Bibelen såvisst ikke harmoniserer med den moderne vitenskapens syn på hvordan ting foregår eller har foregått. Han kommer også inn på "det antropiske prinsipp".


Del 18 - Christine Overall: Unanswered Prayers


Overall ble som liten fort klar over den klare "favoritismen" som eksisterer blant gudene. Enkelte får sine bønner besvart, andre ikke. Det virker også helt vilkårlig hvem som får sine bønner besvart, uavhengig av hvem de er og hva de har gjort. Kanskje er ulikhet og skjevheter i fordeling av goder en del av "Guds plan"? Den eneste "effekten" Overall ser for seg bønn kan ha er den psykologiske: man føler at man gjør noe.


Del 19 - Damien Broderick: Beyond Faith and Opinion


Broderick vokste opp i en katolsk kristen familie og valgte til og med å studere til å bli prest. Men underveis begynte tvilen å komme. I dette essayet skriver han litt om dette og forskjellen på en nonbeliever (som han er) og en disbeliever. Han kommer også inn på bevisførselen til de troende.


(Oppdateres etter hvert som nye deler blir lagt ut.)
Sjekk også ut serien om hvorfor folk tror på en gud her.

____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.


Ingen kommentarer: