torsdag 18. mars 2010

Steinerskolens mørke side
Saken: Mitt syn på Steinerskolen har endret seg betraktelig den siste tiden.


Hele livet har jeg egentlig hatt et positivt syn på Steinerskolen. Jeg har selv gått i den offentlige skolen hele veien opp til universitetsnivå, men har flere venner og bekjente som har gått ett eller flere år på Steinerskolen. Jeg har visst hele tiden at skolen har hatt et "alternativt" syn på hvordan undervisningen skal være, men med "alternativt" har jeg aldri sett for meg noe annet enn at de bare ville legge undervisningsopplegget annerledes til rette for eleven enn det som var vanlig i den offentlige skolen. Jeg tenkte at det bare var en alternativ pedagogikk, ikke nødvendigvis et alternativt livssyn eller at det var noe religiøst involvert i det hele tatt.


Det de ikke forteller oss


Dette synet har den siste tiden dramatisk endret seg. Det begynte da jeg var en tur i Stavanger for noen uker siden. Til frokosten den ene dagen leste jeg tilfeldigvis i Stavanger Aftenblad en artikkel om nettopp Steinerskolen. Artikkelen er basert på en bok av paret Kristin A. Sandberg og Trond K.O. Kristoffersen med tittelen Det de ikke forteller oss. Steinerskolens okkulte basis

Sandberg har vært lærer i Steinerskolen og parets fem av seks barn har gått på skolen, og de har skrevet denne boken fordi de har sett seg lei på det de mener er hemmeligholdelse og feilinformasjon fra skolen til foreldre og samfunn. Sandberg sier til Stavanger Aftenblad:


I læreplanen og brosjyrene til steinerskolen er mye utelatt. Troen på engler og demoner, reinkarnasjon og karma er ikke nevnt med ett ord. Dette er begreper Steiner nevner på annenhver side i sine foredrag.


Kristoffersen fortsetter:


Det okkulte grunnlaget kommer ikke fram. Når man spør hvorfor de ikke kan fortelle hele sannheten om hva de står for, blir man møtt med overbærende arroganse: «Dere ville ikke forstå det uansett.»


Denne hemmeligholdelsen er til for at skolen skal få undervise barn av foreldre som ikke normal ville sendt barna sine til skolen hvis de visste om undervisningens basis i antroposofien, med sitt medfølgende "alternative" og spirituelle menneskesyn. 

Og jeg må si denne hemmeligholdelsen har vært effektiv for jeg har aldri koblet Steinerskolen til noe spirituelt til tross for at jeg er interessert i temaet og til tross for at jeg har lest om antroposofi. Jeg tror jeg til og med har lest om Rudolf Steiner i denne sammenheng, men aldri koblet det sammen med selve Steinerskolen. Det kan være at jeg bare har vært uoppmerksom og ikke tenkt meg godt nok om (vi er da ikke ufeilbarlige), men jeg tror denne såkalte hemmeligholdelsen har vært én av grunnene til at jeg ikke har sett det spirituelle aspektet med Steinerskolen før nå.

Jeg mener at alle skoler må ha et vitenskapelig grunnlag for sin pedagogikk, derfor er jeg av prinsipp mot alle former for "alternative" pedagogikker hvis de inneholder spirituelle og/eller religiøse dimensjoner. Jeg er for så vidt motstander av religiøse skoler i det hele tatt, men det er en annen sak.

Gry Alsos, styreleder i Steinerskoleforbundet, sier følgende om Steinerskolens syn:


Pedagogikken tar utgangspunkt i Steiners syn på at mennesket er mer enn en fysisk kropp, vi er også en sjel og en ånd. I samarbeid videreutvikler alle 35 skolene pedagogikken som er inspirert av antroposofien, vi beholder det som fungerer og forkaster det som ikke gjør det.


Jeg skulle gjerne visst hva som skal til for å "beholde det som fungerer" og "forkaste det som ikke gjør det," hvilke kriterier de følger, osv..

Og som om ikke det skulle være nok så ser det ut til at Steinerskolen (og andre alternative miljøer) bidrar til en oppblomstring av skadelige sykdommer, siden de gjennom sin lære er motstandere av vaksinering. Verdens helseorganisasjon (WHO) regnet med å utrydde meslinger i Europa i år. Det hadde vært et rimelig mål hadde det ikke vært for de alternative miljøene, inkludert Steinerskolen. For siden 2000 har antall meslingsyke i Vest-Europa økt med 60 prosent i følge NRK og Dr. Rebecca Martin i WHO risikoen her til lands er større nå enn før:


Norge har grunn til bekymring - særlig når det gjelder alternative miljøer hvor barn ikke blir vaksinert. Vi så et utbrudd i Norge i 2008 på en steinerskole med smitte fra Tyskland og Østerrike.


Homeopat Gro Lystad forteller NRK om Steinerskolens syn på denne sykdommen:


Meslinger er i følge Rudolf Steiner en transformerende sykdom som gjør at du vokser som menneske. Dette blir vi fratatt ved vaksinasjon. Jeg er helt sikker på at [sykdommen] er positivt for et barn som er friskt. Det kan tenkes at enkelte vil dø, men dette gjelder barn som er svekket på forhånd.


Det er egentlig ganske utrolig at en person som vil fremstå som seriøs kan si noe slikt. Hun kommer med akseptable tap på noe som kan forhindres ved vaksinasjon! Og ikke nok med det, i følge Lystad er det best om man dropper vaksinasjon også på "difteri, hjernehinnebetennelse, kikhoste, kusma, meslinger, polio, røde hunder, stivkrampe, influensa, tuberkulose og tropiske sykdommer." Dette er tydeligvis et menneskesyn som bygger på at evolusjonen må gå sin gang og at de svake må få dø og de sterke bli forsterket. Dette minner meg om en kar i Tyskland på 1930- og 1940-tallet... Se NRKs intervju med Lystad her.

Ikke uventende er legene direkte sjokkert av slike utsagn. Lege Gunnar Hasle sier til NRK at det er "helt forkastelig" å si at man ikke skal vaksinere seg mot "de mest dødelige sykdommene i verden." Her er jeg selvsagt enig. Steinar Madsen forteller om meslinger i et NRK-intervju her.


Er det riktig?


Det er også forkastelig at foreldrenes religiøse overbevisning skal ramme barna på denne måten. De blir alvorlig syke og kan til og med dø, unødvendig vel og merke, bare fordi foreldrene mener vaksinering "ikke er riktig," noe som selvfølgelig ikke har et fnugg av vitenskapelig basis i det hele tatt. Jeg har tidligere skrevet om Anti-vaksinegruppa som nok støtter opp om det Steinerskolen her står for. Dette er en gruppe som mener legemiddelindustrien er kynisk og fæl og som bare er ute etter penger, samtidig som de selv sprer propaganda som at CIA legger mikrobrikker inn i vaksinevesken for å spore oss(!) og samtidig som de selv vil selge et "alternativt legemiddel" kalt sølvvann som (selvfølgelig uten vitenskapelig begrunnelse) skal kunne kurere bortimot alle mulige sykdommer.

Jeg vil med dette også tilbake til det jeg tidligere har spurt meg selv og andre om: Er det moralsk å frastå fra vaksinering? Og er det moralsk forsvarlig å ikke vaksinere sine egne barn? For hvis man ikke vaksinerer seg er man bærer av en sykdom som kan gi en alvorlig sykdom og til og med død til andre mennesker. Er det riktig? Man vil da være med på å opprettholde en skadelig og dødelig sykdom som kan spre seg over hele verden. Dette vil da gjelde i de tilfellene hvor man kan vaksinere seg men da avstår fra å gjøre det.

En liten oppdatering:

Jeg har nå blitt opplyst, og selv sjekket opp i, at "Steinerskolene er tilknyttet den offentlige skolehelsetjenesten, og elevene får de samme tilbud [om vaksinering] som alle andre barn." Det synes jeg er bra! Det kan dermed vise seg at Lystads syn på vaksinering og sykdommer ikke er førende for Steinerskolens syn på det samme, selv om jeg fremdeles er litt avventende med å konkludere ettersom skolen er tuftet på antroposofi. For det er noe som heter antroposofisk medisin og det er ikke overraskende om det er en kobling mellom Steinerskolen og homeopati.

____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.


vg, vl, vl,

37 kommentarer:

Maren sa...

Dette her var da ekstremt usaklig. Som tidligere Steiner-elev ble jeg like sjokkert som deg, og garantert majoriteten av nordmenn som leste Lystads utsagn.
Men virkelig - hele holdningen din til Steinerskolen er endret den siste tiden basert på boken "Hva de ikke forteller oss"?? Helt seriøst - jeg tror du er smartere enn som så, og, ikke minst, mer kritisk. Sjekk detaljene bak dette bitre ekteparets krigføring, og ikke minst, les litt om nøyaktig hvilken rolle Rudolf Steiners foredrag spiller inn på læreplanen.
(For eksempel her; med mindre du tror på den store konspirasjonsteorien, så klart: http://www.steinerskolen.no/nor/nyheter/?action=Article.publicShow;id=295;module=Articles)

Jeg vil forsvare Steinerskolen så lenge jeg har meg sjøl og alle jeg kjenner som har gått der som smarte, oppegående eksempler på folk som fraskriver seg organisert religion, ser verdien i annet enn materielle goder og ikke minst har TATT ALLE VAKSINENE SINE.

Jeg gleder meg til å se deg ta opp viktige ting på en litt mindre media-påvirket måte igjen.

Maren sa...

Bare for å understreke; folk må lære seg å skille mellom Steinerskole-pedagogikk og det noen ekstremt alternative foreldre (og homeopater etc) velger for barna sine. Noe som er vanskelig så lenge ingen (eller veldig lite) seriøs forskning på Steinerskolen blir gjennomført.

Tom sa...

Om ditt syn på steinerskolen har forandret seg drastisk så kommer det av et par grunner som har lite med steinerskolen å gjøre. Du leser en artikkel om et ektepar som har vært i konflikt med steinerskolen og tenker ikke over hva dette har å si for bokens vinkling. Du trekker linjer mellom steinerskolen og det at visse foreldre(ikke steinerskolen) ikke vaksinerer sine barn. Steinerskolen tilbyr vaksine på samme måte som offentlig skole.
Det at du har lest om Rudolf Steiner og ikke koblet det opp mot steinerskolen sier meg bare at du er like lat som de foreldrene som blir overasket over hva steinerskolen "skjuler". (Alt som finnes av steinerpedagogisk materiale er publisert, og alle Steiners verker er publisert, slik at enhver som ønsker å sette seg inn i dette, har mulighet til det. Svært mye ligger også tilgjengelig på nettet – både på norsk, tysk og engelsk)

Jeg ser at du prøver å lage en link mellom steinerskolen og spørsmålet om det er moralsk forsvarlig å ikke vaksinere sine egne barn. Det du ikke stopper opp å tenker på er hva dette har med steinerskolen å gjøre. Visse foreldre kan nekte barna sine å ta vaksinen, på samme måte som i den offentlige skole.

Du tar de ekstreme bevisene for god fisk og jobber utifra det.

Anonym sa...

Mye drittslenging her (noe som passer godt inn med med Sandbergs tone), men allikevel en del veldig interessante ting å ha i bakhodet:
http://fjeldsaa.wordpress.com/tag/kristin-sandberg/

Leisha Camden sa...

Det er egentlig ganske utrolig at en seriøs person kan si noe slikt.

Men Shiva, hun er ikke en seriøs person. Hun er homeopat, med andre ord, hun er en svindler.

Fytti katta.

Shiva sa...

Maren:

Dette her var da ekstremt usaklig. -

Usaklig? Jeg holder meg da til saken, som er Steinerskolen :p

Som tidligere Steiner-elev ble jeg like sjokkert som deg, og garantert majoriteten av nordmenn som leste Lystads utsagn.
Men virkelig - hele holdningen din til Steinerskolen er endret den siste tiden basert på boken "Hva de ikke forteller oss"?? Helt seriøst - jeg tror du er smartere enn som så, og, ikke minst, mer kritisk.
-

Holdningen min til Steinerskolen (eller synet mitt på Steinerskolen i hvert fall) har endret seg fordi jeg aldri har visst at skolens pedagogikk og grunnleggende livssyn er preget av antroposofien. Dette ble jeg først klar over da jeg leste artikkelen i Stavanger blad som omhandlet boken til Sandberg og Kristoffersen. Boken i seg selv har jeg ikke lest og det er ikke den som har endret mitt syn :)

Jeg trodde den alternative pedagogikken var bare det og at det ikke var basert i noe religiøst, som jo antroposofien er :)

Sjekk detaljene bak dette bitre ekteparets krigføring, og ikke minst, les litt om nøyaktig hvilken rolle Rudolf Steiners foredrag spiller inn på læreplanen.
(For eksempel her; med mindre du tror på den store konspirasjonsteorien, så klart: http://www.steinerskolen.no/nor/nyheter/?action=Article.publicShow;id=295;module=Articles)
-

Takk for linken. Jeg skal få sett på den i morgen :)

Og jeg er klar over at det ikke er første gang dette paret kritiserer Steinerskolen. Jeg ser de har en nettside som heter steinerkritikk.no eller noe i den dur. Men det gjør vel ikke påstandene deres mindre viktig? De har jo hatt et nært forhold til skolen over lang tid.

Jeg vil forsvare Steinerskolen så lenge jeg har meg sjøl og alle jeg kjenner som har gått der som smarte, oppegående eksempler på folk som fraskriver seg organisert religion, ser verdien i annet enn materielle goder og ikke minst har TATT ALLE VAKSINENE SINE.-

Ja, jeg har som sagt alltid hatt et positivt syn på skolen for alle jeg kjenner som har gått på en slik skole er oppegående og smarte mennesker :)

Det er skolens antroposofiske grunnlag jeg ikke var klar.

Jeg gleder meg til å se deg ta opp viktige ting på en litt mindre media-påvirket måte igjen.-

Hehe, jo takk for det ;)

Bare for å understreke; folk må lære seg å skille mellom Steinerskole-pedagogikk og det noen ekstremt alternative foreldre (og homeopater etc) velger for barna sine. Noe som er vanskelig så lenge ingen (eller veldig lite) seriøs forskning på Steinerskolen blir gjennomført.-

Ja, det var WHO og denne saken som kobler Steinerskolen til alternativ medisin. Mener du at Steinerskolen ikke er enig i utsagnene til Lystad?

Jeg har alltid skilt mellom Steinerskolen og alternativ medisin og homeopati, men det ser jo ut som om det er en smule tett kobling her eller hva? :)

Shiva sa...

Tom:

Om ditt syn på steinerskolen har forandret seg drastisk så kommer det av et par grunner som har lite med steinerskolen å gjøre. Du leser en artikkel om et ektepar som har vært i konflikt med steinerskolen og tenker ikke over hva dette har å si for bokens vinkling. Du trekker linjer mellom steinerskolen og det at visse foreldre(ikke steinerskolen) ikke vaksinerer sine barn. Steinerskolen tilbyr vaksine på samme måte som offentlig skole.-

Som jeg sa til Maren er det ikke nødvendigvis boken i seg selv eller dette med homeopaten Lystads uttalelser i denne saken som har fått meg til å endre mitt syn på skolen. Det er det at jeg ikke tidligere har vært klar over skolens antroposofiske basis som er sakens kjerne her. Det andre kommenterer jeg ved siden av :)

Tilbys det vaksiner i Steinerskolen altså? Det er bra. Så det Lystad bedriver her er altså en radikalisme som ikke Steinerskolen vil si seg enig i?

Det at du har lest om Rudolf Steiner og ikke koblet det opp mot steinerskolen sier meg bare at du er like lat som de foreldrene som blir overasket over hva steinerskolen "skjuler". (Alt som finnes av steinerpedagogisk materiale er publisert, og alle Steiners verker er publisert, slik at enhver som ønsker å sette seg inn i dette, har mulighet til det. Svært mye ligger også tilgjengelig på nettet – både på norsk, tysk og engelsk)-

Det er godt mulig informasjonen har vært lett tilgjengelig, men det er altså noe jeg ikke har vært klar over, og som i følge Sandberg og Kristoffersen flere foreldre av barn på Steinerskolen ikke har vært klar over.

Jeg ser at du prøver å lage en link mellom steinerskolen og spørsmålet om det er moralsk forsvarlig å ikke vaksinere sine egne barn. Det du ikke stopper opp å tenker på er hva dette har med steinerskolen å gjøre. Visse foreldre kan nekte barna sine å ta vaksinen, på samme måte som i den offentlige skole.-

Linken kom egentlig rekende på ei fjøl av seg selv i artikkelen til NRK. Jeg kommenterte det som stod der :)

Men du mener altså at Lystads uttalelser er feilaktige? Det er jo nettopp hennes utsagn som er koblingen her.

Og ja, siden vi var inne på vaksinering så tok jeg opp tråden fra en tidligere diskusjon om vaksinering.

Du tar de ekstreme bevisene for god fisk og jobber utifra det.-

Vel du har rett i at mine kommentarer er basert på uttalelsene i denne saken. Det kan godt være at disse menneskene tar totalt feil, men hovedpoenget med innlegget er uansett at jeg ikke tidligere har vært klar over Steinerskolens livssyn. Kall det latskap, men jeg har bare ikke vært klar over det ;)

Det andre er kommentarer til uttalelser av diverse mennesker i en sak om Steinerskolens livssyn og enkelte andres utsagn om dens forhold til vaksinering. Det er forresten WHO som kobler Steinerskolen direkte til vaksinering, og så kommer Lystads utsagn inn som på en måte bekrefter dette.

Det kan være Lystad er ekstremtilfellet som Steinerskolen ikke støtter, og hvis det er tilfelle kan vi selvsagt glemme hele vaksinasjonsdelen av innlegget mitt. Det er uansett ikke hovedpoenget med innlegget :)

Shiva sa...

Anonym 1:

Mye drittslenging her (noe som passer godt inn med med Sandbergs tone), -

Vil da ikke si det er noe særlig "drittslenging" i mitt innlegg?

Har du noen eksempler å vise til?

men allikevel en del veldig interessante ting å ha i bakhodet:
http://fjeldsaa.wordpress.com/tag/kristin-sandberg/
-

Takk for linken. Jeg skal få sett på det i morgen :)

Shiva sa...

Leisha Camden:

"Det er egentlig ganske utrolig at en seriøs person kan si noe slikt."

Men Shiva, hun er ikke en seriøs person. Hun er homeopat, med andre ord, hun er en svindler.

Fytti katta.
-

Hehe, det jeg mente med den setningen var vel: "en person som vil fremstå som seriøs" :p

Jeg skal endre ordvalget mitt.

Anonym sa...

Nei, var litt uklar der - var ikke (nødvendigvis) noe drittslenging fra din side jeg refererte til, men heller i linken jeg ga deg.

Maren sa...

Ok. Det er nok slik at de fleste som har gått på Steinerskolen, eller som sender barna sine dit, underviser der, eller på noen annen måte er nært tilknyttet skolen, vil ta denne heksejakten som foregår for tiden personlig; det er ikke noe vi kan noe for, selv om vi selvfølgelig prøver. (De fleste av oss har opplevd dette gjennom hele livet, men ikke så intenst som det som foregår nå for tiden. Dette gjelder jo óg selvfølgelig ikke de 2% med folk som ikke er totalt fornøyd med Steinerskolen, men disse to prosentene kan, i denne sammenheng, ses bort fra, siden det ikke er noen ting i forhold til antallet misfornøyde elever og foreldre tilknyttet det offentlige systemet).
Jeg skjønner at du er opptatt av å gjøre alt på korrekt vis, og at "spur of the moment" uttalelser vil bli pillet fra hverandre, ikke bare rent innholdsmessig, men også når det gjelder format.
Jeg mente ikke at dine uttalelser var usaklige, siden du helt tydelig forholdt deg til saken du tok opp; samtidig så mener jeg at denne saken fortjener mer, men ikke minst mer nyansert, research.

Det er én ting som må gjøres helt klart her: Steinerpedagogikken ble utformet av Rudolf Steiner (ok, duh) som også utformet den filosofiske retningen antroposofi. Det er veldig viktig å trekke en klar og tydelig linje mellom disse to - ikke minst var Steiner sjøl opptatt av dette. Jeg siterer her fra linken jeg la til tidligere: "En livssynsskole karakteriseres av at det forkynnes et bestemt livssyn som både skolen og foreldrene er enige om. Steinerskolen har ikke noen religion nevnt i formålsparagrafen, i motsetning til offentlig skole, som har en kristen formålsparagraf."
Jeg har gått både på Steinerskolen og på offentlig skole (flere ganger), og på den sistnevnte hadde vi fag som gikk spesifikt ut på kristendomslære ("Kristendom og livssyn", som for det meste handlet om Jesus), fag vi ble vurdert i og fikk karakter i. På Steinerskolen hadde jeg maks en time i uken med "Religion", som, i motsetning til de andre fagene, vi ikke ble vurdert i, det fungerte som oftest som et forum for diskusjon og utveksling av tanker og ideer. (Høres ikke det utrolig mye mer logisk ut?)

Jeg må si meg totalt enig med i din avsmak for religiøse skoler. Det er få ting jeg syns er mer feil enn det.
(Fortsettes nedenfor).

Maren sa...

Du sier "Jeg trodde den alternative pedagogikken var bare det og at det ikke var basert i noe religiøst, som jo antroposofien er". Din første antagelse var rett; det er faktisk snakk om (kun) en alternativ pedagogikk. Mange av lærerne er antroposofer, eller deler noen av synene antroposofien representerer, men dette har ingenting med deres funksjon som lærere noe mer enn lærere i den offentlige skolen sine personlige filosofiske overbevisninger har med det systemet å gjøre.

"Jeg har alltid skilt mellom Steinerskolen og alternativ medisin og homeopati, men det ser jo ut som om det er en smule tett kobling her eller hva? :)" Yup, jeg er helt enig i at den koblingen var "en smule tett", desverre. Det er aldri særlig oppløftende når noen få ekstremister setter dårlig lys over en hel gruppe med (veldig varierte og nyanserte) folk; den er du vel enig i, regner jeg med. Jeg kan helt klart bekrefte at Lystad "bedriver en radikalisme Steinerskolen ikke vil si seg enig i".

Når tittelen på boken er "Det de ikke forteller oss", og det er (delvis?) dette din holdningsendring er blitt påvirket av, så syns jeg ikke det holder med "Det er godt mulig informasjonen har vært lett tilgjengelig, men det er altså noe jeg ikke har vært klar over, og som i følge Sandberg og Kristoffersen flere foreldre av barn på Steinerskolen ikke har vært klar over." Det burde vel kanskje vært en av de første tingene du sjekket ut før satte deg ned og skrev.

Det er ingen som vil si at Steinerskolen er perfekt, ikke den mest innbitte av oss, siden ingen utdannelsessystemer kan være perfekt; det er en umulighet når man ser på hva hele konseptet "utdanning" går ut på, det er noe som er, og bør være, i konstant forandring i jakt på forbedring. Det fins fine og mindre fine historier fra Steinerskolene, like mye (eller, som jeg vil påstå, mindre) som i alle andre skolesystemer. Men det har ingen ting å gjøre med om "Steinerskolens okkulte grunnlag" - det er her Sandberg og Kristoffersen ser ut til å ha mistet helt taket og syklet langt inn i granskogen. For å si det ..absurd.

God natt.

Shiva sa...

Anonym 1:

Nei, var litt uklar der - var ikke (nødvendigvis) noe drittslenging fra din side jeg refererte til, men heller i linken jeg ga deg.-

Ok :)

Shiva sa...

Maren (Del 1):

Ok. Det er nok slik at de fleste som har gått på Steinerskolen, eller som sender barna sine dit, underviser der, eller på noen annen måte er nært tilknyttet skolen, vil ta denne heksejakten som foregår for tiden personlig; det er ikke noe vi kan noe for, selv om vi selvfølgelig prøver. (De fleste av oss har opplevd dette gjennom hele livet, men ikke så intenst som det som foregår nå for tiden. Dette gjelder jo óg selvfølgelig ikke de 2% med folk som ikke er totalt fornøyd med Steinerskolen, men disse to prosentene kan, i denne sammenheng, ses bort fra, siden det ikke er noen ting i forhold til antallet misfornøyde elever og foreldre tilknyttet det offentlige systemet).-

Dette forstår jeg :)

Jeg vil også påpeke at jeg ikke vil delta i noen heksejakt, men at denne "heksejakten" til Sandberg og Kristoffersen har fått meg til å bli obs på noe jeg ikke før visste. Det er hovedgrunnlaget for innlegget mitt.

Etter det kommer jeg med noen kommentarer på det som blir sagt i akkurat de to nåværende sakene hvor Steinerskolen er involvert, og da måtte jeg ta uttalelsene til disse personene for god fisk, siden det ikke så ut til (på daværende tidspunkt) at Steinerskolen tok til motmæle overfor Lystad f.eks. Det kan selvsagt være et kynisk spill fra NRKs side, hva vet vel jeg...

Jeg skjønner at du er opptatt av å gjøre alt på korrekt vis, og at "spur of the moment" uttalelser vil bli pillet fra hverandre, ikke bare rent innholdsmessig, men også når det gjelder format.
Jeg mente ikke at dine uttalelser var usaklige, siden du helt tydelig forholdt deg til saken du tok opp; samtidig så mener jeg at denne saken fortjener mer, men ikke minst mer nyansert, research.
-

Det trenger nok de aller fleste saker. Men med tidsklemma så må jeg nok tillate meg et par "spur of the moment"-innlegg i ny og ne ;)

Det er én ting som må gjøres helt klart her: Steinerpedagogikken ble utformet av Rudolf Steiner (ok, duh) som også utformet den filosofiske retningen antroposofi. Det er veldig viktig å trekke en klar og tydelig linje mellom disse to - ikke minst var Steiner sjøl opptatt av dette. Jeg siterer her fra linken jeg la til tidligere: "En livssynsskole karakteriseres av at det forkynnes et bestemt livssyn som både skolen og foreldrene er enige om. Steinerskolen har ikke noen religion nevnt i formålsparagrafen, i motsetning til offentlig skole, som har en kristen formålsparagraf."-

Ja, jeg ser dette. Men så står det også to linjer lenger ned at ikke er en religion, "men et verktøy, en metode og en livsanskuelse der tanken om at mennesket består av kropp, sjel og ånd er sentral."

Da kan man begynne å argumentere for hva som er religion, hva som ikke er det, hva som er livssyn og hva som ikke er det, osv... Uansett hva Steinerskolen vil kalle antroposofien, så er det helt klart at det spirituelle/overnaturlige "verktøyet" har hatt en stor innvirkning på utformingen av pedagogikken, som jo skolen selv innrømmer :) (Blant annet under "I hvilken grad preges undervisningen på skolene av Steiners åndsvitenskap?" på linken du ga meg.)

Og mye av det andre som står i på siden (den linken du ga meg) blir selvfølgelig ord mot ord, Sandberg & Co. mot Steinerskolen, og jeg har ikke mulighet til å ta et skikkelig standpunkt her. Enten kommer Sandberg & Co. med feilaktig informasjon om de spesifikke forhold (som f.eks. dette med mobbing og karma), eller så kommer Steinerskolen med feilaktig informasjon.

Shiva sa...

Maren (Del 2):

Jeg har gått både på Steinerskolen og på offentlig skole (flere ganger), og på den sistnevnte hadde vi fag som gikk spesifikt ut på kristendomslære ("Kristendom og livssyn", som for det meste handlet om Jesus), fag vi ble vurdert i og fikk karakter i. På Steinerskolen hadde jeg maks en time i uken med "Religion", som, i motsetning til de andre fagene, vi ikke ble vurdert i, det fungerte som oftest som et forum for diskusjon og utveksling av tanker og ideer. (Høres ikke det utrolig mye mer logisk ut?)-

Jo, og jeg har aldri sagt at den offentlige skolens læreplan med "Kristendom" som eneste religionsfag, og den kristne formålsparagrafen, har vært eller er bra :)

Det er imidlertid bedre nå som vi har RLE.

Jeg må si meg totalt enig med i din avsmak for religiøse skoler. Det er få ting jeg syns er mer feil enn det.-

Bra :)

Du sier "Jeg trodde den alternative pedagogikken var bare det og at det ikke var basert i noe religiøst, som jo antroposofien er". Din første antagelse var rett; det er faktisk snakk om (kun) en alternativ pedagogikk. Mange av lærerne er antroposofer, eller deler noen av synene antroposofien representerer, men dette har ingenting med deres funksjon som lærere noe mer enn lærere i den offentlige skolen sine personlige filosofiske overbevisninger har med det systemet å gjøre.-

Men ut fra det Steinerskolen selv sier så er pedagogikken basert på antroposofien...? Og om man vil kalle det "verktøy" eller religion er det samme for meg. Det er spiritualisme og overnaturlighet og har ingen rot i virkeligheten.

"Jeg har alltid skilt mellom Steinerskolen og alternativ medisin og homeopati, men det ser jo ut som om det er en smule tett kobling her eller hva? :)" Yup, jeg er helt enig i at den koblingen var "en smule tett", desverre. Det er aldri særlig oppløftende når noen få ekstremister setter dårlig lys over en hel gruppe med (veldig varierte og nyanserte) folk; den er du vel enig i, regner jeg med. Jeg kan helt klart bekrefte at Lystad "bedriver en radikalisme Steinerskolen ikke vil si seg enig i".-

Ok, men det hadde vært bedre om jeg kunne sett en slik uttalelse på Steinerskolens nettside eller lignende ;)

Og Tom skrev at Steinerskolen drev med vaksinering? I så fall vil jo Lystads påstander bli skutt i fillebiter! Så det hadde vært fint å fått bekreftet.

Det er rart at Steinerskolen ikke har uttalt seg i denne saken hvis de er totalt uenige med Lystad. De må jo forstå at folk vil få et negativt syn på skolen hvis hennes uttalelser forblir ubesvart fra skolens side?

Shiva sa...

Maren (Del 3):

Når tittelen på boken er "Det de ikke forteller oss", og det er (delvis?) dette din holdningsendring er blitt påvirket av, så syns jeg ikke det holder med "Det er godt mulig informasjonen har vært lett tilgjengelig, men det er altså noe jeg ikke har vært klar over, og som i følge Sandberg og Kristoffersen flere foreldre av barn på Steinerskolen ikke har vært klar over." Det burde vel kanskje vært en av de første tingene du sjekket ut før satte deg ned og skrev.-

Hva skulle jeg ha sjekket? At informasjonen var lett tilgjengelig?

Poenget mitt var at jeg ble overrasket ettersom jeg ikke var klar over at det var en livssynsbasert skole, og i følge Sandberg & Co. er ikke dette merkelig.

Jeg skrev jo til og med at det "kan godt være at" informasjonen har vært lett tilgjengelig så jeg prøvde å helgardere meg litt der :)

Det er ingen som vil si at Steinerskolen er perfekt, ikke den mest innbitte av oss, siden ingen utdannelsessystemer kan være perfekt; det er en umulighet når man ser på hva hele konseptet "utdanning" går ut på, det er noe som er, og bør være, i konstant forandring i jakt på forbedring. Det fins fine og mindre fine historier fra Steinerskolene, like mye (eller, som jeg vil påstå, mindre) som i alle andre skolesystemer. Men det har ingen ting å gjøre med om "Steinerskolens okkulte grunnlag" - det er her Sandberg og Kristoffersen ser ut til å ha mistet helt taket og syklet langt inn i granskogen. For å si det ..absurd.-

Du har helt rett i at ingen er perfekte :)

Og jeg vil i hvert fall ikke bidra til Sandberg og Kristoffersens "heksejakt" hvis det er alt dette er. Det kommenterte jeg egentlig bare siden jeg var inne på det og fordi det var via oppstyret rundt den boken jeg ble klar over at Steinerskolen var basert på antroposofien :)

God natt.-

Og god morgen ;)

Tom sa...

Her er linken til steinerskolen ang vaksinering:
http://www.steinerskolen.no/nor/nyheter/Om+den+varslede+meslingepedemien.b7C_wBbK7V9hRrG4G.ips

Det at Gro Lystad bruke Rudolf Steiner som base for hvorfor hun ikke mener barn bør vaksineres har ingenting med steinerskolen å gjøre, men om foreldre (steinerskole-foreldre eller offentlig skole-foreldre) velger å ikke vaksinere barna sine kommer dette på bakgrunn av deres egen overbevisning.

Shiva sa...

Tom:

Her er linken til steinerskolen ang vaksinering:
http://www.steinerskolen.no/nor/nyheter/Om+den+varslede+meslingepedemien.b7C_wBbK7V9hRrG4G.ips
-

Ja, jeg ser dette. Og det er strålende! :)

Jeg vil derimot påpeke at akkurat denne nyhetssaken har nettopp blitt lagt ut i sammenheng med mediaomtalen den siste tiden ;) Tror ikke den lå ute da jeg skrev innlegget for å være helt ærlig. Det kom nok samtidig som NRK belyste saken. Ikke at det har så mye å si egentlig. Men da du skrev om vaksinering som om det var en selvfølge så trodde jeg du skulle referere til noe som har vært lagt ute lenger enn som så :p

For når jeg søker på "vaksine", "vaksinering" eller "vaksinasjon" på hjemmesiden deres finner jeg bare denne saken. De har tydeligvis ikke nevnt dette før nå.

Det at Gro Lystad bruke Rudolf Steiner som base for hvorfor hun ikke mener barn bør vaksineres har ingenting med steinerskolen å gjøre, men om foreldre (steinerskole-foreldre eller offentlig skole-foreldre) velger å ikke vaksinere barna sine kommer dette på bakgrunn av deres egen overbevisning.-

Jeg får gjenta fra innlegget, for Lystad skriver følgende:

"Meslinger er i følge Rudolf Steiner en transformerende sykdom som gjør at du vokser som menneske. Dette blir vi fratatt ved vaksinasjon."

Jeg ser en klar kobling til Rudolf Steiner her. Du mener altså at det hun hevder om Steiner her er totalt feil? Og at utbruddet av meslinger i en Steinerskole i Norge var tilfeldig og Folkehelseinstituttets bekymring unødvendig?

Det er vel og bra at Steinerskolen er tilknyttet den offentlige skolehelsetjenesten, og elevene får de samme tilbud som alle andre barn når det kommer til vaksinering, men skolen har ikke akkurat vært klar på dette punktet tidligere. Og siden homeopatene bruker Steiner som eksempel så kan du ikke si at det er null kobling her :p

Gjennom et kjapt Google-søk fant jeg også at en Steinerskole i Vestfold har en reklame for "et antroposofisk syn på vaksinasjon" og ber leserne gå til denne linken. Den siden støtter ikke akkurat vaksinasjonsprogrammet det offentlige helsevesenet. Det kan være tilfeldig selvsagt, men at det ikke er en kobling her synes jeg er litt søkt å hevde :)

Lystads referering til smitteringer er også feilaktig da?

Står litt på Wikipedia om antroposofisk medisin.

Jeg ser også ut fra det samme Google-søket at andre skoler tilbyr vaksinering, noe som selvfølgelig er bra!

Jeg prøver ikke å henge ut noen egentlig. Dette med koblingen til vaksinering var ikke mitt påfunn :p Jeg kommenterte bare NRK-saken.

Jeg har bare fått et nytt syn på Steinerskolen, en skole som jeg trodde var livssynsnøytral :)

Shiva sa...

Jeg har oppdatert innlegget mitt i lys av den nye informasjonen som har kommet inn!

Takk for alle kommentarer så langt :)

Tom sa...

"Meslinger er i følge Rudolf Steiner en transformerende sykdom som gjør at du vokser som menneske. Dette blir vi fratatt ved vaksinasjon."

Jeg ser en klar kobling til Rudolf Steiner her. Du mener altså at det hun hevder om Steiner her er totalt feil? -

Jeg mener at hun som homeopat har tatt stilling til Rudolf Steiner og hans antroposofiske medisin. Det jeg mener er at dette ikke har noe med selve steinerskolen å gjøre. Selfølgelig er det urovekkende å se at noen enkelte skoler selv reklamerer for alternativ(slik som homeopatisk alternativer til vaksine). Disse kommer i stor grad fra folk som er tilhenger av denne type behandling, men dette undervises/misjoneres ikke i steinerskolen.
Folkehelseinstituttet har selfølgelig grunn til å bekymre seg for at foreldre ungår å vaksinere barna sine, men igjen, sammenhengen mellom at det finnes flere "alternative" foreldre på steinerskolen(som ikke vil at ungene skal vaksineres) har ikke noe med selve steinerskolen å gjøre.

Shiva sa...

Tom:

Så du mener det er helt tilfeldig at det er flere "alternative" foreldre på en skole basert på antrosofi og Rudolf Steiners idéer enn den offentlige skolen?

Du tror ikke at den antrosofiske vinklingen har noe å si?

Jeg er uansett imot alle skoler som ikke er livssynsnøytrale. Derfor er jeg også motstander av den kristne formålsparagrafen i den offentlige grunnskolen :)

Tom sa...

Jeg tror ikke det er tilfeldig, men at foreldrene som velger å sende ungene sine på steinerskolen er ute etter noe som man ikke finner i det offentlige. I hovedsak tror jeg dette ligger i det holistiske preget skolen har og tiltrekker seg nok mange "alternative" ved å legge vekt på økologiske, kulturelle og globale helheter, men også det at de legger vekt på håndtverk og kunst. Det at noen innenfor dette miljøet ser på alternative metoder for behandling av sykdomer osv kommer fra deres egen interesse for dette.

Maren sa...

1/2
Det er jo så klart ikke tilfeldig at mange "alternative" foreldre velger å sende barna sine til Steinerskolen; Toms poeng her var godt (ang det holistiske preget). Om du ikke har funnet info på siden deres om vaksinering før nå er dette heller ikke så utrolig merkelig, siden det ikke har vært nødvendig. Det er jo en selvfølge at skoler tilbyr vaksiner, og har ikke vært noe som måtte bevises før nå. Jeg hadde aldri hørt om "smitteringer" før jeg leste artikkelen om Lystad, men jeg vil selvfølgelig ikke benekte at de eksisterer. Det eksisterer plenty av grupper med folk som praktiserer ulike former for idioti over hele verden.

Og igjen, å benekte at steinerpedagogikken er bygget på antroposofi vil være poengløst, men å hevde at skolen er religiøs er rett og slett feil. (Det er snakk om et verdigrunnlag).
Jeg forstår at poenget ditt er at du har opdaget noe om Steinerskolen som du ikke visste, som har påvirket dine tanker rundt dette systemet. Men la deg ikke stoppe her; bruk denne informasjonen, grav videre, prøv å se ting fra andre vinkler (virkelig, det er ikke så lett som det høres ut som, og nei, jeg prøver ikke å høres patroniserende ut, så beklager hvis det er sånn det kommer frem).

Du sa "Jeg har visst hele tiden at skolen har hatt et "alternativt" syn på hvordan undervisningen skal være, men med "alternativt" har jeg aldri sett for meg noe annet enn at de bare ville legge undervisningsopplegget annerledes til rette for eleven enn det som var vanlig i den offentlige skolen." I steden for å "...begynne å argumentere for hva som er religion, hva som ikke er det, hva som er livssyn og hva som ikke er det, osv..." burde vi da heller kanskje gjøre det samme rundt konseptet "alternativt" (og kanskje spesifikt når det gjelder utdanning).

Enda viktigere er det å se på hva utdanning faktisk er. Er det kun et verktøy for å lære mennesker "know-how", fakta, vitenskap? Bør det ikke óg handle om visdom? Jeg vil påstå, i full viten om at mange vil være uenig, at en av grunnene til at verden holder på å gå i do er ikke fordi vi mangler kunnskap og "know-how", men fordi dette blir brukt destruktivt, uten visdom. Metafysikk (som kan kalles mye forskjellig, inkludert filosofi, men jeg velger dette begrepet) bør være en like essensiell del av utdanningen som fysikken. Det vil si, våre grunnleggende "ideer" som vi ser verden utifra må stå like høyt på læreplanen som "kunnskap". Det vil si at det må gjøres rede for, ikke indotrineres.
Dette er, dog, en helt annen diskusjon, som jeg bare ville gå så vidt innom, for å vise hva det er jeg, personlig, og, jeg tror, de fleste Steinerforeldre ønsker seg av et utdanningssystem, og som de føler de får mer av gjennom Steinerskolen enn det offentlige.
Det er vanskelig å formulere disse tankene kort og konsist, men jeg håper poenget mitt kom sånn noenlunde frem.

"Men ut fra det Steinerskolen selv sier så er pedagogikken basert på antroposofien...? Og om man vil kalle det "verktøy" eller religion er det samme for meg. Det er spiritualisme og overnaturlighet og har ingen rot i virkeligheten."
Moral er da vitterlig et verktøy det óg? Det eksisterer jo kun på et metafysisk plan.

(Fortsetter nedenfor).

Maren sa...

2/2
Det Lystad hevder om Rudolf Steiners uttalelser om meslinger og vaksinasjoner regner jeg med stemmer; jeg tror neppe hun diktet opp et nytt Steiner-foredrag, men jeg har ikke lest noen av hans verker, så det vet jeg heller lite om. Det jeg vet er at Steiners foredrag blir studert kritisk i løpet av Steinerlærerutdanningen. Man skal kjenne basen for pedagogikken man står for, og vite dens svake og sterke punkter. Han sa virkelig mye rart om mye forskjellig, det kan ikke benektes, men hvorvidt det spiller inne på pedagogikken kan heller diskuteres (og det er vel det vi gjør). Mennesket som mer enn en kropp ligger til rot for hele «greien», og hvis det er det du synes er problematisk, så har jeg lite å forsvare det med (og hvorfor skulle jeg da det? Vi vil i så tilfelle være totalt uenig på et eksistensielt plan. Jeg mener mennesket er mer enn en kropp - men det vil ikke si at det ikke kan forklares med vitenskap, om vi bare hadde hatt tilstrekkelig vitenskap for det. Og dette er vel noe det jeg føler føler min oppdragelse, inkludert min tid på Steinerskolen, har kunnet bidra med til min forståelse av verden.)

Og bare sånn btw, så var det mine egne "spur-of-the-moment" uttalelser jeg refererte til tidligere.

Shiva sa...

Tom:

Jeg tror ikke det er tilfeldig, men at foreldrene som velger å sende ungene sine på steinerskolen er ute etter noe som man ikke finner i det offentlige. I hovedsak tror jeg dette ligger i det holistiske preget skolen har og tiltrekker seg nok mange "alternative" ved å legge vekt på økologiske, kulturelle og globale helheter, men også det at de legger vekt på håndtverk og kunst. -

Det kan godt være, men jeg tror antroposofien er alfa og omega for de aller fleste ;)

Det er selvfølgelig bare noe jeg tror. Jeg vet ikke om det finnes undersøkelser på dette.

Det at noen innenfor dette miljøet ser på alternative metoder for behandling av sykdomer osv kommer fra deres egen interesse for dette.-

Jojo, men at det da finnes antroposofiske skoler legitimerer mye av tankegangen til disse. Jeg synes man burde holde slikt vissvass unna skolen, selv om det bare er en basis "langt unna" den virkelige pedagogikken.

For det vil nok også få enkelte lærere som er ekstra interessert i antroposofi og "det alternative" til å kanskje (bevisst eller ubevisst) komme til å overføre sitt "alternative" verdensbilde til barna.

Akkurat som kristne lærere i den offentlige skolen kanskje pushet ekstra på da det var kristendomsundervisning eller da det var tillatt med bønn og kristne sanger i skolen, noe jeg selv har erfart.

Jeg er kanskje litt vanskelig på dette punktet... :p

Shiva sa...

Maren (Del 1):

Om du ikke har funnet info på siden deres om vaksinering før nå er dette heller ikke så utrolig merkelig, siden det ikke har vært nødvendig. Det er jo en selvfølge at skoler tilbyr vaksiner, og har ikke vært noe som måtte bevises før nå. -

Det er også en mulighet ja.

Jeg hadde aldri hørt om "smitteringer" før jeg leste artikkelen om Lystad, men jeg vil selvfølgelig ikke benekte at de eksisterer. Det eksisterer plenty av grupper med folk som praktiserer ulike former for idioti over hele verden.-

Hehe, det er sant.

Og igjen, å benekte at steinerpedagogikken er bygget på antroposofi vil være poengløst, men å hevde at skolen er religiøs er rett og slett feil. (Det er snakk om et verdigrunnlag).-

Vel, for meg blir det ikke livssynsnøytralt, noe jeg ønsker alle skoler skal være. Derfor er jeg også som sagt motstander av den kristne formålsparagrafen i den offentlige skolen.

Det hadde vært rart om ikke dette verdigrunnlaget til Steinerskolen påvirket både lærernes syn på barna, utformingen av pedagogikken, osv.

Jeg forstår at poenget ditt er at du har opdaget noe om Steinerskolen som du ikke visste, som har påvirket dine tanker rundt dette systemet. Men la deg ikke stoppe her; bruk denne informasjonen, grav videre, prøv å se ting fra andre vinkler (virkelig, det er ikke så lett som det høres ut som, og nei, jeg prøver ikke å høres patroniserende ut, så beklager hvis det er sånn det kommer frem).-

Jepp, jeg kommer til å lese mer om Steinerskolen fremover. Jeg har bare begynt ;)

Enda viktigere er det å se på hva utdanning faktisk er. Er det kun et verktøy for å lære mennesker "know-how", fakta, vitenskap? Bør det ikke óg handle om visdom? Jeg vil påstå, i full viten om at mange vil være uenig, at en av grunnene til at verden holder på å gå i do er ikke fordi vi mangler kunnskap og "know-how", men fordi dette blir brukt destruktivt, uten visdom. Metafysikk (som kan kalles mye forskjellig, inkludert filosofi, men jeg velger dette begrepet) bør være en like essensiell del av utdanningen som fysikken. Det vil si, våre grunnleggende "ideer" som vi ser verden utifra må stå like høyt på læreplanen som "kunnskap". Det vil si at det må gjøres rede for, ikke indotrineres.
Dette er, dog, en helt annen diskusjon, som jeg bare ville gå så vidt innom, for å vise hva det er jeg, personlig, og, jeg tror, de fleste Steinerforeldre ønsker seg av et utdanningssystem, og som de føler de får mer av gjennom Steinerskolen enn det offentlige.
Det er vanskelig å formulere disse tankene kort og konsist, men jeg håper poenget mitt kom sånn noenlunde frem.
-

Jo, jeg synes det er bra at noen forteller meg om dette :)

Det er en interessant diskusjon om skolen bare skal levere kunnskap eller om de også skal gå inn på metafysikk.

Shiva sa...

Maren (Del 2):

"Men ut fra det Steinerskolen selv sier så er pedagogikken basert på antroposofien...? Og om man vil kalle det "verktøy" eller religion er det samme for meg. Det er spiritualisme og overnaturlighet og har ingen rot i virkeligheten."
Moral er da vitterlig et verktøy det óg? Det eksisterer jo kun på et metafysisk plan.
-

Tja... Moral er en lang diskusjon, men man kan godt se på moral fra et naturvitenskapelig standpunkt også. Det er ikke en "ting" der ute.

Det Lystad hevder om Rudolf Steiners uttalelser om meslinger og vaksinasjoner regner jeg med stemmer; jeg tror neppe hun diktet opp et nytt Steiner-foredrag, men jeg har ikke lest noen av hans verker, så det vet jeg heller lite om. Det jeg vet er at Steiners foredrag blir studert kritisk i løpet av Steinerlærerutdanningen. Man skal kjenne basen for pedagogikken man står for, og vite dens svake og sterke punkter. Han sa virkelig mye rart om mye forskjellig, det kan ikke benektes, men hvorvidt det spiller inne på pedagogikken kan heller diskuteres (og det er vel det vi gjør). -

Jepp :p

Mennesket som mer enn en kropp ligger til rot for hele «greien», og hvis det er det du synes er problematisk, så har jeg lite å forsvare det med (og hvorfor skulle jeg da det? Vi vil i så tilfelle være totalt uenig på et eksistensielt plan. Jeg mener mennesket er mer enn en kropp - men det vil ikke si at det ikke kan forklares med vitenskap, om vi bare hadde hatt tilstrekkelig vitenskap for det. Og dette er vel noe det jeg føler føler min oppdragelse, inkludert min tid på Steinerskolen, har kunnet bidra med til min forståelse av verden.)-

Ok, men jeg tror ikke vi er "mer enn en kropp." Dette må nesten defineres før vi går videre med den diskusjonen. For hvis du mener at det kanskje kan forklares med vitenskap så er vi på samme plan. Da synes jeg ikke vi burde gå til Steiners argumenter for å si det slik. Der er det lite vitenskapelig å hente.

Og bare sånn btw, så var det mine egne "spur-of-the-moment" uttalelser jeg refererte til tidligere.-

Aha...

Anonym sa...

Jeg har gått på steinerskolen, og hatt familie som jobbet der. Jeg har alltid trodd at det var bra for imunforsvaret til barn å få barnesykdommene, derfor var jeg også skeptisk til vaksine. Da jeg skulle vaksinere mine egne barn var jeg i tvil, jeg dro derfor inn på en debatt om temaet, som ble holdt på alternativmessen. Jeg reagerte på at alle de alternative helsekost folka (som det fins mange av i steinermiljøet) bare snakket om å styrke sine egne friske barn. Jeg er overhode ikke villig til å ofre "de svake barna", derfor er mine vaksinert idag. Når jeg leser at det er Steiner som mente at barnesykdommene er transformerende (hva nå enn det betyr) og styrker ånden, og at det ikke er sånn at de faktisk styrker imunforsvaret, føler jeg meg lurt. Når en homeopat kan si at farlige sykdommer er bra for barn, selv om noen vil dø av det, er det en grunn til å forby homeopati. Homeopati er en bra placebo behandling, som kan ha noe effekt, men må ikke erstatte effektiv medisin når det er nødvendig.

Anonym sa...

Rudolf Steiner mente at barn ikke skulle læres opp i relgion, de skulle derimot være deltagere i bønn(ifølge han 5 ganger om dagen)n og sermonier med den rette høytidlige stemningen. På denne måten kan de selv gjøre det "rette" valget når de blir store. I steinerbarnehagen har de morgenbønn, og alle som har gått på steinerskolen vet om morgenverset som vi har sagt fram hver morgen. Itillegg er det en hel del helgener som blir feiret ved skolen. Dette er en del av Rudolf Steiners plan om å gjøre barna til relgiøse mennesker. Dette er en form for hjernevasking, stemninger er vanskeligere å tenke rasjonelt over, imotsetning til ren undervisning.

Maren sa...

"...alle som har gått på steinerskolen vet om morgenverset som vi har sagt fram hver morgen. I tillegg er det en hel del helgener som blir feiret ved skolen." ..og allikevel kjenner jeg ikke én eneste person som har gått ut fra steinerskolen som kristen eller religiøs. (Og av helgener kommer jeg bare på St.Mikael, som blir lagt frem som et eventyr, om mot og styrke - bortsett fra morgenverset så hørte jeg ALDRI noe snakk om gud).
Stemning? Ja, absolutt. En utrolig fin å tilføre et barns hverdag. "Steiners plan om hjernevasking?" Helt seriøst, folk er for glad i konspirasjonsteorier.

Shiva sa...

Anonym 2:

Jeg har gått på steinerskolen, og hatt familie som jobbet der. Jeg har alltid trodd at det var bra for imunforsvaret til barn å få barnesykdommene, derfor var jeg også skeptisk til vaksine. Da jeg skulle vaksinere mine egne barn var jeg i tvil, jeg dro derfor inn på en debatt om temaet, som ble holdt på alternativmessen. Jeg reagerte på at alle de alternative helsekost folka (som det fins mange av i steinermiljøet) bare snakket om å styrke sine egne friske barn. Jeg er overhode ikke villig til å ofre "de svake barna", derfor er mine vaksinert idag. Når jeg leser at det er Steiner som mente at barnesykdommene er transformerende (hva nå enn det betyr) og styrker ånden, og at det ikke er sånn at de faktisk styrker imunforsvaret, føler jeg meg lurt. -

Interessant historie. Vil du si at Steinerskolen og/eller dens personale i ditt tilfelle oppfordret til å avstå fra vaksinering?

Eller var det bare foreldrene dine som var tvilende til vaksinering og at Steinerskolen ikke hadde noe med dette å gjøre?

Når en homeopat kan si at farlige sykdommer er bra for barn, selv om noen vil dø av det, er det en grunn til å forby homeopati. -

Nå er det ytringsfrihet i dette landet så man må få lov til å ønske at svake barn skal dø hvis man vil ønske det. Uttalelsene til Lystad er derimot skremmende.

Homeopati er en bra placebo behandling, som kan ha noe effekt, men må ikke erstatte effektiv medisin når det er nødvendig.-

Ja det er egentlig bare placebo-effekten som spiller inn i homeopatien.

Shiva sa...

Anonym 3:

Rudolf Steiner mente at barn ikke skulle læres opp i relgion, de skulle derimot være deltagere i bønn(ifølge han 5 ganger om dagen)n og sermonier med den rette høytidlige stemningen. På denne måten kan de selv gjøre det "rette" valget når de blir store. I steinerbarnehagen har de morgenbønn, og alle som har gått på steinerskolen vet om morgenverset som vi har sagt fram hver morgen. Itillegg er det en hel del helgener som blir feiret ved skolen. Dette er en del av Rudolf Steiners plan om å gjøre barna til relgiøse mennesker. -

Interessant. Er dette bare Steiners uttalelser eller er det en del av den faktiske pedagogikken ved skolene?

Dette er en form for hjernevasking, stemninger er vanskeligere å tenke rasjonelt over, imotsetning til ren undervisning.-

Det kan du si :)

Shiva sa...

Maren:

"...alle som har gått på steinerskolen vet om morgenverset som vi har sagt fram hver morgen. I tillegg er det en hel del helgener som blir feiret ved skolen." ..og allikevel kjenner jeg ikke én eneste person som har gått ut fra steinerskolen som kristen eller religiøs. -

Så da kan man si at enten så stemmer ikke det Anonym 3 skriver eller så gjør Steinerskolen en utrolig dårlig jobb med å gjennomføre sin "agenda" :p

(Og av helgener kommer jeg bare på St.Mikael, som blir lagt frem som et eventyr, om mot og styrke - bortsett fra morgenverset så hørte jeg ALDRI noe snakk om gud).
Stemning? Ja, absolutt. En utrolig fin å tilføre et barns hverdag. "Steiners plan om hjernevasking?" Helt seriøst, folk er for glad i konspirasjonsteorier.
-

Hehe... ;D

Anonym sa...

Hva med å ikke basere synet sitt på ulike skoleslag på usaklig hets fra noen gærninger i tabloidpressen? Steinerskolene hemmeligholder på ingen måte noen ting. Alle som er i stand til å skrive og lese kan med største letthet lese seg til hva steinerskolen er og hva skolen bygger på.

Shiva sa...

Anonym 4:

Hva med å ikke basere synet sitt på ulike skoleslag på usaklig hets fra noen gærninger i tabloidpressen? Steinerskolene hemmeligholder på ingen måte noen ting. Alle som er i stand til å skrive og lese kan med største letthet lese seg til hva steinerskolen er og hva skolen bygger på.-

Synet mitt på denne skolen er ikke basert på hva Sandberg og Kristoffersens bok, men basert på SAKEN som har kommet opp pga. boken. Artikkelen fikk meg til å innse at Steinerskolen er basert på antroposofien, noe jeg aldri har koblet før. Det er MIN feil og ingen annens. Det er DET synet som har endret seg; før så jeg på det bare som en skole med alternativ pedagogikk, nå en skole basert på et "alternativt" livssyn :)

Maren sa...

Ok, takk for ..praten, Shiva. Jeg skjønner hva det er du sier (selv om avsnittet ditt om Steinerskolens "turing" fremdeles irriterer meg). Jeg lar det ligge (for nå).

Over til noe helt annet; vet ikke om du har fått med deg det her og hvor mye du bryr deg, men paven uttalte, på vei til Afrika, at kondomer øker spredningen av HIV (noe som, helt klart, går i mot absolutt all forskning rundt temaet). En totalt destruktiv handling i kampen mot HIV/Aids - siden folk faktisk HØRER på ham, og spesielt i fattige land hvor tenåringsgraviditet, populasjonsvekst og HIV er et veldig reelt og veldig STORT problem. Verdt å sjekke ut..? (Hint hint.. hehhe..)Mye bra info rundt det her, blant annet en utrolig bra dokumentar som kom ut for noen år siden, om vatikanets rolle i spredning av HIV/Aids og anti-abort/prevensjon generelt. Synd de som faktisk blir påvirket av hans meninger ikke gidder/har mulighet til å finne ut av dette.

Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men dette er noe som gjør meg mer forbanna enn mye annet. Norge ligger faktisk på bunnen (eller veldig nært) på listen av eurpeiske lands kunnskapsnivå når det gjelder HIV/Aids, med nå over 4000 HIV-positive nordmenn. Det er vanskelig å ikke bli provosert over de utrolig ignorante og stupide tingene folk tillater seg å si når det gjelder nettopp mennesker som lever med HIV, og det er ikke rart, i slike stigmatiserende omgivelser, at de fleste av dem aldri står frem med statusen sin.

Bare for å spore helt av.

Heihå.

Shiva sa...

Maren:

Ok, takk for ..praten, Shiva. Jeg skjønner hva det er du sier (selv om avsnittet ditt om Steinerskolens "turing" fremdeles irriterer meg). Jeg lar det ligge (for nå).-

Hehe, ja jeg er enig i at det avsnittet er skrevet med en litt uheldig tone. Jeg skal se og få redigert det litt :)

Beklager at jeg ikke har fått svart tidligere, men har drevet med oppussing i ferien ;)

Over til noe helt annet; vet ikke om du har fått med deg det her og hvor mye du bryr deg, men paven uttalte, på vei til Afrika, at kondomer øker spredningen av HIV (noe som, helt klart, går i mot absolutt all forskning rundt temaet). En totalt destruktiv handling i kampen mot HIV/Aids - siden folk faktisk HØRER på ham, og spesielt i fattige land hvor tenåringsgraviditet, populasjonsvekst og HIV er et veldig reelt og veldig STORT problem. Verdt å sjekke ut..? (Hint hint.. hehhe..)Mye bra info rundt det her, blant annet en utrolig bra dokumentar som kom ut for noen år siden, om vatikanets rolle i spredning av HIV/Aids og anti-abort/prevensjon generelt. Synd de som faktisk blir påvirket av hans meninger ikke gidder/har mulighet til å finne ut av dette.-

Ja, jeg har fått det med meg og har vurdert å skrive om det. Det får bli i fremtiden. Nå driver den katolske kirken og graver sin egen grav i pedofili-saken også så jeg forstår ikke helt hvordan den fremdeles har medlemmer :p

Takk for tipset!

Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men dette er noe som gjør meg mer forbanna enn mye annet. Norge ligger faktisk på bunnen (eller veldig nært) på listen av eurpeiske lands kunnskapsnivå når det gjelder HIV/Aids, med nå over 4000 HIV-positive nordmenn. Det er vanskelig å ikke bli provosert over de utrolig ignorante og stupide tingene folk tillater seg å si når det gjelder nettopp mennesker som lever med HIV, og det er ikke rart, i slike stigmatiserende omgivelser, at de fleste av dem aldri står frem med statusen sin.

Bare for å spore helt av.
-

Ja dette er også en interessant sak :)