tirsdag 3. februar 2009

Norge truer ytringsfriheten


NEWSFLASH:
Å kritisere religioner og livssyn er kjempedumt og burde straffes!!!


Jeg må si jeg er forferdet over det som skjer for tiden. Og da tenker jeg selvfølgelig på Senterpartiets (Sp) forslag om å endre på loven slik at "blasfemiparagrafen" i realtieten blir flyttet over til og blir en del av "rasismeparagrafen" i lovverket. Jeg sier Sp og ikke regjeringens forslag, fordi det er ingen tvil om at SV og Ap ikke kan ha kommet med et slikt forslag og ikke kan støtte det.

Jeg er mildt sagt opprørt over det nye forslaget. Paragrafen om blasfemi burde ha blitt fjernet fra Norges Lover for lenge siden. At det nå skal videreføres og under paragrafen om rasisme er intet annet enn hårreisende.

Religionskritikk er viktig! Vi kan ikke gå tilbake til et samfunn hvor religionen hadde immunitet for alle anklager. Det er religionskritikken som har ført oss til der vi er i dag; et tolerant, aksepterende og sekulært samfunn. Jeg vil veldig gjerne at det fortsetter slik.

Flemming Rose, tidligere redaktør i Jyllands-Posten (som publiserte Muhammed-karikaturene) har helt rett i at Norge på denne måten truer ytringsfriheten.

Skriv under på
oppropet mot denne lovendringen i dag! Det er ikke riktig at et lite parti som nesten er under sperregrensenivå skal få lov til å trumfe gjennom denne lovendringen, i hvert fall ikke når et helt Storting (utenom kanskje Krf som ikke har tatt stilling til lovendringsforslaget ennå) er mot den. Det er så udemokratisk som man kan få det til.

Jens Stoltenberg har dessverre sagt at alle regjeringspartiene skal stille seg bak dette. Det kan bare ikke skje!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 kommentar:

Elena sa...

Nå er det faktisk en VESENTLIG forskjell på religionskritikk og direkte hets.