tirsdag 10. februar 2009

En oppfordring til kreasjonister


NEWSFLASH: Darwin feires denne uken!


Torsdag 12.02.09 markeres det 200-årsjubileum til ære for Charles Darwin over hele verden, inkludert Norge. I den anledning vil jeg rekke ut hånden til kreasjonistene som ytrer seg av og til i media og som kritiserer evolusjonsteorien, som f.eks. Origo Norge. Nå kommer endelig sjansen deres til å møte opp ved de ulike arrangementene og fremme saken deres overfor de lærde innen dette feltet.

Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) ved Universitetet i Oslo (UiO) arrangerer ”Darwin Days 2009” fra 11.-13. februar. Det er variert innhold blant de ulike foredragene, som f.eks. ”Darwin's influence on our understanding of life”, ”The public acceptance of evolution in Europe and the United States”, ”The fossil record and Darwin's theory of evolution”, ”A Genomic View of Human Origins”, ”Evolution of Cooperation, especially in Humans”, ”Discussion on the Complete Sequencing of the Neanderthal Genome” og mye, mye mer. Så å si alle foredragene blir holdt i Auditorium 1 & 2 i Georg Sverdrups hus på UiO avd. Blindern fra ca. 09:00-16:00.

I tillegg vil det søndag 15. februar kl. 13:00 bli holdt et foredrag i auditoriet på Zoologisk Museum på Tøyen i Oslo ved Dag Hessen fra biologisk institutt. Tittelen for foredraget blir ”Darwin og evolusjonsteorien – fortsatt kontroversiell” og er som en gavepakke til kreasjonistene.

Jeg oppfordrer alle som høylytt kritiserer evolusjonsteorien å ta turen til disse eller lignende arrangementer landet over. Der kan dere få luftet idéene deres for de som jobber med evolusjon og dens teori så å si hver eneste dag. Dette må være en gylden sjanse for dere.

Jeg håper å se noen av dere der.

Ingen kommentarer: