torsdag 4. desember 2008

Kreasjonistene har landetJeg må helt ærlig si at jeg var ganske overrasket da jeg leste i
Dagsavisen her forleden og så for første gang ordet "kreasjonisme" bli nevnt i en norsk sammenheng. Jeg har lest mye om dette i amerikanske media og også debattert med en mengde amerikanere på dette punktet, men trodde helt ærlig at jeg aldri kom til å oppleve å se dette i norsk media. "I Norge er tilliten til vitenskapen på et så høyt nivå at kreasjonisme aldri kommer til å bli et tema her," tenkte jeg.

Men nå er kreasjonistene her altså. Og de er aktive. Og det går fort! Hva er det jeg referer til? Jo, foreningen Origo Norge. Hva er så denne organisasjonen? Selv sier de at organisasjonen er "en gruppe kristne akademikere med interesse for forholdet mellom tro og naturvitenskap." og at "[u]tgangspunktet for Origos arbeid er troen på at universet, naturen og livet er skapt, og en overbevisning om at dette synspunkt har mange etiske og filosofiske konsekvenser." Dette høres i og for seg helt greit ut, men i realiteten går kreasjonisme ut på å gjøre alt for å motbevise den vitenskapelige evolusjonsteorien gjennom naturlig utvalg, som ble lagt frem av Charles Darwin i 1859.

Medlemmene av Origo kommer nok aldri til å si at de er kreasjonister. Det tør de ikke. Rett og slett fordi de er redde for å bli gjort til latter. De vil nok heller si at de støtter den såkalte "intelligent design"-idéen som er kreasjonisme i en revidert utgave. Kreasjonismen (som ord eller begrep) feilet for en stund siden og da måtte kreasjonistene legge en ny slagplan. Det endte opp i intelligent design som går ut på mye av det samme; at evolusjonsteorien er feil og at det er en gud (i ni av ti tilfeller den kristne selvfølgelig) som står bak alt sammen. Denne utgaven av kreasjonisme feilet også selvfølgelig, men de har ikke gitt opp likevel.

Folk må selvfølgelig få tro hva de vil, ingen kan benekte folk å tro på alt mulig rart. Men når de angriper vitenskapen på grunn av sin religiøse overbevisning så mener jeg de går for langt. Og nå går Origo så langt at de viser den utrolig latterlige filmen Expelled på Skien videregående skole! Hensikten med Expelled-filmen (i følge skaperne av den og Origo selv) er at den handler om "ytringsfrihet i det vitenskapelige miljø - med vekt på evolusjonskritikeres kår" som Origo skriver på sin nettside og referer så til filmens hjemmeside, Christian Broadcasting Networks omtale av filmen og kreasjonistsiden Access Research Network.
(Og for ikke å snakke om at Expelled er produsert utelukkende med penger fra The Discovery Institute som er kreasjonismens hovedsete når det kommer til angrep på evolusjonsteorien.)

Ja, vi ser allerede her hvor de får sin "vitenskapelige" backing fra. Og på listen på Origos hjemmeside over bøker de anbefaler man burde lese er proppfulle av kreasjonist- og intelligent design-bøker, med unntak av Darwins egen bok; Om artenes opprinnelse.


15. desember skal altså Origo Grenland vise filmen Expelled på Skien vgs. Det vil si, hvis de får lov da. Foreløpig viser det seg at Origo aldri hadde søkt skolen om å få lov til å vise den omstridte filmen, i følge TA.no.


Det er viktig at filmen blir vist, men i så fall burde alle få utlevert en liste over alle feilene filmen inneholder, og den listen ville blitt en hel roman hvis alt skulle blitt tatt med. Jeg kommer ikke til å liste opp alle feilene, for hele filmen er en eneste stor feil, men jeg refererer til for eksempel expelledexposed.com for en litt mer troverdig omtale av filmen og en oppramsing av alle feilene (som selvfølgelig er begrunnet i de faktiske forhold og ikke fiksjonen til regissør Ben Stein).


I tillegg til expelledexposed.com har vi en rekke vitenskapelige nettsteder som kommenterer (eller rettere sagt irettesetter) filmen og Ben Stein:


1. Ben Stein feilsiterer Darwin med vilje (Scientific American)

2. Expelled forklart (Scientific American)

3. Feilen med å koble evolusjon med nazisme (Scientific American)

4. Seks ting Ben Stein ikke vil du skal vite (Scientific American)

5. Et uvitenskapelig angrep på Darwin (Scientific American)

6. Expelled er ren og skjær religiøs propaganda (New Scientist)

7. Feilene i Expelled (National Center for Science Education)


Jeg kunne ha fortsatt i det uendelige... Det er betenkelig at en naturfagslærer ved en videregående skole har tenkt å vise denne anti-vitenskapelige filmen... på skolen!


Men det er greit. Bare vis den, men som sagt; da må det vedlegges en bunke med ark til hver enkelt seer hvor alle feilene i filmen blir ramset opp. Origo sier det er anledning til diskusjon etter filmen. Det håper jeg inderlig de gjør også og at noen tar til orde for vitenskapen og mot kreasjonismen.

Inntil kreasjonistene klarer å produsere en vitenskapelig teori (ikke religiøs synsing) som forklarer livets utvikling på jorda på en bedre måte enn evolusjonsteorien, så er det rett og slett ikke vitenskap og det er grunnen til at det ikke blir undervist i skolen som vitenskap. Enkelt og greit.


Jeg håper alle i Skien-området har anledning til å ta turen innom den videregående skolen sin 15. desember kl 18:00 (hvis filmen blir vist). Det er viktig å si klart ifra at sånn religiøs propaganda ikke hører hjemme på en skole og at kreasjonisme ikke er vitenskap.

Vil virkelig Origo vise en film av en mann som sier at "vitenskap fører til drap"?


.

Ingen kommentarer: