lørdag 20. desember 2008

Fanget i Jespersens musefelle


NEWSFLASH: Jesus var jøde, ikke kristen!

For de som tvilte på dette har vi heldigvis Halvor Moxnes, professor i teologi ved Universitetet i Oslo (UiO), som 17. desember meddelte leserne av Dagsavisen at den kristne Bibelens Jesus faktisk var jøde.

Han skriver dette i sammenheng med Otto Jespersens utspill mot jøder i Torsdagsklubben (som ble omtalt i et
tidligere innlegg) der Jespersen sa at jødene korsfestet Jesus og dermed selvfølgelig ikke feiret jul, og Moxnes mener dette er en rød tråd gjennom kristendommens historie og grobunn for antisemmitismen over hele kontinentet.

Men før jeg skriver om Moxnes' "angrep" på Jespersen vil jeg kommentere et par ting professoren tar opp i sitt innlegg. Han sier at Jespersens kommentar bare er en "påstand" som er like gammel som kristendommen. Bare en påstand? Det står jo svart på hvitt i evangeliene (du vet, de som omhandler Jesu liv og som gjennom tidene har blitt tatt for god fisk og historisk korrekt, og som fremdeles blir det i mange kretser) at jødene fikk romerne til å henrette Jesus! Det er jo ingen tvil om det. Sier du at Bibelen er bare oppspinn på dette punktet? Da er vi ganske enige siden jeg mener hele boka er oppspinn fra perm til perm. Og så skriver Moxnes noe som er veldig interessant:


"De fleste historikere og bibelforskere mener nå at disse beretningene, skrevet lenge etter Jesu død er preget av polemikk mot jødiske miljøer på deres egen tid, og at de ikke er troverdige kilder til årsakene til Jesu død. Det var romerne som henrettet Jesus ved å korsfeste ham som en religiøs-politisk oppvigler som truet ro og fred i Jerusalem."


Som student innen religionshistorie ved UiO (og lesning etter egen interesse) kan jeg bekrefte at det blant veldig mange teologer (i protestantiske kretser i hvert fall) er bred enighet om akkurat det Moxnes skriver her. Det de samtidig viser er at Bibelen ikke kan stoles på og derfor egentlig bare burde forkastes totalt. Eller, det er jo en spennende fiksjonsbok og en stor del av kulturen og språket så man burde vel ikke glemme den helt, bare betrakte den for det den er; skjønnlitteratur.


Det andre punktet er altså om at Jesus var jøde. Hva har egentlig det med saken å gjøre? Alle vet jo at Jesus var jøde. Det lærte vi jo på barneskolen. Ikke noe nytt der. At dette skulle være en stor nyhet skjønner jeg ikke. Dette tror jeg Jespersen også vet innerst inne og at dette ikke har noe med saken å gjøre i det hele tatt.


Men så til hovedpoenget, altså "angrepet" på Jespersen som først ble kommentert av meg da Imre Hercz skrev en aldeles latterlig kommentar i Dagsavisen 10. desember (og mange andre aviser). Moxnes fortsetter der Hercz slapp for å si det slik. Ingen av de skjønner hva det hele dreier seg om;
satire. For er det noe kommentarene til Hercz og Moxnes viser er det at de ikke har skjønt hva satire egentlig er. De skjønner heller ikke at deres kommentarer er som brensel på bålet for hele greia og at det beste de hadde gjort var å rett og slett glemme hele saken. I stedet går de løs på Jespersen og tilegner ham antisemmitiske eller ignorante karakteristikker.

Jespersens satirekommentarer
er krasse. De skal være krasse. Det er det satire dreier seg om. Jespersen har kommentert mangt og meget opp gjennom sin karriere, som f.eks. muslimer, islendinger, amerikanere, feminister... you name it! Han har fått en skarpladd kule i et brev i sin postkasse minst én gang og andre trusler i tillegg til dette. Det er en del av hans "image" rett og slett å skape harme, og disse innleggene viser at folk nok engang ikke skjønner en døyt og at Jespersen får akkurat det han forventer; oppmerksomhet. Skjønner ikke Moxnes og Hercz (og Valner) at de har gått i "Jespersens musefelle"? Dette er akkurat det han vil.

Som jeg skriver i
Jødenes korstog mot TV2:

"Jespersen hadde en ganske så krass og nedsettende satirisk monolog om islendingene ikke mange ukene før som fokuserte på finanskrisen og andre "problemer" med sagafolket, men man ser ikke islendingene løpende rundt og anmelde Jespersen eller klage over at det er så mye anti-islandsk stemning i Norge. Nei, de bryr seg ikke fordi det er helt på trynet å bry seg. Det samme gjelder amerikanere som fikk gjennomgå for noen år siden, muslimer som Jespersen har kommentert ganske ofte, osv... Det er bare tv. Det er bare satire. Det er ikke alvor."Professor Moxnes sier at Jespersen er et eksempel på at det er langt igjen før kunnskapen om at Jesus var jøde har nådd alle. Jeg vil heller si at det er langt igjen før kunnskapen om hva
satire er har nådd alle.. .

lørdag 13. desember 2008

Forutsigbarhetspartiet


De økonomiske urolighetene den siste tiden har vist at markedet ikke kan styre seg selv, men er avhengig av en viss styring. Frps populistiske karakter har blitt godt synlig i denne prosessen. Så istedenfor å mase om et fritt marked (de har faktisk begynt å snakke for statlig styring i samme setning som de snakker om et fritt marked!) fokuserer de på det andre de er kjent for å fronte; skattekutt.

Aina Stenersen, formann (ja, Frp bruker fremdeles det gamle ordet og lite likestillingsvennlige ordet "formann" om lederen) i Oslo Fremskrittspartis Ungdom (FpU), skriver i Dagsavisen 11.12.08 at skattekutt er løsningen på problemene vi står overfor i økonomien, noe Ulf Leirstein (Frp) også sa i november. (Ikke noe nytt dette selvfølgelig.)

Fremskrittspartiets forutsigbarhet når det kommer til det økonomiske har nå gått i det kjedsommelige: "Økonomien går bra? FRIGJØR MARKEDET! SKATTEKUTT!"; "Økonomien går dårlig? FRIGJØR MARKEDET! Statlig styring... men... SKATTEKUTT!!!" Jepp...

Norge er et av de landene som har blitt minst rammet av den negative økonomiske situasjonen som herjer over hele verden for tiden. Dette er fordi vi ikke har et fritt marked og ikke utfører skattekutt. Det er fordi vi har en sterk, solid stat med en haug med penger som kan fordeles ut til alle på en rettferdig måte. Hvis det ikke hadde vært for det høye skattetrykket så hadde ikke Norges økonomi vært så bunnsolid som den er nå (som Stenersen tydeligvis har fått med seg).

Hadde Frps politikk vært den styrende politikken de siste 10-20 årene så hadde vi vært på samme nivå som USA nå. En haug med bedrifter hadde gått konkurs som igjen hadde resultert i en arbeidsledighet som hadde skutt i været. Vi hadde ikke hatt noe oljefond, vi hadde ikke hatt gode sosialsatser og trygdeordninger som fungerer som et sikkerhetsnett for de som (beklageligvis) mister jobben. Vi hadde hatt et kaldt samfunn som bare tenkte profitt, profitt, profitt og som hadde gått nedenom og hjem hvis vi hadde opplevd en slik økonomisk krise som vi er oppe i nå.

Det er skummelt at Frp selv ikke nå kan innse at deres politikk har spilt fallitt. Men det har jo vist seg flere ganger at når tilhengere av en ideologi/teologi/tro, slik som dommedagskulter hvor dommedagen ikke kom likevel, opplever at idéene feiler blir enda sterkere i sin tillit til disse, til tross for hva man skulle tro. Tilhengerne av Frp illustrerer dette ganske godt.

Stenersen, lave skatter har blitt prøvd gang på gang i USA og er den dominerende politikken der. Vi ser hvordan det har gått. Kanskje folk endelig begynner å innse dette? Dessuten vil "folk flest" (som Frp liker å identifisere seg med) sette pengene fra skattelettelser inn i banken og dermed ville ikke det få opp farten i norsk økonomi.

fredag 12. desember 2008

Kanskje lurt å ikke provosere?


Jonas Pedersen (31) døde til slutt av det brutale volds-angrepet lørdag ettermiddag.


VG og Dagbladet forteller om Pedersen som til slutt døde av slagene og sparkene han pådro seg lørdag 05.12.08 etter å ha vært i slosskamp med en gjeng polakker og blitt holdt kunstig i live en stund. Det er ingen tvil om at overfallet var uhyre brutalt. Å slå og sparke en person som "slår etter bilen" er ganske ekstremt og de tre mennene ble fremstilt for varetekstfengsling noe de da rettmessig ble.

I ettertid har overvåkningsvideoen av hendelsen blitt vist gang på gang og viser hendelsen i ganske god detalj. Når man ser på videoen kommer det visstnok fram at voldsepisoden ikke var så "uprovosert" som man skal ha det til. Pedersen tok visstnok et del av et gjerde og dengte det i bilen, noe som kanskje ikke er så lurt. Dette stemmer selvfølgelig ikke med utsagnet om at han "slo etter bilen" eller bare var "borti bilen". Han slo rett og slett til bilen i følge nyhetene i går. Dette legitimerer selvfølgelig ikke handlingene til polakkene, og de fortjener straff for det de gjorde, men måten denne saken har blitt fremstilt på er heller ikke helt riktig da det ikke var uprovosert.

Jeg kjente ikke vedkommende, men kan si det slik at jeg ser hele tiden at folk som raver rundt fulle eller ikke fulle på byen ofte er ute etter å lage bråk og provosere folk. Dette trenger ikke å være en slik hendelse, men vi vet ikke helt nøyaktig hva som ble sagt, hva som er den nøyaktige foranledningen for angrepet på Pedersen. Polakkenes handlinger er selvfølgelig helt absurde og grusomme. Men hva tenker man når man slår i en bil med en del av et gjerde? Tror man at folk blir blide og glade og sier "skitt au"? Det er lov å tenke seg litt om før man handler.

Brødrene til Pedersen håper dette viser at
vold kan ramme hvem som helst", noe jeg mener denne situasjonen ikke viser da "hvem som helst" ikke denger til biler med gjenstander.

Det hele er selvfølgelig tragisk. Jeg synes synd på de etterlatte. Jeg håper polakkene får den strengeste straff vi kan gi dem. Det var totalt unødvendig å ty til vold i denne situasjonen.Det er viktig å påpeke at til tross for det enorme fokus rundt voldssaker i det siste ikke er påvist noen økning i voldshendelser de siste 25 årene. Folk er kjappe med å si at "alt var så mye bedre før" og at "nå går det til helvete" osv. Det er imidlertid viktig å besinne seg og se på fakta..

torsdag 11. desember 2008

"Expelled" vises i SkienOrigo Norge fikk det som de ville; kreasjonistfilmen Expelled vises ved Skien Vgs. førstkommende mandag (15.12.08).


Ledelsen ved Skien Vgs. sier altså ja til at filmen kan vises etter skoletid, kunne TA.no opplyse 08.12.08. Det er Knut Sagafos, leder for Origo Grenland og lærer ved skolen, som står for visningen av filmen; Sagafos som tidligere har uttalt seg ganske uvitende om evolusjonsteorien som jeg har kommentert i et tidligere blogg-innlegg.

Det er både positive og negative sider ved at denne filmen får lov til å bli vist på skolen:

Pluss:
  1. Det er viktig at denne filmen blir vist med et kompetent publikum til stede som kan argumentere mot filmens kreasjonistpropaganda og antivitenskapelige tendenser og for evolusjonsteorien som er så nært vitenskap som man kan komme med dagens kunnskap.
  2. Det er også bra at filmen blir vist slik at Origo ikke kan komme og si at de ble "undertrykt av akademikerne" eller lignende flåsete uttalelse fordi skolen ikke vil ha på seg at de støttet religiøs propaganda.

Minus:
  1. Det er helt klart at visningen av denne filmen åpner for at alle mulige slags interesseorganisasjoner kan komme på skolen og vise sin propaganda. Da tenker jeg for eksempel ytterliggående organisasjoner som Vigrid eller andre nynazister eller rasister. Visningen av Expelled åpner en eske skolen helst ikke vil åpne.
  2. Det er også dumt fordi dette gir Expelled og kreasjonisme mer legitimitet enn de fortjener.
  3. Det er i tillegg ganske hårreisende at en av hoved-begrunnelsene rektor Koi bruker for at filmen skal bli vist er at "ytringsfriheten er viktig i en akademsk institusjon." Da må jeg bare si at Koi ikke kan ha sett denne filmen eller forstått hvilke feil og direkte usannheter (om ikke løgner) som blir promotert i den. Filmen handler ikke om ytrings-frihet, noe jeg også har kommentert tidligere. Filmen bruker en fiktiv fremstilling av at forskere som promoterer kreasjonisme blir undertrykt i akademia, men når man ser på kildene og hva som egentlig har hendt så er dette ikke tilfelle. Det er rett og slett løgn. Jeg anbefaler expelled exposed.com for en nøye gjennomgang av feilene i denne filmen. Det er en liste over andre vitenskapelige mediers omtale av filmen her.
  4. Fakta er at Skien Vgs. i praksis har tillatt en film som slår vitenskapen under beltestedet. Hadde den blitt vist i en setting hvor man skulle vise de absurde påstandene til kreasjonistene så hadde det ikke gjort meg noe, men når filmen blir promotert som en film om "ytringsfrihet" og "toleranse" så er det noe som er feil... Koi kan umulig ha skjønt hva filmen egentlig sier. Vil virkelig Origo vise en film av en mann som sier at "vitenskap fører til drap"?


Jeg håper at de som bor i Skien-området har mulighet til å ta turen innom Skien Vgs. på mandag 15.12.08 for å argumentere for den vitenskapelige metode (evolusjon) og mot religiøs propaganda (kreasjonisme). En kunnskapsnasjon kan ikke assosieres med antivitenskapelig propaganda, og til den dagen kreasjonistene faktisk kan komme med en vitenskapelig og testbar hypotese så har de ikke noe annet enn nettopp propaganda å skilte med.

Jødenes korstog mot TV2

Det har skjedd i vår historie at medlemmer av samfunnet ikke har skjønt tegninga når det kommer til satire.Det er skremmende og forstemmende at enkelte jøder med for eksempel Imre Hercz fra Høvik i spissen undertrykker en ytring av en satiriker bare fordi den gjør dem utilpass, i et samfunn hvor det er blitt sosialt akseptabelt å utsette den satiriske minoritet i Norge for gamle, antisatiriske uttalelser.

Uttalelser som at jødene har drept Jesus Kristus, som har dessverre har kostet millioner av jødiske liv fra året ca. 500 til 1945, er helt legitime hvis man tar Det nye testamentet i den kristne Bibelen bokstavelig. I følge fablene i Det nye testamente var det så sannelig jødene som hadde hovedansvaret for at Jesus ble drept av romerne, og for de prester og paver og biskoper som opp gjennom århundrene har tatt disse fablene bokstavelig var det helt naturlig å klandre jødene for dette. De jødiske lederne har ikke akkurat fått en positiv omtale i Det nye testamente.

På "Torsdagsklubben" på TV2 den 4. desember sa Otto Jespersen følgende: "Helt til slutt vil jeg ønske alle norske jøder God Jul. Nei, hva er det jeg sier? Dere feirer jo ikke jul, dere! Det var jo til og med dere som hang Jesus på korset."

Norsk ungdom er selvfølgelig ikke klar over at jødene ble forfulgt med dette slagordet. TV2 godkjente heldigvis Otto Jespersen uttalelse da satirikere må få lov til å sette ting på spissen, som er hele poenget med satiren. Dette kommer ikke til å føre til at dette blir tatt opp av enkelte grupperinger i det norske samfunn da flesteparten av det norske samfunn ikke bryr seg om hva en gammel, sliten satiriker sier på TV2 på en torsdags kveld. Man bryr seg ikke fordi de forstår at det er satire. Det skal være støtende. Det er hele poenget. Dette kommer med all sannsynlighet ikke til å føre til at jødiske barn vil oppleve å få slengt slike ytringer i ansiktet.

Heller er ikke flertallet av den oppvoksende generasjonen i det norske samfunn klar over at jøder kobles til "pantelånere" noe Jespersen også referer til. Og siden folk flest ikke bryr seg om hva Jespersen sier på en torsdags kveld kan man ikke forvente at dette "nye" skjellsordet kommer til å bli brukt mot jøder. For folk flest får ikke lyst til å hetse en gruppe folk ut fra hva en satiriker sier på tv. Man har en moral og en vilje som ikke forandres mye av hva som blir sagt av en kar på tv.

Jeg synes det er bra at TV2s ledelse, siden dette er et humorprogram med en innebygd satire av en kjent satiriker, godkjenner det Jespersen sier siden de forstår hva det dreier seg om. Jespersen er nesten garantert ikke antisemittisk, han har nesten garantert ikke noe mot jøder, han er bare en rikssatiriker som (tydeligvis) vet å trykke på de riktige knappene for å skape debatt. Det er de som ikke forstår satiren som tar seg nær av den og som skriker høyest. Jespersen hadde en ganske så krass og nedsettende satirisk monolog om islendingene ikke mange ukene før som fokuserte på finanskrisen og andre "problemer" med sagafolket, men man ser ikke islendingene løpende rundt og anmelde Jespersen eller klage over at det er så mye anti-islandsk stemning i Norge. Nei, de bryr seg ikke fordi det er helt på trynet å bry seg. Det samme gjelder amerikanere som fikk gjennomgå for noen år siden, muslimer som Jespersen har kommentert ganske ofte, osv... Det er bare tv. Det er bare satire. Det er ikke alvor.

Siden slike setninger skaper sterke følelser hos enkelte så viser dette at Jespersen har truffet midt i blinken. Han vet tydeligvis hva han driver med. Det er veldig trist det som har skjedd med jødene opp gjennom århundrene og jeg er den første til å fordømme handlingene som har blitt gjort mot dem. Men å begynne å hyle om antisemittisme og anmelde en satiriker fordi han driver med satire? Da synes jeg at nok er nok.

At det som skjedde i Tyskland før 2. verdenskrig sammenlignes med slik det er i Norge i dag, viser en historieløshet hos jøder som Imre Hercz.

Det har skjedd i vår historie at medlemmer av samfunnet ikke har skjønt tegninga når det kommer til satire. Imre Hercz og hans likesinnede må nok innlemmes blant disse.


---

Jeg vil bare til slutt ha presisert at jeg er så langt ifra antisemittistisk som man kan bli. Jeg har ingenting imot jøder eller noen andre mennesker som lever i fred og fordragelighet. Jeg går bare ut mot hylekoret som prøver å kvele enhver form for ytringsfrihet fordi de blir støtt. Hvis man skal stoppe en persons ytringer hver gang noen blir støtt så har man ikke ytringsfrihet lenger. Det Imre Hercz og hans meningsfeller ikke forstår er at når de begynner å skape så mye oppmerksomhet om saken gjør de det samtidig bare verre for seg selv. Hadde ikke Hercz & co. skapt fokus rundt dette hadde Jespersens kommentarer fadet ut og ingen hadde brydd seg. Det er altså enkeltpersonene og ikke en hel gruppe jeg fokuserer på her.

Dette er forøvrig en "omskrivning" av Hercz' innlegg i Dagsavisen onsdag 10. desember 2008.

tirsdag 9. desember 2008

En vitenskapelig søken etter Jesus


Forrige helg (5.-7. desember, 2008) samlet mange lærde seg i Amherst i staten New York (USA) for
det første møtet i en rekke møter som skal handle om en søken etter den historiske Jesus som er beskrevet i de kristnes hellige bok; Bibelen. Prosjektet, kalt The Jesus Project, er sponset av den sekulære tankesmia Center For Inquiry (CFI) og dens komité kalt Committee for the Scientific Examination of Religion (CSER), og prosjektet samler historikere, bibelforskere og teologer for å finne ut hva som kan bevises vitenskapelig om den historiske Jesus.

Dette er et mer vitenskapelig forsøk på å gjøre det samme som
The Jesus Seminar prøvde å gjøre på 80- og 90-tallet. Problemet med The Jesus Seminar var at det hadde problemer med å distansere seg fra troen til medlemmene som deltok i seminaret. Det var drevet av teologi og ikke så mye av vitenskapelige metoder, og konklusjonene brakte flere spørsmål enn svar. Så nå prøver CFI å gjøre noe med dette og igangsette The Jesus Project som skal være fokusert utelukkende på vitenskapelige arbeids-måter.

Medlemmene av
The Jesus Project er mange og blant disse finner vi Gerd Lüdemann, Paul Kurtz, Robert Price, James Tabor, Robert Eisenman, David Trobisch, Bruce Chilton, Dennis MacDonald og R. Joseph Hoffmann. Alle medlemmene av prosjektet er enige i at det må være et fullverdig engasjement overfor viktigheten av den vitenskapelige metoden i løpet av prosjekttiden og også sagt seg enige i viktigheten av en nøytralitet overfor det som har med "beviser" for Jesus å gjøre.

I løpet av de neste møtene (det neste vil være i Chicago, USA, i Mai 2009) skal de blant annet; prøve å få til en "troverdig og konsekvent" oversetting av de fire evangeliene i Bibelen; finne ut hva årsaken er til at enkelte bøker ble kanonisert til det som i dag er Det nye testamente mens andre ikke ble det; finne paralleller mellom islam og tidlig kristendom når det kommer til vektleggingen av sine hellige bøker.


Resultatene av prosjektet kommer til å bli publisert i løpet av 2009 under tittelen
Sources of the Jesus Tradition: An Inquiry ved forlaget Prometheus Books.

Her kan du høre et intervju av en av deltagerne i prosjektet, Robert Price. Intervjuet er uført av Mark Scott for radiokanalen WBFO.

...

søndag 7. desember 2008

Fortsatt kristen formålsparagraf
På fredag (05.12.08) ble den nye formålsparagrafen for grunnskolen vedtatt i Stortinget. Lenge har det vært drakamp mellom de ulike partiene om hva som skulle stå i den nye formålsparagrafen. SV har vært det partiet som har vært mest høylytt med tanke på å fjerne den gamle paragrafens fokus på kristendommen.

Den gamle teksten så slik ut:
Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn.

Den nye ser slik ut:
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneske-verdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som og kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Samme dag skriver SV på sin hjemmeside at det endelig er slutt på den kristne formålsparagrafen. Unnskyld meg? Er politikerne i SV totalt blinde? Det er slettes ikke slutt på kristen formålsparagraf, for begge refererer til kristendommen. Hvorfor i huleste skal opplæringa bygge på verdier fra den kristne arven og tradisjonen? Hvorfor ikke bare forankre hele greia i menneskerettighetene og bli ferdig med det?

Så lenge en bestemt religion er nevnt i formålsparagrafen er den ikke religionsnøytral, noe den så absolutt burde være. Det er ingen tvil om at kristendommen blir favorisert også med det nye formålet. Jeg skjemmes over at Norge ikke har klart å fjerne henvisningen til kristendommen fra paragrafen. Den har ikke noe der å gjøre.

Og unnskyld meg, men... Er det noe vi kan lære fra den norske historien er det nettopp det at kristendommen ikke har gitt oss respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, neste-kjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Det er noe vi har opparbeidet oss ved å bli sekularisert, altså ved å bevege oss bort fra et religiøst samfunn.

Jaja... Vi får ta det ved neste korsvei. Jeg håper forankringen i kristendommen blir fjernet fra formålsparagrafen i min levetid.

Dette er såvisst ikke et "formål for framtida" som Bård Vegar Solhjell (SV) vil ha det til.


.

fredag 5. desember 2008

Rom for ignoranse


Jeg skrev i forrige innlegg om kreasjonistorganisasjonen Origo som vil vise filmen Expelled på Skien Vgs. 15. desember.

Nettutgaven av Telemarksavisa (TA.no) hadde en sak angående dette for to dager siden hvor de blant annet påpekte at Knut Sagafos, mannen som er lærer ved Skien Vgs., lokallagsleder for Origo Grenland og ansvarlig for at filmen vises på skolen, ikke hadde søkt skolen om tillatelse til i hele tatt å vise den.

De åpenbare feilene ved Expelled ble omtalt i forrige innlegg så jeg kommer ikke til å hefte meg med det i dette innlegget. Det jeg derimot vil kommentere er dagens artikkel i TA.no om denne saken som har tittelen "Rom for toleranse".

Legg merke til at Sagafos verken i denne eller forrige artikkel omtaler det artikkelforfatterne sier i begge artikler; at filmen kobler Darwins evolusjonsteori til nazisme og kommunisme. I stedet bruker Sagafos ord som "ytringsfrihet" og "toleranse" om begrunnelsen for hvorfor denne filmen burde vises.

Selvfølgelig er det viktig med ytringsfrihet og toleranse i et demokratisk samfunn. Ingen vil motsi Sagafos på dette punktet. Problemet er at han favoriserer denne ene filmen som en viktighet for å poengtere hvor viktig nettopp ytringsfrihet og toleranse er. Hvorfor akkurat denne filmen? Hvorfor ikke invitere David Irving som tviler på at Holocaust fant sted? Hvorfor ikke vise en film av Association for Biblical Astronomy som promoterer geosentrisme?

Nei... Grunnen til at akkurat Expelled må bli vist er jo fordi den angriper evolusjonsteorien. Selvfølgelig. For kreasjonistenes argeste fiende er nettopp denne vitenskapelige teorien, ikke de fleste andre.

Dette handler slettes ikke om ytringsfrihet eller toleranse. Dette handler om at kreasjonistene i Origo skal "snikinnføre" sin ideologi på grasrota fordi de ikke klarer å overbevise akademikerne om at de har rett. Dette er akkurat samme taktikk som det man finner blant kreasjonistene i USA. De klarer ikke å fremlegge en vitenskapelig hypotese som kan testes og repeteres, noe som kreves for at det skal være vitenskapelig, slik at man kan se om den feiler eller klarer seg videre til neste test osv.

Darwins evolusjonsteori er nettopp en vitenskapelig teori. Og for å bli en teori så er det ikke bare å finne på noe sprøtt og så backe det opp med litt data fra naturen. Nei, en vitenskapelig teori har blitt til gjennom en møysommelig prosess (fra idé til hypotese til teori/lov), noe som veldig få idéer klarer. Det fremlegges vitenskapelige hypoteser hele tiden som aldri oppnår statusen som vitenskapelig teori. Hvis kreasjonistene skal kritisere evolusjonsteorien må de gjøre dette i de rette fora - det akademiske miljøet - og ikke drive med geriljataktikk på denne måten. Det er ikke den menige elev på gata som bestemmer hva som skal undervises på skolen, i hvert fall ikke når det kommer til vitenskap. Det er vitenskapsfolkene som til enhver til "finner ut" hva som er vitenskap og så redigeres skolebøkene deretter.

Men i "Rom for toleranse" roter Sagafos det virkelig til for seg selv: (1a) Han snakker om at den første cellen ikke kunne ha blitt til ved en tilfeldighet og (1b) at det bør finnes åpenhet for andre forklaringer om verdens begynnelse enn "den tilfeldige"; (2) han er fascinert over øyenstikkeren og at den ikke kunne ha blitt "skapt tilfeldig"; (3) han blander evolusjonsteorien med ateisme.

(1a) Kreasjonistene bruker alltid å blande evolusjon (hvordan livet utvikler seg) med abiogenesis (hvordan livet ble til). Abiogenesis er ikke en del av evolusjonsteorien, i hvert fall ikke foreløpig, og å ta opp dette i denne sammenhengen er derfor helt unødvendig. Hvordan den første cellen ble til er på mange måter et mysterium, men det finnes flere plausible vitenskapelige hypoteser som omhandler dette (tre stk). Det er i hvert fall ganske sikkert at det ikke handler om "tilfeldighet" som Sagafos og andre kreasjonister liker å kalle det, men kjemiske reaksjoner. Naturen har en tendens til å gå fra simplisitet til kompleksitet på flere arenaer. Er forholdene til rette for at en celle kan bli til, så blir den mest sannsynlig til. Det er nok en del "tilfeldighet" inne i bildet ved at de ulike stoffene må møtes på et riktig tidspunkt, men så snart forholdene er til rette så skjer alt automatisk. Og så snart cellen er til så begynner evolusjonen.

(1b) Og verdens begynnelse er i hvert fall ikke en del av evolusjonsteorien Darwin fremsatte i 1859! Hvordan kan en lærer dra frem verdens begynnelse i denne saken? Evolusjonsteorien handler bare om hvordan livet utvikler seg etter at verden og livet ble til. Om disse ble til ved en naturlig eller overnaturlig prosess har ikke evolusjonsteorien noen "formening" om. Da må man inn på områder som astronomi, astrofysikk, geologi og abiogenesis.

(2) Evolusjonen sier ikke at øyenstikkeren ble skapt tilfeldig. Hvis det er det Sagafos tror evolusjonsteorien sier så kan jeg skjønne at han er mot den. Det hadde jeg også vært. Men nå har det seg slik at evolusjonsteorien omhandler helt andre ting; mekanismer som gjør at den som er mest tilpasset miljøet overlever og får videreført genene sine. That's it. Noe som selvfølgelig passer inn med fossil- og DNA-funn.

(3) Evolusjon ≠ Ateisme! Å bruke ateisme som synonym for evolusjon viser en ekstrem form for uvitenhet. Evolusjon er hverken teistisk eller ateistisk. Evolusjon er bare evolusjon! Det er en vitenskapelig teori, en modell for hvordan livet utviklet seg fra de enkleste former til alt liv på jorden i dag. For å akseptere evolusjonsteorien trenger man ikke å være ateist. Dette er også en kreasjonistfavoritt. De prøver å få det til å se ut som om man må velge; religion eller evolusjon. Skremmende, rett og slett. Vitenskap er vitenskap om man tror på høyere makter eller ikke. Dette burde Sagafos vite.


Det er rett og slett skremmende at en lærer skal promotere denne filmen og dette synspunktet på en videregående skole. På mandag (08.12.08) skal skolen bestemme seg for om filmen skal få lov til å bli vist eller ikke. Hvis den blir vist 15. desember som det var planlagt håper jeg folk i Skien-området tar turen innom den videregående skolen sin og snakker for evolusjon (vitenskap) og mot kreasjonisme (religiøs propaganda).

Rom for toleranse?
Det virker som om Sagafos vil ha rom for ignoranse!


.

torsdag 4. desember 2008

Kreasjonistene har landetJeg må helt ærlig si at jeg var ganske overrasket da jeg leste i
Dagsavisen her forleden og så for første gang ordet "kreasjonisme" bli nevnt i en norsk sammenheng. Jeg har lest mye om dette i amerikanske media og også debattert med en mengde amerikanere på dette punktet, men trodde helt ærlig at jeg aldri kom til å oppleve å se dette i norsk media. "I Norge er tilliten til vitenskapen på et så høyt nivå at kreasjonisme aldri kommer til å bli et tema her," tenkte jeg.

Men nå er kreasjonistene her altså. Og de er aktive. Og det går fort! Hva er det jeg referer til? Jo, foreningen Origo Norge. Hva er så denne organisasjonen? Selv sier de at organisasjonen er "en gruppe kristne akademikere med interesse for forholdet mellom tro og naturvitenskap." og at "[u]tgangspunktet for Origos arbeid er troen på at universet, naturen og livet er skapt, og en overbevisning om at dette synspunkt har mange etiske og filosofiske konsekvenser." Dette høres i og for seg helt greit ut, men i realiteten går kreasjonisme ut på å gjøre alt for å motbevise den vitenskapelige evolusjonsteorien gjennom naturlig utvalg, som ble lagt frem av Charles Darwin i 1859.

Medlemmene av Origo kommer nok aldri til å si at de er kreasjonister. Det tør de ikke. Rett og slett fordi de er redde for å bli gjort til latter. De vil nok heller si at de støtter den såkalte "intelligent design"-idéen som er kreasjonisme i en revidert utgave. Kreasjonismen (som ord eller begrep) feilet for en stund siden og da måtte kreasjonistene legge en ny slagplan. Det endte opp i intelligent design som går ut på mye av det samme; at evolusjonsteorien er feil og at det er en gud (i ni av ti tilfeller den kristne selvfølgelig) som står bak alt sammen. Denne utgaven av kreasjonisme feilet også selvfølgelig, men de har ikke gitt opp likevel.

Folk må selvfølgelig få tro hva de vil, ingen kan benekte folk å tro på alt mulig rart. Men når de angriper vitenskapen på grunn av sin religiøse overbevisning så mener jeg de går for langt. Og nå går Origo så langt at de viser den utrolig latterlige filmen Expelled på Skien videregående skole! Hensikten med Expelled-filmen (i følge skaperne av den og Origo selv) er at den handler om "ytringsfrihet i det vitenskapelige miljø - med vekt på evolusjonskritikeres kår" som Origo skriver på sin nettside og referer så til filmens hjemmeside, Christian Broadcasting Networks omtale av filmen og kreasjonistsiden Access Research Network.
(Og for ikke å snakke om at Expelled er produsert utelukkende med penger fra The Discovery Institute som er kreasjonismens hovedsete når det kommer til angrep på evolusjonsteorien.)

Ja, vi ser allerede her hvor de får sin "vitenskapelige" backing fra. Og på listen på Origos hjemmeside over bøker de anbefaler man burde lese er proppfulle av kreasjonist- og intelligent design-bøker, med unntak av Darwins egen bok; Om artenes opprinnelse.


15. desember skal altså Origo Grenland vise filmen Expelled på Skien vgs. Det vil si, hvis de får lov da. Foreløpig viser det seg at Origo aldri hadde søkt skolen om å få lov til å vise den omstridte filmen, i følge TA.no.


Det er viktig at filmen blir vist, men i så fall burde alle få utlevert en liste over alle feilene filmen inneholder, og den listen ville blitt en hel roman hvis alt skulle blitt tatt med. Jeg kommer ikke til å liste opp alle feilene, for hele filmen er en eneste stor feil, men jeg refererer til for eksempel expelledexposed.com for en litt mer troverdig omtale av filmen og en oppramsing av alle feilene (som selvfølgelig er begrunnet i de faktiske forhold og ikke fiksjonen til regissør Ben Stein).


I tillegg til expelledexposed.com har vi en rekke vitenskapelige nettsteder som kommenterer (eller rettere sagt irettesetter) filmen og Ben Stein:


1. Ben Stein feilsiterer Darwin med vilje (Scientific American)

2. Expelled forklart (Scientific American)

3. Feilen med å koble evolusjon med nazisme (Scientific American)

4. Seks ting Ben Stein ikke vil du skal vite (Scientific American)

5. Et uvitenskapelig angrep på Darwin (Scientific American)

6. Expelled er ren og skjær religiøs propaganda (New Scientist)

7. Feilene i Expelled (National Center for Science Education)


Jeg kunne ha fortsatt i det uendelige... Det er betenkelig at en naturfagslærer ved en videregående skole har tenkt å vise denne anti-vitenskapelige filmen... på skolen!


Men det er greit. Bare vis den, men som sagt; da må det vedlegges en bunke med ark til hver enkelt seer hvor alle feilene i filmen blir ramset opp. Origo sier det er anledning til diskusjon etter filmen. Det håper jeg inderlig de gjør også og at noen tar til orde for vitenskapen og mot kreasjonismen.

Inntil kreasjonistene klarer å produsere en vitenskapelig teori (ikke religiøs synsing) som forklarer livets utvikling på jorda på en bedre måte enn evolusjonsteorien, så er det rett og slett ikke vitenskap og det er grunnen til at det ikke blir undervist i skolen som vitenskap. Enkelt og greit.


Jeg håper alle i Skien-området har anledning til å ta turen innom den videregående skolen sin 15. desember kl 18:00 (hvis filmen blir vist). Det er viktig å si klart ifra at sånn religiøs propaganda ikke hører hjemme på en skole og at kreasjonisme ikke er vitenskap.

Vil virkelig Origo vise en film av en mann som sier at "vitenskap fører til drap"?


.