lørdag 3. januar 2009

2009 - Vitenskapens år?


2009 blir forhåpentligvis året da vitenskapen kommer i fokus:

Astronomiåret

I desember 2007 bestemte FN seg for å utnevne 2009 til Det internasjonale astronomiåret. Det var Italia og Den internasjonale astronomiske union som fremmet forslaget da det i 2009 ville være akkurat 400 år siden den italienske Galileo Galilei, som første menneske, rettet et teleskop mot himmelen. Galilei blir sett på som den moderne astronomiens far.

astronomi2009.no, en nettside dedikert til Det internasjonale astronomiåret, kan man få informasjon om hvordan dette året vil bli markert, og man kan få en del informasjon om astronomi generelt. Ved å se på begivenhetskalenderen kan man følge med på hva som skjer og hvordan man kan delta på disse arrangementene.

Charles Darwin

I tillegg til at det arrangeres et astronomiår er det i tillegg 200 år siden Charles Darwin ble født og 150 år siden han publiserte sin bok med navnet Om artenes opprinnelse som tok for seg evolusjon og lanseringen av en teori for hvordan evolusjon fungerte gjennom naturlig utvalg - en teori som hele den biologiske disiplinen hviler på. På charlesdarwin.no kan man lese mer om markeringen av dette året. En gruppe biologer fra Universitetet i Oslo vil gå i Darwins fotspor og gjenta deler av ekspedisjonen han var på for over 150 år siden med båten HMS Beagle. Mest kjent er nok hans opphold på Galápagosøyene. Biologenes reise vil bli dokumentert på nettsiden.


Det er altså flere gode grunner til å hylle vitenskapen ekstra mye i år :)

. .

Ingen kommentarer: