torsdag 11. desember 2008

Jødenes korstog mot TV2

Det har skjedd i vår historie at medlemmer av samfunnet ikke har skjønt tegninga når det kommer til satire.Det er skremmende og forstemmende at enkelte jøder med for eksempel Imre Hercz fra Høvik i spissen undertrykker en ytring av en satiriker bare fordi den gjør dem utilpass, i et samfunn hvor det er blitt sosialt akseptabelt å utsette den satiriske minoritet i Norge for gamle, antisatiriske uttalelser.

Uttalelser som at jødene har drept Jesus Kristus, som har dessverre har kostet millioner av jødiske liv fra året ca. 500 til 1945, er helt legitime hvis man tar Det nye testamentet i den kristne Bibelen bokstavelig. I følge fablene i Det nye testamente var det så sannelig jødene som hadde hovedansvaret for at Jesus ble drept av romerne, og for de prester og paver og biskoper som opp gjennom århundrene har tatt disse fablene bokstavelig var det helt naturlig å klandre jødene for dette. De jødiske lederne har ikke akkurat fått en positiv omtale i Det nye testamente.

På "Torsdagsklubben" på TV2 den 4. desember sa Otto Jespersen følgende: "Helt til slutt vil jeg ønske alle norske jøder God Jul. Nei, hva er det jeg sier? Dere feirer jo ikke jul, dere! Det var jo til og med dere som hang Jesus på korset."

Norsk ungdom er selvfølgelig ikke klar over at jødene ble forfulgt med dette slagordet. TV2 godkjente heldigvis Otto Jespersen uttalelse da satirikere må få lov til å sette ting på spissen, som er hele poenget med satiren. Dette kommer ikke til å føre til at dette blir tatt opp av enkelte grupperinger i det norske samfunn da flesteparten av det norske samfunn ikke bryr seg om hva en gammel, sliten satiriker sier på TV2 på en torsdags kveld. Man bryr seg ikke fordi de forstår at det er satire. Det skal være støtende. Det er hele poenget. Dette kommer med all sannsynlighet ikke til å føre til at jødiske barn vil oppleve å få slengt slike ytringer i ansiktet.

Heller er ikke flertallet av den oppvoksende generasjonen i det norske samfunn klar over at jøder kobles til "pantelånere" noe Jespersen også referer til. Og siden folk flest ikke bryr seg om hva Jespersen sier på en torsdags kveld kan man ikke forvente at dette "nye" skjellsordet kommer til å bli brukt mot jøder. For folk flest får ikke lyst til å hetse en gruppe folk ut fra hva en satiriker sier på tv. Man har en moral og en vilje som ikke forandres mye av hva som blir sagt av en kar på tv.

Jeg synes det er bra at TV2s ledelse, siden dette er et humorprogram med en innebygd satire av en kjent satiriker, godkjenner det Jespersen sier siden de forstår hva det dreier seg om. Jespersen er nesten garantert ikke antisemittisk, han har nesten garantert ikke noe mot jøder, han er bare en rikssatiriker som (tydeligvis) vet å trykke på de riktige knappene for å skape debatt. Det er de som ikke forstår satiren som tar seg nær av den og som skriker høyest. Jespersen hadde en ganske så krass og nedsettende satirisk monolog om islendingene ikke mange ukene før som fokuserte på finanskrisen og andre "problemer" med sagafolket, men man ser ikke islendingene løpende rundt og anmelde Jespersen eller klage over at det er så mye anti-islandsk stemning i Norge. Nei, de bryr seg ikke fordi det er helt på trynet å bry seg. Det samme gjelder amerikanere som fikk gjennomgå for noen år siden, muslimer som Jespersen har kommentert ganske ofte, osv... Det er bare tv. Det er bare satire. Det er ikke alvor.

Siden slike setninger skaper sterke følelser hos enkelte så viser dette at Jespersen har truffet midt i blinken. Han vet tydeligvis hva han driver med. Det er veldig trist det som har skjedd med jødene opp gjennom århundrene og jeg er den første til å fordømme handlingene som har blitt gjort mot dem. Men å begynne å hyle om antisemittisme og anmelde en satiriker fordi han driver med satire? Da synes jeg at nok er nok.

At det som skjedde i Tyskland før 2. verdenskrig sammenlignes med slik det er i Norge i dag, viser en historieløshet hos jøder som Imre Hercz.

Det har skjedd i vår historie at medlemmer av samfunnet ikke har skjønt tegninga når det kommer til satire. Imre Hercz og hans likesinnede må nok innlemmes blant disse.


---

Jeg vil bare til slutt ha presisert at jeg er så langt ifra antisemittistisk som man kan bli. Jeg har ingenting imot jøder eller noen andre mennesker som lever i fred og fordragelighet. Jeg går bare ut mot hylekoret som prøver å kvele enhver form for ytringsfrihet fordi de blir støtt. Hvis man skal stoppe en persons ytringer hver gang noen blir støtt så har man ikke ytringsfrihet lenger. Det Imre Hercz og hans meningsfeller ikke forstår er at når de begynner å skape så mye oppmerksomhet om saken gjør de det samtidig bare verre for seg selv. Hadde ikke Hercz & co. skapt fokus rundt dette hadde Jespersens kommentarer fadet ut og ingen hadde brydd seg. Det er altså enkeltpersonene og ikke en hel gruppe jeg fokuserer på her.

Dette er forøvrig en "omskrivning" av Hercz' innlegg i Dagsavisen onsdag 10. desember 2008.

2 kommentarer:

Arnfinn Pettersen sa...

Jeg tror deg når du sier at du ikke er antisemittisk, men i overskriften din gjør du den samme tabben som antisemitter og rasister gjør:

Du tar en persons handlinger, i dette tilfelle Imre Hercz', og holder en hel gruppe ansvarlig for hva denne personen gjør.

Den samme kritikken er gyldig selv om det dreier seg (som det gjør i den utvidede debatten) om en liten gruppe mennesker handlinger.

Det er ikke alle jøder som har kritisert Jespersen, det er konkrete personer.

Shiva sa...

Du kan umulig ha lest hele innlegget (eller totalt misforstått meningen med det) ut ifra den kommentaren du kommer med her, Arnfinn.

Særlig viktig er det som står i kursiv nederst, som skulle være en forklaring som gjorde at jeg slapp å få slike kommentarer...

Les hele greia en gang til du så forstår du det kanskje bedre :)