søndag 26. april 2009

Moralvokter Monsen

Nina Karin Monsen - filosof og motstander av den nye ekteskapsloven


Saken: Filosof og moralvokter Nina Karin Monsen har blitt tildelt Fritt Ord-prisen etter hennes deltakelse i debatten om ny ekteskapslov.16. april kunne NTB melde om at Nina Karin Monsen får Fritt Ords pris for 2009. Denne prisen er blant annet basert på hennes bok Kampen om ekteskapet og barnet og hennes deltakelse i debatten om den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Prisen, 400.000 kroner og en statuett, blir utdelt 5. mai i Den Norske Opera & Ballett i Oslo. I kjølvannet har flere ytret seg negativt til denne avgjørelsen.


Til rettssak for ekteskapet


At Monsen fikk prisen fra Fritt Ord er i og for seg "helt greit". Det er mange gråsoner når man skal gi priser for ytringsfrihet og det frie ord. Hvem som helst kan egentlig få en slik pris siden veldig mange av oss bruker retten til det frie ord hver bidige dag. Det er imidlertid ikke begrunnelsen for prisutdelingen jeg skriver dette innlegget. Jeg setter derimot spørsmålstegn ved Monsens mildt sagt utdaterte synspunkter.

Etter at den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven kom, en lov hun var og er veldig sterkt imot, følte hun seg krenket og skrev boken Kampen om ekteskapet og barnet (les forordet til boken her). Til Dagsavisen den 17. april sier Monsen i et intervju på side 35 at hun planlegger å bruke pengene fra Fritt Ord-prisen til å finansiere en rettssak. "Vi er en gruppe på 20 ektepar som vil gå til retten for å få befestet om vårt ekteskap nå er gyldig. Vi har ikke samtykket til den nye, likekjønnede ekteskapsloven. Vi vil ha vårt ekteskap i henhold til den gamle loven, og ikke bli betraktet som noen sauer," sier Monsen. Videre sier hun i samme intervju at det hun er mest opptatt av akkurat nå er å reversere ekteskapsloven. "Loven likestiller heterofile, kristne ektepar med homofile par - ikke omvendt - og fratar barn rett til far, arv og navn," mener Monsen, som setter ting på spissen ved å hevde at "en ny regjering, sterkt preget av innvandrere, vil kunne innføre shariaekteskapet."

Gå rettens vei for å vite om ekteskapet hennes er gyldig? Ekteskap i henhold til "den gamle loven"? Sauer? Fratar barn rett til far, arv og navn? Innvandrere og sharialover? Nei, dette her høres ikke bra ut.


Kampen for den barneproduserende institusjon


Monsens ekteskap er like gyldig nå som før. Selv om hun prøver å skyve det over på motsatt side, ved å hevde at det er "den gamle ekteskapstypen" som har blitt likestilt med det homofile ekteskapet, og ikke omvendt. Jeg kan umulig forstå hvordan hun kan se det på den måten. Poenget med den nye ekteskapsloven er jo nettopp det motsatte; at homofile par skal bli likestilt med heterofile par. Den "gamle" ekteskapsloven har ikke blitt degradert som Monsen vil ha det til. Heterofile par har de samme rettighetene som før. Det er bare slik at det finnes nå grupper som har fått rettigheter som er helt like de Monsen og andre heterofile personer har hatt i en god stund. Og er ikke det bra da? Er det ikke bra at folk får like rettigheter? Nei, tydeligvis ikke når de går mot ens religiøse verdensbilde.

Hvordan kan den nye loven "frata barn rett til far, arv og navn"? Det blir bare aktuelt hvis meningen med ekteskapet er barn. Det er igjen et religiøst synspunkt. Folk får i dag barn både i og utenfor ekteskapet uten at flertallet av befolkningen bryr seg noe om dette. Og det finnes par som aldri får barn, gift eller ikke gift, både av naturlige grunner (ufruktbare e.l.) eller av personlige synspunkter (vil ikke ha barn). Man fratar ikke barn retten til noe som helst. Man gir
en ny gruppe par de samme rettighetene som heterofile par har nytt godt av i lang, lang tid.

Dette viser bare at Monsen og hennes moralvoktende (les: religiøse) meningsfeller ikke ser på ekteskapet som en institusjon bygget på kjærlighet, den er redusert til barneproduksjon. Dette får vi bekreftet i Aftenposten 24. april hvor hun sier at hun ikke har noe imot homofile men at hun protesterer mot "at vi har lover som tillater staten å lage farløse og morløse barn." (Satt i kursiv av meg.)

Men uttalelsene om innvandrere og sharialover tar kaka. Å i det hele tatt vinkle dette inn på innvandrere og shariaekteskap viser at denne dama har en utpreget frykt for innvandrere, så på denne måten passer hun godt inn i det gode selskap i Fremmskrittspartiet (Frp); der er de heller ikke så begeistret for innvandrere og homofile. Det virker som hun bevisst vil skape fronter og diskriminering. Ikke bare angriper hun altså homofile, men nå prøver hun også å stigmatisere innvandrere?

Det må være forferdelig å være så preget av å være sur, grinete og redd hele tiden. Ikke mye toleranse å finne i den leiren nei...


Friele leverer tilbake sin Fritt Ord-pris


I kjølvannet av denne saken og prisutdelingen har det altså vært ytret en del negativitet fra andre profilerte personer, og det har blitt opprettet en Facebook-gruppe til støtte for homoaktivist Kim Friele som nå har bestemt å levere tilbake sin Fritt Ord-pris fra 1978 i protest mot at Nina Karin Monsen har blitt tildelt prisen. Håkon Haugli i Arbeiderpartiet (Ap) spør i Dagsavisen 20. april om Monsen har blitt "priset for sin skamløshet" og lederen i samme avis 25. april mener at Frieles reaksjon er forståelig.
Jeg synes det er skummelt med slike "moralvoktere" som skal diktere hva som er riktig og galt ut fra religiøse hensyn. Monsen sier ikke nødvendigvis rett ut at det er religiøse hensyn som styrer hennes tanker, men det er veldig lett å se at det er det som ligger i bunn. Man ser at i stedet for å fokusere på at en ny gruppe blir likestilt med en allerede eksisterende gruppe, at kjærligheten til homofile par også endelig kan likestilles med kjærligheten til heterofile par, så fokuserer Monsen og hennes meningsfeller bare på den barneproduserende delen av ekteskapet. Det er desperate forsøk på å få fokuset vekk fra sakens egentlige kjerne; at homofile ekteskap er mot ens guds ord.

Det er synd at slike tanker fremdeles skal styre samfunnsdebatten. Vi burde ha kommet lenger. Og det har vi på sett og vis. Monsen og hennes meningsfeller var tidligere i flertall. Nå har heldigvis opinionen snudd. Folket har blitt opplyst. La det fortsette slik.

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 kommentarer:

Anonym sa...

Flott at Nina Karin Monsen fikk prisen! Hun er modig som tør å si det svært mange mener. Ingen har spurt barnet om det vil vokse opp i en homofil familie. Det blir først spurt etter mange år. Har det noe valg i svaret?

Shiva sa...

"Ingen har spurt barnet om det vil vokse opp i en homofil familie. Det blir først spurt etter mange år. Har det noe valg i svaret?"

Ingen har spurt barnet om det vil vokse opp i en heterofil familie heller, eller hos en eneforelder, ingen foreldre, barnehjem, fosterhjem, med venner, uten venner, med hele slekta i nærheten, uten slekt i det hele tatt, foreldre som ruser seg konstant, osv.

Det å få et barn er verdens mest tilfeldige ting og er egentlig ikke så veldig vanskelig. De aller aller fleste barn som kommer til verden gjør det via tilfeldighet og ikke fordi de er planlagte. De barna som faktisk ER planlagte blir selvfølgelig ekstra godt elsket. Og tenkt hvor mye planlegging som må til når du er homofil og vil ha unge!

Det viktigste for et barn må være å vokse opp i et hjem med kjærlighet, trygghet og ansvarlig oppdragelse. Det er ingenting som tyder på at homofile foreldre er noe dårligere til å skape et slikt hjem enn heterofile.

Barn har aldri noe valg uansett når det blir født. Et elendig argument.

Anonym sa...

Min venn!
Barnet har et valg! Det naturlige!
Barnet kan selvfølgelig være heldig eller uheldig, men det gjelder vel både for homofile og heterofile?
Er det av hensyn til barnet homofile får barn eller av hensyn til seg selv?
Adopsjon er en helt annen sak, der har barnet mulighet for å få vite hvilken biologisk bakgrunn det har.

Jeg går ikke i den usakelige fella å kalle argumenter for "elendige".

Leisha Camden sa...

Er det av hensyn til barnet homofile får barn eller av hensyn til seg selv?
Det er selvfølgelig av hensyn til seg selv. Akkurat som alle andre. Det å få barn er en egoistisk handling - alltid. Og slik bør og skal det også være. Forskning som er foretatt på adoptivbarn og hvordan det går for dem viser at det går bedre for ungene jo mer egoistiske foreldrene i utgangspunktet var. Dvs, de som ble adoptert av personer som la ren egoisme til grunn for beslutningen om å adoptere gikk det i snitt tydelig bedre for enn de som hvis foreldre som adopterte av altruistiske grunner. Jeg regner med at vi kan være enige om at det er litt interessant?

Adopsjon er en helt annen sak, der har barnet mulighet for å få vite hvilken biologisk bakgrunn det har.
Dette er da slett ikke gitt. Jeg kjenner f.eks. en kvinne som er adoptert fra Vietnam. Barnehjemmet hun kom fra ble jevnet med jorden under krigen og alle papirer brent. Hun har da ingen mulighet for å finne ut av sin biologiske bakgrunn? Annet enn at hun er født i Vietnam, og det er det ingen som har prøvd å skjule ... det kunne heller ikke skjules. Jeg synes du er altfor kategorisk på dette punktet.

Shiva sa...

Barnet har et valg!Nei, et barn har aldri et valg om hvor og når det skal bli født.

Det naturlige!Her regner jeg med at du tenker på det naturlige som heterofili? Da bør du lese og lære litt mer om naturens orden, min venn. Homofili er observert i over 1.500 dyrearter og innenfor disse artene har man også observert homofile par som har oppdratt unger (og i enkelte arter er dette faktisk NORMEN og ikke unntaket)... Ikke ty til ordet "naturlig" før du vet hva naturen faktisk gjør.

Men de fleste av dem som fremmer din sak (altså de som er mot den nye ekteskapsloven) vil jo prøve å fjerne alle bånd vi har til naturen. "Vi er jo ikke et dyr, vi er ikke en del av naturen!" Hvis du er en av disse så havner hele argumentet ditt i grøfta.

Barnet kan selvfølgelig være heldig eller uheldig, men det gjelder vel både for homofile og heterofile?Det har du helt rett i, men som sagt må de homofile gjennom en ekstremt mye lengre prosess enn de heterofile for å få barn. Barn til homofile foreldre er så å si alltid planlagte, men slik er det ikke hos heterofile... Der er det bare ren og skjer tilfeldighet som spiller inn.

Er det av hensyn til barnet homofile får barn eller av hensyn til seg selv?Alle som planlegger barn gjør det selvsagt av hensyn til seg selv. Det gjelder både homo- og heterofile par.

Jeg går ikke i den usakelige fella å kalle argumenter for "elendige".Du gjør akkurat som du vil. Når jeg ser et elendig argument så kaller jeg en spade for en spade.

Anonym sa...

Min venn! Fremdeles.
Får homofile dyr barn med hverandre?
Leter dyrene etter sitt bioligiske opphav?

Det kan være tilfeller med adopsjon der foreldreopphavet er umulig å oppspore. Særlig hvis foreldrene er døde i krig eller ulykke. Men de trenger også omsorg.
Ellers finnes det så mange barn som helst i verden som trenger kjærlighet.
Man trenger ikke gå til en lege og bli inseminert for å få omsorg for et barn.
Forfatteren Kjell Askildsen sa det med tre ord:
"Født i løgn". Dette gjelder selvfølgelig også heterofile.
"Statistikk og forbannet løgn" er også et uttrykk for undersøkelser som viser en klar trend. Neste undersøkelse viser det motsatte.

Det er selvfølgelig lett å få barn på naturlig vis, kanskje altfor lett. Altfor mange barn får dermed en trist oppvekst, men jeg tror ikke de homofile greier å få bukt med det ved å få en sædklatt, som det har hett i det siste, fra en anonym donor. Jeg forstår heller ikke de menn som donerer sæd for å få et barn de ikke aner hvordan livet kommer til å arte seg for. Det høres ut som en analog situasjon i dyreverdenen med en hanne som har et harem av hundyr som han bedekker. Det er bare det at donoren slipper lett unna slosskampene med andre hanner om det privilegiet. Men det er i dyreverdenen.

Foreldre får barn av hensyn til seg selv?
Det ideelle er vel at det heterofile paret elsker hverandre og vil ha et barn å elske og å gi omsorg og kjærlighet til, og da får de det enkelt og greit ved en seanse som har det formålet, å få et barn, på naturlig måte slik det ellers er i naturen, men med en forskjell: Det foregår ikke på grunnlag av brunstperioder slik det er i dyreverdenen.
Når vitenskapen begynte å leke seg med livet i petriskåler og reagensglass, var det slutt på "det naturlige". Først var det bare de med penger som kunne få dette tilbudet, så blir det nå skattebetalerne og det offentlige som må drifte det.
Hva skjer videre?
DNA profilen blir mulig å forandre slik at barn blir skreddersydd etter foreldrenes behov og ønsker? Jeg sier bare: Huff for en framtid!

Men fremdeles med uttrykk som "i grøfta" og "elendig", spade for en spade o.l. sier jeg takk for meg i denne diskusjonen. Du får svare hva du vil, men du får ikke svar. Tar nå nettstedet ditt bort fra favorittene slik at jeg ikke blir fristet eller provosert til å svare.
Tror ikke denne diskusjonen er ferdig i den offentlige arena ennå, hvis den ikke blir skviset unna i media.

Takk for meg Shiva!

Jeg ønsker deg lykke til videre i et heterofilt eller homofilt liv. Det er ikke det jeg vil til livs.

Shiva sa...

Får homofile dyr barn med hverandre?
Leter dyrene etter sitt bioligiske opphav?
-

Det siste tviler jeg på, men for å svare på det første: Det har blitt observert homofile ikke-menneskelige dyrepar (for mennesket er også et dyr vet du) som oppfostrer unger ja. I enkelte arter er det normen snarere enn unntaket.

Det kan være tilfeller med adopsjon der foreldreopphavet er umulig å oppspore. Særlig hvis foreldrene er døde i krig eller ulykke. Men de trenger også omsorg.
Ellers finnes det så mange barn som helst i verden som trenger kjærlighet.
Man trenger ikke gå til en lege og bli inseminert for å få omsorg for et barn.
-

Så du er for at homofile kan få adoptere barn, men ikke at de kan benytte seg av assistert befruktning? Er det noe annerledes for barnet som vokser opp om det er får foreldre ved at det har blitt til via assistert befruktning eller om det har blitt adoptert? Jeg ser ikke helt den der.

Og er du også motstander av prøverør og assistert befruktning hos heterofile par? Eller er det bare når paret er homofilt du er motstander av det? :)

Jeg forstår heller ikke de menn som donerer sæd for å få et barn de ikke aner hvordan livet kommer til å arte seg for. Det høres ut som en analog situasjon i dyreverdenen med en hanne som har et harem av hundyr som han bedekker. Det er bare det at donoren slipper lett unna slosskampene med andre hanner om det privilegiet. Men det er i dyreverdenen.Tja, hvis man ser det fra evolusjonens side så får jo vedkommende spredt sine gener over hele fjøla :p

Men fremdeles med uttrykk som "i grøfta" og "elendig", spade for en spade o.l. sier jeg takk for meg i denne diskusjonen. Du får svare hva du vil, men du får ikke svar. Tar nå nettstedet ditt bort fra favorittene slik at jeg ikke blir fristet eller provosert til å svare.-

Synd. Man må tåle litt kritikk i diskusjoner vet du...

Takk for meg Shiva!

Jeg ønsker deg lykke til videre i et heterofilt eller homofilt liv. Det er ikke det jeg vil til livs.
-

Jo takk for at du deltok! Synd du stikker av.

Det blir nok et heterofil liv for min del :)

noamish- sa...

Å male svart til hvitt - Håkon haugli anklager konservative kristne for å være "skamløse"...!

Frekkheten har kommet til makta, og når den blir pirket borti så glefser den som sedvanlig!

Lærte på ex. phil. at det fins NIVÅER på saker og ting, og altså er noe å foretrekke framfor noe annet. Det er vanskeligere å komme på et høyt enn et lavt nivå, moralsk sett.
Det er dette som er kjernen i Monsens budskap.

Å likestille drukkenskap med edruskap moralsk godtar ikke folk flest. Det blir som å likestille heder og skam. Slik blir det også om homosex - dette er en styggedom for en kristen/muslim/hindu mens ekteskapet er mellom mann og kvinne.

Tenk at vi må presisere hva et ekteskap er - Einar Gerhardsen ville nekte å tro det hvis noen sa det til ham i 1969! Litt etter litt kan folk sluke hva som helst - og dette forklarer nazistenes maktovertakelse i Tyskland. Makt er ikke det samme som rett!