fredag 5. desember 2008

Rom for ignoranse


Jeg skrev i forrige innlegg om kreasjonistorganisasjonen Origo som vil vise filmen Expelled på Skien Vgs. 15. desember.

Nettutgaven av Telemarksavisa (TA.no) hadde en sak angående dette for to dager siden hvor de blant annet påpekte at Knut Sagafos, mannen som er lærer ved Skien Vgs., lokallagsleder for Origo Grenland og ansvarlig for at filmen vises på skolen, ikke hadde søkt skolen om tillatelse til i hele tatt å vise den.

De åpenbare feilene ved Expelled ble omtalt i forrige innlegg så jeg kommer ikke til å hefte meg med det i dette innlegget. Det jeg derimot vil kommentere er dagens artikkel i TA.no om denne saken som har tittelen "Rom for toleranse".

Legg merke til at Sagafos verken i denne eller forrige artikkel omtaler det artikkelforfatterne sier i begge artikler; at filmen kobler Darwins evolusjonsteori til nazisme og kommunisme. I stedet bruker Sagafos ord som "ytringsfrihet" og "toleranse" om begrunnelsen for hvorfor denne filmen burde vises.

Selvfølgelig er det viktig med ytringsfrihet og toleranse i et demokratisk samfunn. Ingen vil motsi Sagafos på dette punktet. Problemet er at han favoriserer denne ene filmen som en viktighet for å poengtere hvor viktig nettopp ytringsfrihet og toleranse er. Hvorfor akkurat denne filmen? Hvorfor ikke invitere David Irving som tviler på at Holocaust fant sted? Hvorfor ikke vise en film av Association for Biblical Astronomy som promoterer geosentrisme?

Nei... Grunnen til at akkurat Expelled må bli vist er jo fordi den angriper evolusjonsteorien. Selvfølgelig. For kreasjonistenes argeste fiende er nettopp denne vitenskapelige teorien, ikke de fleste andre.

Dette handler slettes ikke om ytringsfrihet eller toleranse. Dette handler om at kreasjonistene i Origo skal "snikinnføre" sin ideologi på grasrota fordi de ikke klarer å overbevise akademikerne om at de har rett. Dette er akkurat samme taktikk som det man finner blant kreasjonistene i USA. De klarer ikke å fremlegge en vitenskapelig hypotese som kan testes og repeteres, noe som kreves for at det skal være vitenskapelig, slik at man kan se om den feiler eller klarer seg videre til neste test osv.

Darwins evolusjonsteori er nettopp en vitenskapelig teori. Og for å bli en teori så er det ikke bare å finne på noe sprøtt og så backe det opp med litt data fra naturen. Nei, en vitenskapelig teori har blitt til gjennom en møysommelig prosess (fra idé til hypotese til teori/lov), noe som veldig få idéer klarer. Det fremlegges vitenskapelige hypoteser hele tiden som aldri oppnår statusen som vitenskapelig teori. Hvis kreasjonistene skal kritisere evolusjonsteorien må de gjøre dette i de rette fora - det akademiske miljøet - og ikke drive med geriljataktikk på denne måten. Det er ikke den menige elev på gata som bestemmer hva som skal undervises på skolen, i hvert fall ikke når det kommer til vitenskap. Det er vitenskapsfolkene som til enhver til "finner ut" hva som er vitenskap og så redigeres skolebøkene deretter.

Men i "Rom for toleranse" roter Sagafos det virkelig til for seg selv: (1a) Han snakker om at den første cellen ikke kunne ha blitt til ved en tilfeldighet og (1b) at det bør finnes åpenhet for andre forklaringer om verdens begynnelse enn "den tilfeldige"; (2) han er fascinert over øyenstikkeren og at den ikke kunne ha blitt "skapt tilfeldig"; (3) han blander evolusjonsteorien med ateisme.

(1a) Kreasjonistene bruker alltid å blande evolusjon (hvordan livet utvikler seg) med abiogenesis (hvordan livet ble til). Abiogenesis er ikke en del av evolusjonsteorien, i hvert fall ikke foreløpig, og å ta opp dette i denne sammenhengen er derfor helt unødvendig. Hvordan den første cellen ble til er på mange måter et mysterium, men det finnes flere plausible vitenskapelige hypoteser som omhandler dette (tre stk). Det er i hvert fall ganske sikkert at det ikke handler om "tilfeldighet" som Sagafos og andre kreasjonister liker å kalle det, men kjemiske reaksjoner. Naturen har en tendens til å gå fra simplisitet til kompleksitet på flere arenaer. Er forholdene til rette for at en celle kan bli til, så blir den mest sannsynlig til. Det er nok en del "tilfeldighet" inne i bildet ved at de ulike stoffene må møtes på et riktig tidspunkt, men så snart forholdene er til rette så skjer alt automatisk. Og så snart cellen er til så begynner evolusjonen.

(1b) Og verdens begynnelse er i hvert fall ikke en del av evolusjonsteorien Darwin fremsatte i 1859! Hvordan kan en lærer dra frem verdens begynnelse i denne saken? Evolusjonsteorien handler bare om hvordan livet utvikler seg etter at verden og livet ble til. Om disse ble til ved en naturlig eller overnaturlig prosess har ikke evolusjonsteorien noen "formening" om. Da må man inn på områder som astronomi, astrofysikk, geologi og abiogenesis.

(2) Evolusjonen sier ikke at øyenstikkeren ble skapt tilfeldig. Hvis det er det Sagafos tror evolusjonsteorien sier så kan jeg skjønne at han er mot den. Det hadde jeg også vært. Men nå har det seg slik at evolusjonsteorien omhandler helt andre ting; mekanismer som gjør at den som er mest tilpasset miljøet overlever og får videreført genene sine. That's it. Noe som selvfølgelig passer inn med fossil- og DNA-funn.

(3) Evolusjon ≠ Ateisme! Å bruke ateisme som synonym for evolusjon viser en ekstrem form for uvitenhet. Evolusjon er hverken teistisk eller ateistisk. Evolusjon er bare evolusjon! Det er en vitenskapelig teori, en modell for hvordan livet utviklet seg fra de enkleste former til alt liv på jorden i dag. For å akseptere evolusjonsteorien trenger man ikke å være ateist. Dette er også en kreasjonistfavoritt. De prøver å få det til å se ut som om man må velge; religion eller evolusjon. Skremmende, rett og slett. Vitenskap er vitenskap om man tror på høyere makter eller ikke. Dette burde Sagafos vite.


Det er rett og slett skremmende at en lærer skal promotere denne filmen og dette synspunktet på en videregående skole. På mandag (08.12.08) skal skolen bestemme seg for om filmen skal få lov til å bli vist eller ikke. Hvis den blir vist 15. desember som det var planlagt håper jeg folk i Skien-området tar turen innom den videregående skolen sin og snakker for evolusjon (vitenskap) og mot kreasjonisme (religiøs propaganda).

Rom for toleranse?
Det virker som om Sagafos vil ha rom for ignoranse!


.

7 kommentarer:

bjellås aka boy george sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Shiva sa...

Beklager, bjellås aka boy george, men jeg tolererer ikke slike personangrep på den eller de jeg skriver om :)

Men hvis du har en saklig kommentar må du gjerne skrive inn denne.

glennib sa...

Faktisk så er det en ganske god del tilfeldigheter innblandet i evolusjon. F.eks. de første skrittene for en livsform til å utvikle en ny egenskap kan være og er ofte helt tilfeldige avvik fra foreldrenes gener.

Shiva sa...

glennib:

Ja, det er tilfeldigheter involvert, men ikke på den måten Sagafos vil ha det til.

MUTASJONENE er tilfeldige. Ingen tvil om det. Men det er det naturlige utvalg som "styrer" hvilke mutasjoner som er "gode", "dårlige" eller "nøytrale" :)

Anonym sa...

Herlig bloggpost. Jeg har imidlertid en liten innvending der du skriver teori/lov. Teorier og lover må aldri forveksles da de dekker to vidt forskjellige områder. Jeg forstår det slik at du skrev det på denne måten fordi kreasjonister har til vane å undergrave vitenskapsteori, men å skrive det side om side med "lov" er å forvanske forståelsen og bidra til de mange misforståelser som går på at teorier kan bli lover, noe de aldri vil eller kan. Jeg foreslår heller at du skriver at evolusjon er både et faktum og (vitenskaps)teori. :-)

Shiva sa...

Anonym:

Ja, du har helt rett og det kan se misvisende ut slik jeg har skrevet det. Jeg skrev det slik for enkelthetens skyld selvfølgelig :)

Takk for ditt innspill!

locksley90 sa...

Bra post, detta kan vi like :)