onsdag 16. desember 2009

Hvorfor tror du ikke på en gud? (Del 9)
Jeg leser boken 50 Voices of Disbelief: Why We Are Atheists av Russel Blackford og Udo Schüklenk. Gjennom femti blogginnlegg skal jeg ta for meg essayer som femti ateister har skrevet som er samlet i denne boka, hvor de gir uttrykk for hvorfor de ikke tror på en gud. Ved å gå til del 1 av denne bloggserien får du vite mer om boken og Blackford & Schhüklenk.


Kapittel 9: What I Believe
av Graham Oppy


Forfatteren av dette essayet begynner med å liste opp en del "egenskaper" ved universet, som for eksempel hva som "skjer" og eksisterer her: Årsaker, fysiske kvantiteter, bevegelse, energi, masse, spenning, tid, rom osv. er en del av universet. Objekter som enten selv påvirker eller som blir påvirket av andre elementer (objekter, energi osv.) har helt og holdent en fysisk forfatning. Alle disse har også et tidsmessig og romlig forhold. De har alle sitt eget unike tidsmessige og romlige "tilholdssted".

Oppy fortsetter så med å skrive at hvis det finnes en allvitende, allmektig og fullkomment god gud som styrer universet vårt, så må vedkommende eksistere innen dette universet og okkupere et sted i her. Videre kan man slutte at hvis Einsteins relativitetsteori bare er noenlunde sann så kan det ikke eksistere et allvitende eller allmektig vesen i vårt univers, ettersom ingenting kan reise raskere enn lysets hastighet.

Han referer også til nevrologisk forskning, kognitiv psykologi og studier innen språk, sosialpsykologi og kunstig intelligens. Han skriver at det er ingenting innen denne "science of the mind" som er i konflikt med påstanden om at alle mentale tilstander, inkludert bevisstheten, utelukkende har en fysisk forfatning. Det samme går for alle "aktører" (agents), og ut fra det vitenskapen i dag kan fortelle oss så finnes det i følge Oppy ingen grunn til å benekte at universet helt og holdent har en fysisk forfatning. (Dvs. at det ikke er noen grunn til å tro at det er noe "overnaturlig" eller "metafysisk" i tillegg til det fysiske.)

Flere teister liker å komme med argumentet om at "alt som skjer må ha en årsak, og universet ble til og eksisterer, derfor er det en grunn til at universet eksisterer." Essayforfatteren hevder derimot at universet ut fra hans tankegang umulig kan ha hatt en årsak, ettersom årsaker skje innen et fysisk univers ut fra det vi vet i dag. Og siden tid og rom ikke eksisterte "før" Big Bang så har altså universet ingen "årsak" slik vi kjenner det. Intelligent design (ID) er dermed ikke forenlig med det vi vet om universet, mener han, akkurat som den ikke er forenlig med det vi vet om biologi.

Til slutt presiserer han at det å være klar over et "meningsløst univers" ikke automatisk fører til at man ser på livet som meningsløst. I tillegg vektlegger han at selv om folk føler at det eksisterer noe overnaturlig så er ikke det noe bevis for at det overnaturlige faktisk eksisterer. Alt dette kan forklares uten å ty til overnaturlige forklaringer.

Han minner oss også om at menneskenes rasjonalitet er feilbarlig og at vi alle kan "falle for" rasjonaliteter som ikke nødvendigvis er forsvarbare. Vi er også flinke til å bygge på disse antagelsene og utvikle omfattende teorier på et totalt feil grunnlag. Refleksjon rundt dette mener Oppy er viktig.

Dette essayet var veldig komplisert skrevet og det er tydelig at det er en filosof som står bak det. Han har nummerert "argumentene" i løpet av essayet, slik at hvert avsnitt har sitt nummer. Og så referer han til de ulike tallene utover i essayet hvis han viser tilbake på noe. Det var tungt å lese, men vel verdt det :)


Kort om forfatteren (fra boken):

Oppy er professor i filosofi ved Monash University og har blant annet nettopp fullført en studie om teisme og ateisme med tittelen Arguing About Gods.


Neste del:

10. Thomas W. Clark: Too Good to Be True, Too Obscure to Explain: The Cognitive Shortcomings of Belief in God


Tidligere deler:

En oversikt over alle delene finner du her.


____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.


vg, vg, tv2, tv2, vg, tv2,

4 kommentarer:

PC sa...

Til deg som fortsatt tror på "julenissen"... Sjekk, God Is Not Great, How Religion Poisens Everything, Christopher Hitchens. http://www.youtube.com/watch?v=0YPmt8TUoX4&NR=1

Christopher Hitchens - Religion Illustrated (1 of 2)

http://www.youtube.com/watch?v=vueL6iEipsE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Nc2nfIUMSmI&feature=related

Anonym sa...

Og Richard Dawkins' "The God Delusion".

Den og Hitchens' mesterverk nevnt over her, gir deg all ammunisjon du trenger for å avvæpne mentalt forstyrrede mennesker, som absolutt alle religiøse mennesker er i større eller mindre grad.

Shiva sa...

PC:

Til deg som fortsatt tror på "julenissen"... Sjekk, God Is Not Great, How Religion Poisens Everything, Christopher Hitchens. http://www.youtube.com/watch?v=0YPmt8TUoX4&NR=1

Christopher Hitchens - Religion Illustrated (1 of 2)

http://www.youtube.com/watch?v=vueL6iEipsE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Nc2nfIUMSmI&feature=related
-

Takk for sist, PC :)

Shiva sa...

Anonym 1:

Og Richard Dawkins' "The God Delusion".

Den og Hitchens' mesterverk nevnt over her, gir deg all ammunisjon du trenger for å avvæpne mentalt forstyrrede mennesker, som absolutt alle religiøse mennesker er i større eller mindre grad.
-

Hehe, det kan du si.

Jeg ville vel ikke brukt begrepet "mentalt forstyrret", men... Det er en forskjell i tenkemåten hos teister enn det er hos ateister ja. Ingen tvil om det.