mandag 28. september 2009

Hvorfor tror du på en gud? (Del 42)Samfunnet blir ikke nødvendigvis bedre
av å ha mange religiøse mennesker.
Foto.: ectomo.com


Jeg leser boken 50 reasons people give for believing in a god av Guy P. Harrison. Gjennom femti blogginnlegg skal jeg ta for meg de femti grunnene for å tro på en gud som er kommentert i Harrisons bok. Mer informasjon om forfatteren og boken får du ved å gå til del 1 i denne serien.

(Hvis det er noen som har spørsmål til Harrison er det bare å skrive disse i kommentarfeltet. Han har lovet å svare alle, gitt nok tid.)Kapittel 42: Samfunnet ville blitt ødelagt uten religionEt av de mest uttalte grunnene Harrison har blitt møtt med for hvorfor folk tror på sin gud, er at religion er bra for et samfunn eller en nasjon. "Samfunnet 'trenger' religion," sies det. Jo flere mennesker som tror på og tilber en spesifikk gud, jo bedre vil det visstnok gå med landet. Mer religion fører til mer glede, mer sikkerhet og mer vellykkethet. Ateisme derimot, det er fælt det. (Se for eksempel Vårt Lands "Paven kjemper mot ateisme".)

Men hvis man ser på verden i dag vil man se at det nærmest er det motsatte som er tilfelle. Det kan være tilfeldig, men religion ser faktisk ut til å bremse den sosiale utviklingen og gi grobunn for barbarisk oppførsel verden over. Det er nok mange grunner til at et samfunn går i en negativ retning, men påstanden om at religion innehar en nøkkelrolle for å sikre samfunnets suksess blir kraftig tilbakevist hvis man ser på de faktiske data.

For som jeg har skrevet i tidligere deler i denne bloggserien så ser det faktisk ut som om det er det totalt motsatte som er tilfelle; de landene i verden med flest ateister og agnostikere er blant de mest stabile, fredelige, frie, rike og sunne samfunnene i hele verden. De landene med flest religiøse innbyggere er blant de mest ustabile, voldelige, undertrykkende og fattige. Jeg prøver ikke å si at religion fører til elendighet, men argumentet om at religion er nødvendig for et samfunns suksess (noe veldig mange troende verden over hevder) er ikke helt representativt for det virkeligheten viser oss.


Religion is clearly not the simple and single path to righteous societies that religious fundamentalists seem to think it is. (...) Belief in God may provide comfort to the individual believer, but, at the societal level, its results do not compare at all favorably with that of the more secular societies. When seeking a more civil, just, safe, humane, and healthy society, one is more likely to find it among those nations ranking low in religious faith - contrary to the preaching of religious folks.
-Phil ZuckermanLes også:
Phil Zuckerman - "Is Faith Good for Us?"

Samfunnsforhold og religiøsitet

Neste del:

43. Min religion er så gammel at den må være sann


Alle deler:

En oversikt over alle delene finner du her.(Alle ord i dette blogginnlegget er godkjent av Guy P. Harrison.)

____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.


db,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg har lest hele denne serien til nå, og ser frem til resten også. Mye bra her. Men dette argumentet synes jeg var litt svakt.
Som du sier, statistikken viser at de landene med flest agnostikere/ateister osv er blant de mest stabile i verden, og vice versa. Men jeg tror heller at religionen er en følge av elendigheten, ikke motsatt.
Når alt ser kjipt ut, forventet levealder er under femti og sykdommer herjer, og noen kommer og lover evig frelse hvis du hører på dem, så hører du gjerne på. Folk i disse landene har ofte dårlig utdannelse, og har lite å argumentere mot religionen. Når man ikke kjenner til enkle naturlover, kan man lett ta religionens versjon av hvordan ting fungerer som en selvfølge.

I fattige land er det også få som kommer fra andre deler av verden, med andre religioner. Her i Norge ser og hører vi om f. eks muslimer hver dag, og det er sikkert flere som spør seg om: "Hva får disse menneskene til å tro det og det?", i stedet for å ta sin religion som universell sannhet. Vi blir presentert for alternative livssyn hver dag, og gjort fullstendig klar over at man ikke nødvendigvis må tro på det de geistlige sier for at det skal gå bra, ei heller at religionen automatisk fører godt med seg. Rett og slett, vi ser alternativene, lærer om dem, og ser at fremmede ikke trenger å være onde selv om de ikke følger vår egen barnetro.
Ganske enkelt, fattigere og mer ustabile land blir ikke presentert med alternativer i like stor grad, og det fellesskapet som religionen gir er mye mer verdt i motgang enn medgang. Der Darwin sier "Livet er kjipt, lev med det", står det mye om kjærlighet og frelse i religionenes skrifter. Og det er gjerne slik at man stiller flere spørsmål med negative nyheter.

Kort sagt, religionen gir håp i dårlige situasjoner. Og da de som lever i dårlige situasjoner gjerne trenger det håpet, hopper de på religionen. I gode og opplyste tider står tingene i et annet lys, og man kan velge å hoppe av.
Nå skal det jo sies at visse land er kjørt i grøfta på grunn av religion også (Somalia, Afghanistan), men det er sjelden at religionen (eller mangelen på sådan) bremser et samfunns utvikling når freden først har fått fotfeste der. I hvert fall ikke i dag. Men vent og se når disse landene får et par tiår med rikdom og stabilitet, og se hvor mye religionen plutselig er verdt da.

Shiva sa...

Anonym 1:

Som jeg sa;

Jeg prøver ikke å si at religion fører til elendighet, men argumentet om at religion er nødvendig for et samfunns suksess (noe veldig mange troende verden over hevder) er ikke helt representativt for det virkeligheten viser oss.-

Men takk for en innsiktsfull kommentar. Og jeg er enig med deg at elendige forhold lett kan føre til at folket blir mer religiøse.

Leisha Camden sa...

Gode poenger fra anonym. :-) Jeg vil gjerne legge til følgende: En av de viktigste grunnene - tror jeg - til at de utpreget religiøse landene er så tilbakestående i forhold til de samfunnene hvor religionen, les kristendommen, har blitt marginalisert, er at religion i seg selv er en passiviserende kraft. Et hovedbudskap i alle de abrahamittiske religionene er at det er livet i det hinsidige som er det viktigste, det er den neste verden man fokuserer på, og det sier seg selv at folk blir tiltaksløse og passiviserte i denne verden :-) av å bli indoktrinert med en sånn innstilling.

Shiva sa...

Leisha Camden:

Ja, det kan være at det ligger noe i det konstante fokuset på etterlivet...