søndag 7. desember 2008

Fortsatt kristen formålsparagraf
På fredag (05.12.08) ble den nye formålsparagrafen for grunnskolen vedtatt i Stortinget. Lenge har det vært drakamp mellom de ulike partiene om hva som skulle stå i den nye formålsparagrafen. SV har vært det partiet som har vært mest høylytt med tanke på å fjerne den gamle paragrafens fokus på kristendommen.

Den gamle teksten så slik ut:
Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn.

Den nye ser slik ut:
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneske-verdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som og kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Samme dag skriver SV på sin hjemmeside at det endelig er slutt på den kristne formålsparagrafen. Unnskyld meg? Er politikerne i SV totalt blinde? Det er slettes ikke slutt på kristen formålsparagraf, for begge refererer til kristendommen. Hvorfor i huleste skal opplæringa bygge på verdier fra den kristne arven og tradisjonen? Hvorfor ikke bare forankre hele greia i menneskerettighetene og bli ferdig med det?

Så lenge en bestemt religion er nevnt i formålsparagrafen er den ikke religionsnøytral, noe den så absolutt burde være. Det er ingen tvil om at kristendommen blir favorisert også med det nye formålet. Jeg skjemmes over at Norge ikke har klart å fjerne henvisningen til kristendommen fra paragrafen. Den har ikke noe der å gjøre.

Og unnskyld meg, men... Er det noe vi kan lære fra den norske historien er det nettopp det at kristendommen ikke har gitt oss respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, neste-kjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Det er noe vi har opparbeidet oss ved å bli sekularisert, altså ved å bevege oss bort fra et religiøst samfunn.

Jaja... Vi får ta det ved neste korsvei. Jeg håper forankringen i kristendommen blir fjernet fra formålsparagrafen i min levetid.

Dette er såvisst ikke et "formål for framtida" som Bård Vegar Solhjell (SV) vil ha det til.


.

4 kommentarer:

locksley90 sa...

Bra, fortsett å legge ut den slags!

Også kan du legge ut en RSS feed som folk kan abonnere på :)

Shiva sa...

Takk for kommentar.

RSS feed er lagt ut :)

Frode sa...

Er helt enig! Håper virkelig at formålsparagrafen i framtiden bygges alene på menneskerettighetene. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg mente så sent som i 2007 at den norske kristendoms-undervisningen (KRL) brøt med menneskerettighetene.

Shiva sa...

Menneskerettighetene er alt vi trenger. Å drive og blande inn en eller flere religioner i formålsparagrafen blir helt bak mål! Og KRL-faget er en case for seg selv, hehe...

Takk for innspiller! :)