lørdag 20. desember 2008

Fanget i Jespersens musefelle


NEWSFLASH: Jesus var jøde, ikke kristen!

For de som tvilte på dette har vi heldigvis Halvor Moxnes, professor i teologi ved Universitetet i Oslo (UiO), som 17. desember meddelte leserne av Dagsavisen at den kristne Bibelens Jesus faktisk var jøde.

Han skriver dette i sammenheng med Otto Jespersens utspill mot jøder i Torsdagsklubben (som ble omtalt i et
tidligere innlegg) der Jespersen sa at jødene korsfestet Jesus og dermed selvfølgelig ikke feiret jul, og Moxnes mener dette er en rød tråd gjennom kristendommens historie og grobunn for antisemmitismen over hele kontinentet.

Men før jeg skriver om Moxnes' "angrep" på Jespersen vil jeg kommentere et par ting professoren tar opp i sitt innlegg. Han sier at Jespersens kommentar bare er en "påstand" som er like gammel som kristendommen. Bare en påstand? Det står jo svart på hvitt i evangeliene (du vet, de som omhandler Jesu liv og som gjennom tidene har blitt tatt for god fisk og historisk korrekt, og som fremdeles blir det i mange kretser) at jødene fikk romerne til å henrette Jesus! Det er jo ingen tvil om det. Sier du at Bibelen er bare oppspinn på dette punktet? Da er vi ganske enige siden jeg mener hele boka er oppspinn fra perm til perm. Og så skriver Moxnes noe som er veldig interessant:


"De fleste historikere og bibelforskere mener nå at disse beretningene, skrevet lenge etter Jesu død er preget av polemikk mot jødiske miljøer på deres egen tid, og at de ikke er troverdige kilder til årsakene til Jesu død. Det var romerne som henrettet Jesus ved å korsfeste ham som en religiøs-politisk oppvigler som truet ro og fred i Jerusalem."


Som student innen religionshistorie ved UiO (og lesning etter egen interesse) kan jeg bekrefte at det blant veldig mange teologer (i protestantiske kretser i hvert fall) er bred enighet om akkurat det Moxnes skriver her. Det de samtidig viser er at Bibelen ikke kan stoles på og derfor egentlig bare burde forkastes totalt. Eller, det er jo en spennende fiksjonsbok og en stor del av kulturen og språket så man burde vel ikke glemme den helt, bare betrakte den for det den er; skjønnlitteratur.


Det andre punktet er altså om at Jesus var jøde. Hva har egentlig det med saken å gjøre? Alle vet jo at Jesus var jøde. Det lærte vi jo på barneskolen. Ikke noe nytt der. At dette skulle være en stor nyhet skjønner jeg ikke. Dette tror jeg Jespersen også vet innerst inne og at dette ikke har noe med saken å gjøre i det hele tatt.


Men så til hovedpoenget, altså "angrepet" på Jespersen som først ble kommentert av meg da Imre Hercz skrev en aldeles latterlig kommentar i Dagsavisen 10. desember (og mange andre aviser). Moxnes fortsetter der Hercz slapp for å si det slik. Ingen av de skjønner hva det hele dreier seg om;
satire. For er det noe kommentarene til Hercz og Moxnes viser er det at de ikke har skjønt hva satire egentlig er. De skjønner heller ikke at deres kommentarer er som brensel på bålet for hele greia og at det beste de hadde gjort var å rett og slett glemme hele saken. I stedet går de løs på Jespersen og tilegner ham antisemmitiske eller ignorante karakteristikker.

Jespersens satirekommentarer
er krasse. De skal være krasse. Det er det satire dreier seg om. Jespersen har kommentert mangt og meget opp gjennom sin karriere, som f.eks. muslimer, islendinger, amerikanere, feminister... you name it! Han har fått en skarpladd kule i et brev i sin postkasse minst én gang og andre trusler i tillegg til dette. Det er en del av hans "image" rett og slett å skape harme, og disse innleggene viser at folk nok engang ikke skjønner en døyt og at Jespersen får akkurat det han forventer; oppmerksomhet. Skjønner ikke Moxnes og Hercz (og Valner) at de har gått i "Jespersens musefelle"? Dette er akkurat det han vil.

Som jeg skriver i
Jødenes korstog mot TV2:

"Jespersen hadde en ganske så krass og nedsettende satirisk monolog om islendingene ikke mange ukene før som fokuserte på finanskrisen og andre "problemer" med sagafolket, men man ser ikke islendingene løpende rundt og anmelde Jespersen eller klage over at det er så mye anti-islandsk stemning i Norge. Nei, de bryr seg ikke fordi det er helt på trynet å bry seg. Det samme gjelder amerikanere som fikk gjennomgå for noen år siden, muslimer som Jespersen har kommentert ganske ofte, osv... Det er bare tv. Det er bare satire. Det er ikke alvor."Professor Moxnes sier at Jespersen er et eksempel på at det er langt igjen før kunnskapen om at Jesus var jøde har nådd alle. Jeg vil heller si at det er langt igjen før kunnskapen om hva
satire er har nådd alle.. .

Ingen kommentarer: