onsdag 9. desember 2009

Samfunnsforhold og religiøsitetEn stressende og hektisk hverdag i et samfunn med store sosiale forskjeller
er en mulig grunn til religiøsitet, i følge en ny forskningsrapport.
Foto: adamjcopeland.com


Saken: Det er kanskje ikke så overraskende for enkelte, men nå har man i det minste noe vitenskapelig å vise til; religion ser ut til å komme fra dysfunksjonelle sosiale forhold.


En nylig publisert forskningsrapport (pdf) innen sosiologi ledet av Gregory Paul konkluderer med at religion slett ikke er bra for samfunnet. Religion ser derimot ut til å være en psykologisk mekanisme som aktiveres for å takle ekstrem angst og stress, i følge denne rapporten.


Moral fra gud


Det er ikke sjelden jeg hører fra religiøse mennesker jeg debatterer og diskuterer med at det umulig kan finnes moral uten religion. "Vi har fått moralen fra vår gud!" sier mange. "Uten religion ville samfunnet falt sammen!" sier andre. Ikke-troende prøver da å slå tilbake med å vise til at millioner av mennesker faktisk lever moralske liv sammen med mange mennesker i samfunn verden over.


Les også:
Hvorfor tror du på en gud? (Del 42) - Samfunnet ville blitt ødelagt uten religion


Religion og samfunn


Men nå har det altså kommet en rapport som viser til at bevisene ser ut til å gå i favør av de ikke-troende som hevder at religion ikke nødvendigvis er så bra for samfunnet; religion er muligens et symptom på snarere enn en kur mot et dysfunksjonelt samfunn. Paul har tidligere kommet med en annen studie som viser til at det er en betydelig sammenheng mellom et samfunns religiøsitet og en rekke negative samfunnsfaktorer som for eksempel mord og narkotikamisbruk. Den nye rapporten bygger opp om dette.

Han sammenligner "religiøsiteten til mannen/kvinnen i gata" (popular religiosity) med en skala som allerede finnes som heter "the successful societies scale" eller SSS. Denne skalaen måler slikt som mord, antall innsatte i fengsler, barnedødelighet, lønnsforskjeller osv. Det perfekte eksempelet er USA; landet kommer verst ut på SSS' målinger i den industrielle verden og er i tillegg det mest religiøse blant alle "I-landene". Dette går igjen med alle landene han undersøker og det viser seg at de industrielle landene med en høy prosentandel gudstroende er også de samfunnene som er mest "dysfunksjonelle" om du vil.

Overraskende? Er det tilfeldigheter kanskje? Muligens, men studien ser ut til å vise til at det er sterke krefter i sving her når det kommer til religion. Men hvorfor er det slik? Han prøver å se på om det kan forklares med innvandring, pluralisme, voldelig fortid eller media osv., men konkluderer med at det er religiøsiteten som er den sterkeste faktoren:


Because highly secular democracies are significantly and regularly outperforming the more theistic ones, the moral-creator socioeconomic hypothesis is rejected in favour of the secular-democratic socioeconomic hypothesis. (...) [R]eligious prosociality and charity are less effective at improving societal conditions than are secular government programmes.
-s. 1 og 22 (pdf)


Religion er noe folk kan støtte seg til når ting ikke går så bra i livet, særlig i sammenheng med stress. Paul skriver at religion er "a natural invention of human minds in response to a defective habitat". (s. 28, pdf) I USA har de for eksempel ikke universell helseforsikring og han mener at på grunn av dette og mange andre faktorer som "konkurransesamfunnet" og store lønnsforskjeller, gjør at religiøs tro tilbyr en slags lettelse i den hektiske hverdagen. I de landene som har en godt utbygd velferdsstat ser man samtidig det motsatte; at antall religiøse er mye lavere.

Det er nok mye mer forskning som må til før man kan si ting sikkert, men dette ser ut til å være sterke indikatorer på at et vellykket samfunn (eller det han kaller et "sunt samfunn" [healthy society]) gjør at antall religiøse går ned.


(Sjekk forresten ut Andy Thomsons forelesning "From the Heavens or From Nature: The Origins of Morality"; YouTube eller last ned [Høyreklikk -> "Lagre som..."], for å få en evolusjonspsykologisk begrunnelse for hvor vi mest sannsynlig har fått moral fra.)

____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.


vg, vg, vg, tv2, tv2, tv2,

6 kommentarer:

ernieball sa...

Dette høres helt genialt ut! Skal lese rapporten senere :)

Dukker stadig opp slike forskningsrapporter. Denne, om at våre egne meninger og vår oppfatning av "hva gud mener" om det samme svært ofte sammenfaller, er også helt herlig lesing.

Og når jeg sier jeg blir glad for slike rapporter er det ikke fordi de får religiøse til å se latterlige ut (det klarer de selv helt uten hjelp...;)), men at de bekrefter den intuisjonen og oppfatningen vi (eller jeg som ikke-troende) har gått med daglig gjennom lang tid og opparbeidet meg gjennom rene observasjoner i hverdagen.

Sam Harris har også levert en nevrobiologisk forskningrapport på religiøsitet som var interessant, men klarer ikke å finne den akkurat nå..

ernieball sa...

Her var Sam's forskningsrapport :)

Ganske tørr å lese..., men forskningen er interessant ;)

Leisha Camden sa...

ernieball:

You can tell you have created God in your own image when it turns out that he or she hates all the same people you do.
Anne Lamott

;-)

ernieball sa...

Leisha Camden:

Funny how it always seems to turn out that way.. Or is it? :)

Shiva sa...

ernieball:

Dette høres helt genialt ut! Skal lese rapporten senere :)

Dukker stadig opp slike forskningsrapporter. Denne, om at våre egne meninger og vår oppfatning av "hva gud mener" om det samme svært ofte sammenfaller, er også helt herlig lesing.
-

Ja, jeg har lest den også. Mye bra som kommer ut :)

Og når jeg sier jeg blir glad for slike rapporter er det ikke fordi de får religiøse til å se latterlige ut (det klarer de selv helt uten hjelp...;)), men at de bekrefter den intuisjonen og oppfatningen vi (eller jeg som ikke-troende) har gått med daglig gjennom lang tid og opparbeidet meg gjennom rene observasjoner i hverdagen.-

Helt enig :)

Sam Harris har også levert en nevrobiologisk forskningrapport på religiøsitet som var interessant, men klarer ikke å finne den akkurat nå..

(...)

Her var Sam's forskningsrapport :)

Ganske tørr å lese..., men forskningen er interessant ;)
-

Takk for den! Den har jeg ikke fått lest :) Skal gjøre det i jula kanskje :p

Shiva sa...

Leisha Camden:

You can tell you have created God in your own image when it turns out that he or she hates all the same people you do.
-Anne Lamott
-

Hehehe :p