søndag 28. mars 2010

Religiøse ledere som ikke tror på det de preker


Hva skal en pastor gjøre
når han mister troen på denne karen?


Saken: Hva skal en religiøs leder gjøre hvis han mister sin tro? En ny studie tar for seg såkalte "ikke-troende religiøse ledere."

Daniel Dennett og Linda LaScola hos The Center for Cognitive Studies ved Tufts University har nettopp publisert en studie hvor de tar for seg pastorer som har mer eller mindre mistet den religiøse troen de preker til sine respektive menigheter. (Last ned PDF-filen her.)

Studien er basert på personlige intervjuer med fem pastorer som har mistet troen. Det kommer frem at selv om de kom frem til at de ikke trodde lenger så er det vanskelig, om ikke umulig, å fortelle om sitt nye syn på tilværelsen. De vil skåne menighetens medlemmer for ubehag som ville bli resultatet av en slik offentliggjøring og i tillegg ville de selvsagt miste jobbene sine, noe som i dagens situasjon ikke er særlig bra. Og hva vil menigheten tenke om denne personen? Vedkommende har jo hatt en betydelig innflytelse på mange av de troendes liv. 

Det som er interessant er at flere av dem blant annet kom frem til sin ateisme via bøker av de såkalte "nyateistene" (Richard Dawkins, Sam Harris og Christopher Hitchens f.eks.).

Les gjennom studien til Dennett og LaScola og kommenter gjerne her om hva dere synes :)
____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.


vg,

torsdag 25. mars 2010

Ukens sitat (2010, uke 12)

There is nothing like returning to a place that remains unchanged to find the ways in which yourself have altered.
-Nelson Mandela

Oversikt over alle sitatene finner du her.

____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.

torsdag 18. mars 2010

Steinerskolens mørke side
Saken: Mitt syn på Steinerskolen har endret seg betraktelig den siste tiden.


Hele livet har jeg egentlig hatt et positivt syn på Steinerskolen. Jeg har selv gått i den offentlige skolen hele veien opp til universitetsnivå, men har flere venner og bekjente som har gått ett eller flere år på Steinerskolen. Jeg har visst hele tiden at skolen har hatt et "alternativt" syn på hvordan undervisningen skal være, men med "alternativt" har jeg aldri sett for meg noe annet enn at de bare ville legge undervisningsopplegget annerledes til rette for eleven enn det som var vanlig i den offentlige skolen. Jeg tenkte at det bare var en alternativ pedagogikk, ikke nødvendigvis et alternativt livssyn eller at det var noe religiøst involvert i det hele tatt.


Det de ikke forteller oss


Dette synet har den siste tiden dramatisk endret seg. Det begynte da jeg var en tur i Stavanger for noen uker siden. Til frokosten den ene dagen leste jeg tilfeldigvis i Stavanger Aftenblad en artikkel om nettopp Steinerskolen. Artikkelen er basert på en bok av paret Kristin A. Sandberg og Trond K.O. Kristoffersen med tittelen Det de ikke forteller oss. Steinerskolens okkulte basis

Sandberg har vært lærer i Steinerskolen og parets fem av seks barn har gått på skolen, og de har skrevet denne boken fordi de har sett seg lei på det de mener er hemmeligholdelse og feilinformasjon fra skolen til foreldre og samfunn. Sandberg sier til Stavanger Aftenblad:


I læreplanen og brosjyrene til steinerskolen er mye utelatt. Troen på engler og demoner, reinkarnasjon og karma er ikke nevnt med ett ord. Dette er begreper Steiner nevner på annenhver side i sine foredrag.


Kristoffersen fortsetter:


Det okkulte grunnlaget kommer ikke fram. Når man spør hvorfor de ikke kan fortelle hele sannheten om hva de står for, blir man møtt med overbærende arroganse: «Dere ville ikke forstå det uansett.»


Denne hemmeligholdelsen er til for at skolen skal få undervise barn av foreldre som ikke normal ville sendt barna sine til skolen hvis de visste om undervisningens basis i antroposofien, med sitt medfølgende "alternative" og spirituelle menneskesyn. 

Og jeg må si denne hemmeligholdelsen har vært effektiv for jeg har aldri koblet Steinerskolen til noe spirituelt til tross for at jeg er interessert i temaet og til tross for at jeg har lest om antroposofi. Jeg tror jeg til og med har lest om Rudolf Steiner i denne sammenheng, men aldri koblet det sammen med selve Steinerskolen. Det kan være at jeg bare har vært uoppmerksom og ikke tenkt meg godt nok om (vi er da ikke ufeilbarlige), men jeg tror denne såkalte hemmeligholdelsen har vært én av grunnene til at jeg ikke har sett det spirituelle aspektet med Steinerskolen før nå.

Jeg mener at alle skoler må ha et vitenskapelig grunnlag for sin pedagogikk, derfor er jeg av prinsipp mot alle former for "alternative" pedagogikker hvis de inneholder spirituelle og/eller religiøse dimensjoner. Jeg er for så vidt motstander av religiøse skoler i det hele tatt, men det er en annen sak.

Gry Alsos, styreleder i Steinerskoleforbundet, sier følgende om Steinerskolens syn:


Pedagogikken tar utgangspunkt i Steiners syn på at mennesket er mer enn en fysisk kropp, vi er også en sjel og en ånd. I samarbeid videreutvikler alle 35 skolene pedagogikken som er inspirert av antroposofien, vi beholder det som fungerer og forkaster det som ikke gjør det.


Jeg skulle gjerne visst hva som skal til for å "beholde det som fungerer" og "forkaste det som ikke gjør det," hvilke kriterier de følger, osv..

Og som om ikke det skulle være nok så ser det ut til at Steinerskolen (og andre alternative miljøer) bidrar til en oppblomstring av skadelige sykdommer, siden de gjennom sin lære er motstandere av vaksinering. Verdens helseorganisasjon (WHO) regnet med å utrydde meslinger i Europa i år. Det hadde vært et rimelig mål hadde det ikke vært for de alternative miljøene, inkludert Steinerskolen. For siden 2000 har antall meslingsyke i Vest-Europa økt med 60 prosent i følge NRK og Dr. Rebecca Martin i WHO risikoen her til lands er større nå enn før:


Norge har grunn til bekymring - særlig når det gjelder alternative miljøer hvor barn ikke blir vaksinert. Vi så et utbrudd i Norge i 2008 på en steinerskole med smitte fra Tyskland og Østerrike.


Homeopat Gro Lystad forteller NRK om Steinerskolens syn på denne sykdommen:


Meslinger er i følge Rudolf Steiner en transformerende sykdom som gjør at du vokser som menneske. Dette blir vi fratatt ved vaksinasjon. Jeg er helt sikker på at [sykdommen] er positivt for et barn som er friskt. Det kan tenkes at enkelte vil dø, men dette gjelder barn som er svekket på forhånd.


Det er egentlig ganske utrolig at en person som vil fremstå som seriøs kan si noe slikt. Hun kommer med akseptable tap på noe som kan forhindres ved vaksinasjon! Og ikke nok med det, i følge Lystad er det best om man dropper vaksinasjon også på "difteri, hjernehinnebetennelse, kikhoste, kusma, meslinger, polio, røde hunder, stivkrampe, influensa, tuberkulose og tropiske sykdommer." Dette er tydeligvis et menneskesyn som bygger på at evolusjonen må gå sin gang og at de svake må få dø og de sterke bli forsterket. Dette minner meg om en kar i Tyskland på 1930- og 1940-tallet... Se NRKs intervju med Lystad her.

Ikke uventende er legene direkte sjokkert av slike utsagn. Lege Gunnar Hasle sier til NRK at det er "helt forkastelig" å si at man ikke skal vaksinere seg mot "de mest dødelige sykdommene i verden." Her er jeg selvsagt enig. Steinar Madsen forteller om meslinger i et NRK-intervju her.


Er det riktig?


Det er også forkastelig at foreldrenes religiøse overbevisning skal ramme barna på denne måten. De blir alvorlig syke og kan til og med dø, unødvendig vel og merke, bare fordi foreldrene mener vaksinering "ikke er riktig," noe som selvfølgelig ikke har et fnugg av vitenskapelig basis i det hele tatt. Jeg har tidligere skrevet om Anti-vaksinegruppa som nok støtter opp om det Steinerskolen her står for. Dette er en gruppe som mener legemiddelindustrien er kynisk og fæl og som bare er ute etter penger, samtidig som de selv sprer propaganda som at CIA legger mikrobrikker inn i vaksinevesken for å spore oss(!) og samtidig som de selv vil selge et "alternativt legemiddel" kalt sølvvann som (selvfølgelig uten vitenskapelig begrunnelse) skal kunne kurere bortimot alle mulige sykdommer.

Jeg vil med dette også tilbake til det jeg tidligere har spurt meg selv og andre om: Er det moralsk å frastå fra vaksinering? Og er det moralsk forsvarlig å ikke vaksinere sine egne barn? For hvis man ikke vaksinerer seg er man bærer av en sykdom som kan gi en alvorlig sykdom og til og med død til andre mennesker. Er det riktig? Man vil da være med på å opprettholde en skadelig og dødelig sykdom som kan spre seg over hele verden. Dette vil da gjelde i de tilfellene hvor man kan vaksinere seg men da avstår fra å gjøre det.

En liten oppdatering:

Jeg har nå blitt opplyst, og selv sjekket opp i, at "Steinerskolene er tilknyttet den offentlige skolehelsetjenesten, og elevene får de samme tilbud [om vaksinering] som alle andre barn." Det synes jeg er bra! Det kan dermed vise seg at Lystads syn på vaksinering og sykdommer ikke er førende for Steinerskolens syn på det samme, selv om jeg fremdeles er litt avventende med å konkludere ettersom skolen er tuftet på antroposofi. For det er noe som heter antroposofisk medisin og det er ikke overraskende om det er en kobling mellom Steinerskolen og homeopati.

____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.


vg, vl, vl,

onsdag 17. mars 2010

Ukens sitat (2010, uke 11)

To approach the stranger is to invite the unexpected,
release a new force, let the genie out of the bottle.
It is to start a new train of events
that is beyond your control.

-T.S. Elliot

Oversikt over alle sitatene finner du her.

____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.

fredag 12. mars 2010

Hvorfor tror du ikke på en gud? (Del 19)
Jeg leser boken 50 Voices of Disbelief: Why We Are Atheists av Russel Blackford og Udo Schüklenk. Gjennom femti blogginnlegg skal jeg ta for meg essayer som femti ateister har skrevet som er samlet i denne boka, hvor de gir uttrykk for hvorfor de ikke tror på en gud. Ved å gå til del 1 av denne bloggserien får du vite mer om boken og Blackford & Schhüklenk.


Kapittel 19: Beyond Faith and Opinion
av Damien Broderick


Broderick poengterer innledningsvis at han er en nonbeliever; en ikke-troende. Det er ikke det samme som en disbeliever som rett ut nekter å tro på guder  eller avviser guder uansett hva. Han synes det er viktig å vektlegge forskjellen av disse to begrepene ettersom de lett blir brukt om hverandre. 

Men han er derimot en disbeliever når det kommer til den abrahamske gud. Dette fordi han for det første ikke har møtt noen gode argumenter eller bevis for denne gudetypen, men også fordi han for det andre mener en slik guds eksistens er direkte "logisk umulig og selv-motsigende" som han selv skriver. Han er derimot åpen for at han kan ta feil. Derfor har han landet på det å være en nonbeliever og ikke en disbeliever

Han vokste opp i en familie med katolske foreldre som tok sin religion veldig alvorlig. Han valgte etter hvert å studere til å bli prest, men ble etter en stund i tvil om både yrkesvalget og sin religiøse tro: Hvordan kunne man vite at den troen man vokste opp i var noe mer riktig enn troen til mennesker i helt andre religiøse tradisjoner? 

Og ettersom tiden gikk og disse tankene fikk vandre fritt så ble den troen han hele livet hadde sett på som sannheten ikke noe annerledes enn det han leste i science-fiction-litteraturen:


...month by month and year after year, what had seemed to me entirely self-evident, true, rewarding, uplifting, the very purpose and pith of life was, at best, irrelevant, a set of fairytales less interesting than the science fiction I loved to read, no more likely to be true, and, at worst, actively malign, manipulative, cruel, and vicious.


Han kommer også inn på dette med hvordan religiøse mennesker opp gjennom tidene og selv i dag har behandlet de som har tvilt på sannhetsverdien til religiøse idéer. For hvem kan vel tvile på trepinner som blir til slanger, en sjø som deler seg på kommando, at Jordas rotasjon stopper en hel dag, jomfrufødsler, magisk gjenopplivning fra de døde, vann som blir gjort om til vin, brød som blir til en gud, folk som blir til fugler, gullplater åpenbart av engler, guder med elefanthoder eller hva med snakkende dyr?


Og essayforfatteren har ikke mye til overs for bevisførselen til de troende heller:

Pointing to any book that asserts its own indubitable truth as sufficient evidence that its revelation is true (as many Jews, Christians, and Muslims do) is insufficient grounds for belief. In fact, it's ridiculous, even perverse - but saying so is likely to get nonbelievers into serious trouble.


Og da svarer de troende ofte tilbake med samme mynt: "Ja, men din tro på vitenskapen er jo akkurat som min tro på religiøse sannheter! Du må bare stole på at det som blir sagt er sant!" Men Broderick kommer også med et genialt svar på dette (min utheving):


In practice, the knowledge avaiable to most of us from science has much the same self-validating character; we read it in school books, or see it on television. The crucial difference is that the scientific claims can be put to the test by anyone who wishes to learn the appropriate techniques.


Religiøs tro er nettopp et trossystem og ikke noe vi kan gå til for å få tak i kunnskap som vi kan stole på. Det er en samling av meninger og gammel gjetning og that's it. Vi kan stole på vitenskapen nettopp fordi "den" endrer mening etter hvert som nye observasjoner og data kommer inn. Derfor får vi hele tiden den kunnskapen som passer best inn med det vi observerer.

Kort om forfatteren (fra boken):

Damien Broderick, bosatt i Texas, er en australsk forfatter innen sjangrene science-fiction og populærvitenskap. Han er en såkalt "Senior Fellow" ved The School of Culture and Communication ved Universitetet i Melbourne.


Neste del:

20. Stephen Law: Could It Be Pretty Obvious There's No God? (kommer snart)


Tidligere deler:

En oversikt over alle delene finner du her.

____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.

vg,

tirsdag 9. mars 2010

Ukens sitat (2010, uke 10)

Every man dies.
Not every man really lives.

-William Wallace

Oversikt over alle sitatene finner du her.

____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.

onsdag 3. mars 2010

Religion og moral
Saken: Kan moral eksistere uten religion? Ut fra påstandene til enkelte religiøse virker det som om at dette ikke er mulig. Det viser seg derimot gang på gang at religiøse mennesker ikke automatisk er mer moralske enn ikke-religiøse.


Flere religiøse mennesker mener at man uten religion mister all moral og at samfunnet enten ville kollapse uten eller det i hvert fall vil føre til mer kriminalitet, elendighet osv... Ateister har dessuten ingen moral i følge mange religiøse mennesker:


Uten min gud ville vi ikke hatt noen grunn til å være god! Vi ville ikke hatt en moralsk retningslinje eller vite om vi utfører en god eller dårlig handling. Vi hadde rett og slett ikke hatt mulighet til å vite hva som er rett og hva som er galt. Det hadde ikke vært forskjell på oss og dyr!


Ikke sjeldne kraftsalver fra religiøse mennesker dette. Men går det virkelig an å være "good without God"?

Vel...Det er fullt mulig religion i mange tilfeller kan få personer til å opptre mer moralsk enn hvis den samme personen ikke var religiøs, hva vet jeg... Jeg er i hvert fall ikke i en slik posisjon at jeg kan vite at vedkommende ville være mindre moralsk om han mistet sin religiøse tro. Det jeg derimot lurer på er hva "religion=bra moral"-gjengen tenker når de hører/leser om følgende:


Jihadister


Ja, trenger jeg egentlig å skrive så mye her? Jeg tror så å si alle vet om denne gjengen, men "just in case" så kan jeg jo skrive litt. Jihad er et begrep innen islam som kan brukes om så mangt, men veldig ofte har det blitt brukt om "hellig krig" mot de menneskene eller landene som enkelte muslimer ikke liker. I nyere tid har vi blant annet Hizbollah, Al-Qaida og Hamas som liker å drive med slikt. Det "nyeste" eksempelet er Libyas leder Muammar Gaddaffi som vil ha hellig krig mot Sveits pga. "landets forbud mot bygging av minareter." Og Gaddaffi forsikrer alle at så lenge krigen er en hellig en, så er det "ikke terrorisme." Så flott! Man kan gjøre hva man vil, drepe og ødelegge alt og alle man møter på, så lenge det er "hellig"? Genialt!

Jeg vet at Gaddaffi er en skrulling som ikke representerer alle muslimer (og ikke alle religiøse heller), men siden han tydeligvis er religiøs, burde ikke han i det minste være mer moralsk enn f.eks. "sjefsateisten" Richard Dawkins? Så vidt jeg vet hadde Dawkins aldri ville ha erklært krig mot de som ikke er enig i hans meninger eller som provoserer ham.

Og er det bra at et ord som "drepe" blir sett på som et lekeord?


Religiøse kriminelle

En kirkeansatt i Glåmdalen (som mest sannsynlig er kristen) har visstnok underslått 100.000 kr. Som kristen, eller i hvert fall "utsatt" for en konstant "kristen moral" i løpet av sin tjeneste, burde vel denne personen ha visst bedre? Burde ikke vedkommende være mer moralsk enn ikke-religiøse? Religion fører tross alt til bedre moral eller hva?

Eller hva med den forferdelige situasjonen som har oppstått i Chile etter jordskjelvkatastrofen nå nylig? Plyndring florerer og befolkningen er blant de mest religiøse i hele verden, da innen katolsk kristendom i dette tilfellet. Vedkommende i forrige paragraf var mest sannsynlig protestantisk kristen. Bibelen sier at man ikke skal stjele uansett hva. Stjeling er synd, folkens! Det står ikke noe i Bibelen om at det er ok å stjele hvis det har vært en naturkatastrofe.

Jeg forstår at disse menneskene er desperate. De trenger forsyninger og har mistet hus og hjem og alt de eier. De kommer ikke til å leve lenge uten mat og drikke. (Greit nok, mange av disse er kriminelle bander som stjeler ting som ikke er livsviktige også, men det er en annen diskusjon.) Men kan de, som kristne, virkelig være så "umoralske" og stjele fra butikkene når deres gud har sagt at dette ikke er lov?

Så har vi de forferdelige overgrepssakene rundt den katolske kirken som nå rulles opp i blant annet Irland, Tyskland, Danmark, Østerrike og Nederland (og som har vært et hett tema i USA tidligere). Her har vi religiøse ledere som forgriper seg på uskyldige mennesker og som i tillegg beskyttes av kirken for ikke å lage oppstyr! Dette er galt på så mange nivåer at jeg ikke engang vet hvor jeg skal begynne.

Burde ikke disse kristne menneskene forstå at det Jesus mente med å "la de små komme til meg" ikke innebar noe seksuelt? Burde de ikke i det minste forstå at det å utføre seksuelle handlinger med små barn som ikke forstår hva de driver med, er en smule umoralsk? Disse religiøse lederne skal ikke engang utføre seksuelle handlinger i det hele tatt! Det er det sølibat betyr. Why don't you practice what you preach? Og så beskyttes disse overgriperne av andre religiøse ledere lenger oppe i systemet? Nei, vet du hva...

(Og ja, slike overgrep skjer også i Norge.)

Religion og moral


Jeg kunne kommet med en haug av eksempler på "umoralske religiøse mennesker" og andre kunne nok også kommet med mange eksempler på "umoralske ikke-religiøse mennesker." Mitt poeng er at religion/religiøsitet så langt der i fra automatisk fører til bedre moral. Jeg vil hevde at det i mange tilfeller faktisk kan gå totalt motsatt vei. Og det viser seg derimot at religion er et symptom på, og ikke en kur mot, et dysfunksjonelt samfunn:


Because highly secular democracies are significantly and regularly outperforming the more theistic ones, the moral-creator socioeconomic hypothesis is rejected in favour of the secular-democratic socioeconomic hypothesis. (...) [R]eligious prosociality and charity are less effective at improving societal conditions than are secular government programmes.
-Gregory Paul, "The Chronic Dependence of Popular Religiosity upon Dysfunctional Psychosociological Conditions", Evolutionary Psychology, s. 1 og 22 (link)

Les mer om det her.

Religion og religiøsitet kan veldig lett misbrukes av svindlere og kvakksalvere som igjen vil ruinere mange menneskers liv. Og hvis et barn vokser opp og blir lært at å tro på påstander uten noen form for bevis er en god ting, kan de bli lett bytte for såkalte hellige krigere og andre ekstremister som bruker troen som redskap for hva det er verdt. Da er det viktigere at barn (og andre) blir lært opp til å heller tenke selv, bruke logikk og veie bevis opp mot hverandre.

Til tross for århundrer med uthenging, fordommer, forfølgelser og det som verre er; ingen har noen gang klart å vise at ikke-troende er mindre moralske enn troende. (Med "moralsk" mener jeg her det mest grunnlegende konseptet om å oppføre seg positivt overfor sine medmennesker, som for eksempel å respektere liv, frihet og andres eiendom.) Det går nesten ikke en dag uten at avisene har historier om troende som utfører forferdelige handlinger. Verdens fengsler er fulle av religiøse mennesker som har blitt tatt på fersken mens de utførte en kriminell handling. Hvis troen på en eller flere guder gir folk moralsk overlegenhet sammenlignet med ateister, hvorfor er da ikke ateister overrepresentert i kriminalstatistikken? Disse menneskene som visstnok er "umoralske per definisjon" (i følge mange religiøse mennesker) klarer på én eller annen måte å holde seg i skinnet.

Vi har derimot en mengde eksempler på overgrep og misbruk innen religioner og sekter. Det er skremmende hvor "enkelt" det er for mange troende å utføre handlinger som så direkte motstrider deres guds ønsker. Hvordan klarer for eksempel en mannlig predikant ha et seksuelt forhold til en annen mann mellom gudstjenester hvor han preker om guds fordømmelse av homofili? Hvordan klarer så mange prester å utføre overgrep overfor mindreårige gutter etter et bønnemøte? Hvordan kan et hvilket som helst kristent menneske lese Jesu bergpreken og deretter overføre millioner av kroner til seg selv på en utenlandsk konto i et såkalt skatteparadis? Hvordan kan en troende snyte på skatten, kjøre for fort eller jukse i golf? Er det ikke slik at guden deres overvåker dem dag ut og dag inn? Hvis de virkelig trodde på dette så mener jeg vi hadde sett en helt annen oppførsel av mange religiøse mennesker.

Les også:

____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.


vl, vg, vg, vg, vg, vl, vl, vl, vg, vl, vl, vl, vl,

Ukens sitat (2010, uke 9)

Men love to wonder, and that is the seed of science.
-Ralph Waldo Emerson

Oversikt over alle sitatene finner du her.

____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.