fredag 17. april 2009

Tid for besinnelse og selvkritikk


Saken: 41 av 41 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene er begått av ikke-vestlige innvandrere.


Det har nok engang kommet medieoppslag som mildt sagt ikke setter ikke-europeiske eller ikke-vestlige personer i Norge i et godt lys. Denne gangen gjelder det overfallsvoldtekter og at samtlige av anmeldte voldtekter av denne typen de siste tre årene i Oslo er begått av personer med opphav et annet sted enn den vestlige kulturkrets. Som vanlig skaper dette het debatt blant innbyggerne i dette landet og Frp får beklageligvis enda mer skyts i sin valgkamp.


Besinnelse


Det er selvfølgelig sterkt beklagelig at voldtekter blir utført og jeg kan ikke engang begynne å uttrykke min dypeste medfølelse overfor de fornærmede i voldtektssakene. Ingen har selvfølgelig rett til å forgripe seg på andre personer og de som utfører disse handlingene må få kjenne konsekvensene av sine handlinger så fort som overhodet mulig.

Men det er likevel viktig for oss på utsiden av saken(e) å besinne oss. De aller, aller fleste av oss vil selvfølgelig ha et samfunn uten voldtekter. Men dessverre er et slikt samfunn langt unna ennå. Årlig utføres det rundt 16 000 voldtekter i Norge (!) og ekstremt få av disse er såkalte overfallsvoldtekter. Nå viser det seg at alle
anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo er utført av personer med ikke-vestlig bakgrunn. Og det som er i kursiv inneholder tre variabler; anmeldt, overfallsvoldtekt og Oslo.

Veldig mange voldtekter anmeldes ikke fordi vedkommende enten kjenner personen eller ikke tør å anmelde på generelt grunnlag, ikke alle voldtekter er overfallvoldtekter av den typen det omtales om i denne saken, og Oslo har en langt større andel ikke-vestlige innbyggere enn resten av landet. Man kan lett finne et mønster hvis man setter sammen de og de variablene, akkurat som det er mulig man finner en sterk overrepresentasjon av etnisk norske i andre typer voldtekter og andre steder i landet.

Voldtekter skjer og det er noe man må gjøre alt man kan for å bli kvitt, men problemet er ikke nødvendigvis ikke-vestlige personer i Norge.

Vi må også huske på at personene som utfører disse handlingene ofte har opplevt svært traumatiske ting i sitt liv. Det er derfor viktig at man følger opp de som kommer inn i landet på en skikkelig måte og tilby psykiatrisk hjelp om nødvendig.


Selvkritikk


Men det er likevel nødvendig og viktig at de såkalte talspersonene for folkegrupper hvor voldtektstallene er dominerende, i dette tilfellet kurdere og "afrikanere", kommer på banen. Jeg skriver "afrikanere" med hermetegn fordi det er et så vidt begrep at man like godt kunne ha sagt "europeere" om etnisk norske og det hadde vært en like god beskrivelse. Man må huske på at det er over 50 land i Afrika og DR Kongo er for eksempel like stort som hele Vest-Europa. Å skjære alle afrikanere under én kam er selvfølgelig en grov generalisering og bør unngås for enhver pris. Men hvis man kan finne et mønster på dette, at for eksempel alle er fra et spesifikt land eller område som for eksempel Somalia/Vest-Afrika eller "Kurdistan"-området, så burde talspersonene for folkegruppene som har opphav i
disse områdene utøve en viss selvkritikk og prøve å se på saken "fra utsiden" og se om det er mulig å bli klok på det som skjer.

Derfor er det gledelig at Bashe Musse, lederen av Somalisk Nettverk, sier at "somaliere tar selvkritikk i saken og at dette er et tema de diskuterer mye internt" og at de ønsker sterkere straffer for voldtekt. Dette er bra, da er vi på rett spor.


Kvinnesyn


Musse er derimot ikke enig i uttalelsene om at kvinnesynet i de ulike landene eller områdene har noe å si for grunnen til at disse handlingene utøves. "Hva betyr det å ha et annet kvinnesyn? I Somalia så betyr det at vi har en veldig respekt for kvinner. Som vår mor eller søster," sier Musse. Dette er en helt annen debatt og her blir man vel kanskje aldri enige. Det er mulig at Musse selv og veldig mange andre i somalisk nettverk har disse holdningene og meningene, men når man ser på de faktiske forhold i landene hvor disse kommer fra og de faktiske forhold blant de norsksomaliske kvinnene i gata her i Oslo for eksempel, så har de etter
min personlige mening et kvinnesyn jeg aldri ville stått for. Jeg har diskutert med muslimer og lest mye om dette temaet før og man blir vel aldri enig, men i mine øyne er kvinnene langt fra likestilt i de aller fleste kulturer med islamsk opphav sammenlignet med "den norske kulturen" (hva nå enn det er). Men det skal jeg ikke gå altfor mye inn på nå.


Tallenes klare tale


Når samtlige overfallvoldtekter i et spesifikt område utføres av personer med ikke-vestlig bakgrunn så er det helt naturlig at det ringer noen alarmklokker. Dette er nok ikke en tilfeldighet og noe må selvsagt gjøres. Det er likevel viktig å huske på at dette tallet er ganske "beskjedent" når man ser på det totale antallet voldtekter som utføres i Norge (og husk det er nok sikkert et stort mørketall i tillegg til de gitte tallene), og det er viktig å huske på at de aller fleste voldtekter er utført av en person som kjenner offeret, såkalte relasjonsvoldtekter.
Hovedtyngden av de seksuelle overgrepene finner sted i private boliger og forblir på denne måten skjult, ved at de ofte ikke anmeldes eller omtales i mediene.

Men før Frp-hylerne begynner å skrike for høyt så er det viktig å huske på at samfunnet er mye bedre i dag enn det har vært. Det er mer urbanisering og sentralisering overalt i verden, Norge inkludert. Vi har langt flere personer med ulike opphav (både opphav ellers i Norge og den store verden) samlet sammen på steder det aldri har vært så mange samlet før. Dette burde tilsi en økning i volden, men det er faktisk ikke slik. Forskning viser at volden
ikke har økt de siste 25 årene "på tross av urbanisering, økende arbeidsdeling og stadig flere upersonlige forbindelser mellom mennesker." Voldtektssakene kan godt gå under denne kategorien.


Som leder ved Antirasistisk senter, Kari Helene Partapuoli, sier til VG: "Voldtekten kom ikke til Norge med innvandring." Dette er veldig kloke ord i en unyansert debatt.

Ord

Overfallsvoldtekt - Voldtekt begått av ukjent person, oftest på åpen gate eller lignende. De aller fleste voldtekter er relasjonsvoldtekter hvor offeret kjenner personen som utfører handlingene.
Les mer her om voldtektsmyter.
. . . . . . . . . . . .

20 kommentarer:

Leisha Camden sa...

Godt innlegg.

Må bare si en ting. :-)

Et problem for meg i denne saken er at når det gjelder dette:
somaliere tar selvkritikk i saken og at dette er et tema de diskuterer mye interntså tror jeg ikke på det for fem øre.

Dessverre.

Shiva sa...

Leisha:

Hvorfor tror du ikke det? :)

Takk for kommentaren forresten!

Anonym sa...

Dersom det norske samfunnet er villig til å ofre norske kvinner for at muslimske menn skal få tilfredstille sine kjødlige lyste med voldtekt, ja da er vi villig til å strekke oss langt for våre nye landsmenn. Håper våre norske kvinner forstår at de blir offret av dagens regjering og de konsekvenser dette vil få for framtiden, mengden muslimske menn øker og det vil vel også voldtektene. Gratulere med vårt nye flrekulturelle voldtektsamfunn.

Shiva sa...

Anonym:

Ingen ofrer noen som helst. Husk at DE ALLER FLESTE VOLDTEKTER skjer i situasjoner hvor offeret kjenner personen som utfører gjerningen, såkalte relasjonsvoldtekter. 41 av 41 OVERFALLSVOLDTEKTER (en LITEN del av alle voldtekter i Oslo og Norge for øvrig) er dessverre begått av ikke-vestlige personer, men som jeg allerede har sagt tidligere kan man sikkert finne lignende statistikk som henger ut en annen gruppe hvis man ser på andre kriterier.

I følge din logikk så "ofrer" vi såkalte norske kvinne bortimot hver dag til etnisk norske menn som overfaller jenter de kjenner i sine egne hjem. Er du enig i det? Eller passer ikke det inn i ditt verdensbilde hvor utlendinger er den store stygge ulven?


(Og hvordan vet du at det er "norske" kvinner, jeg regner med at du tenker på såkalt etnisk norske, som er de eneste ofrene i disse sakene? Jeg leste i en av nyhetssakene at også etnisk afrikanske kvinner hadde blitt utsatt for denne typen voldtekt i denne perioden. Men man ser vel det man vil se...)

Leisha Camden sa...

Hei igjen, beklager treigt svar. Det har å gjøre med at jeg ikke får lagt inn kommentarer på blogspot hjemme med dette kommentarskjemaet. PCen min liker ikke dette skjemaet ... så jeg får bare kommentert i sånne blogger på jobben, og da begrenser det seg litt selv. :-)

Men for å svare på spørsmålet ditt: Jeg tror ikke på den påstanden jeg siterte fordi jeg har sett ekstremt lite som bygger opp under den, og dessverre veldig mye som går stikk imot den. Iht min erfaring stemmer ikke påstanden med virkeligheten.

Shiva sa...

Leisha:

Jeg skulle gjerne sett noen eksempler :)

G:son sa...

Samma sak i Sverige. Överfallsvåldtäkter begås nästan alltid av invandrare, muslimer och/eller afrikaner. Åka svarttaxi ska man akta sig för i Norge, Sverige och resten av världen!

Shiva sa...

G:son:

Samma sak i Sverige. Överfallsvåldtäkter begås nästan alltid av invandrare, muslimer och/eller afrikaner. Åka svarttaxi ska man akta sig för i Norge, Sverige och resten av världen!-

Man klarer alltid å finne et mønster når man leter etter én speifikk ting vet du :)

Hvis man ser etter andre typer voldtekter eller overfall eller kriminelle handlinger så finner man nok helt andre grupper representert.

Men har du noen tall på dette?

uavbrutte tanker sa...

"somaliere tar selvkritikk i saken og at dette er et tema de diskuterer mye internt" :tviler på at de tar selvkritikk, men at det blir diskutert... isåfall blir det diskutert på denne måten:

http://www.youtube.com/watch?v=KBAiaa8dyAg&feature=response_watch

Shiva sa...

uavbrutte tanker:

"somaliere tar selvkritikk i saken og at dette er et tema de diskuterer mye internt" :tviler på at de tar selvkritikk, men at det blir diskutert... isåfall blir det diskutert på denne måten:

http://www.youtube.com/watch?v=KBAiaa8dyAg&feature=response_watch
-

Så du mener at hvis man intervjuer én fra f.eks. Årdal i Sogn og Fjordane så snakker han for hele Sogn og Fjordane eller Norge, uansett hvem det er?

Dette er et intervju med én person, eller kanskje et par til om skyter inn av og til, som du mener representerer alle somaliere/afrikanere/innvandrere. Da synes jeg at dine holdninger siden er ganske skumle også.

Det er klart at det blir en kulturklæsj når folk kommer til et nytt sted hvor folk er vante med å gjøre helt andre ting, men man må likevel finne ut hva som er den sosiale normen og lover og regler i det nye landet man bor i. Så jeg støtter ikke denne personen (i intervjuet) sine uttalelser i det hele tatt. De er skremmende, mildt sagt.

Anonym sa...

http://www.youtube.com/watch?v=wlqD7XnVxOo

Otto Jespersen sier nok det mange tenker her ja...

Shiva sa...

Anonym 2:

http://www.youtube.com/watch?v=wlqD7XnVxOo

Otto Jespersen sier nok det mange tenker her ja...
-

Otto Jespersen driver med noe som heter satire, håper du forstår det ;)

Anonym sa...

Overfallsvoldtekter begås av ikke-vestlige innvandrere.

Nrk skriver dette i overskriften på en reportasje, bare så du vet det...

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.6567955

Personlig synes jeg man burde unngå å bruke begrepet "ikke-vestlig" i denne sammenhengen... kanskje mer fornufig å være spesifikk med nasjonalitet/opprinnelse på den/de som begår overfallsvoldtekter??

dette overfallsvoldtekts-forsøket endte relativt bra, he he, se: http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article962194.ece

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...

Du skriver:
"Voldtekter skjer og det er noe man må gjøre alt man kan for å bli kvitt, men problemet er ikke nødvendigvis ikke-vestlige personer i Norge.

Vi må også huske på at personene som utfører disse handlingene ofte har opplevt svært traumatiske ting i sitt liv. Det er derfor viktig at man følger opp de som kommer inn i landet på en skikkelig måte og tilby psykiatrisk hjelp om nødvendig."

jeg foreslår at du leser denne postingen: http://antijihadnorge.blogspot.com/2009/04/bladet-fra-munnen.html

Anonym sa...

Du skriver:"Og det som er i kursiv inneholder tre variabler; anmeldt, overfallsvoldtekt og Oslo.

Veldig mange voldtekter anmeldes ikke fordi vedkommende enten kjenner personen eller ikke tør å anmelde på generelt grunnlag,"

Jeg synes du blander sammen begreper her... la oss holde oss til begrepet overfallsvoldtekt.

Slik jeg ser det så er det bare 2 grunner til at en kvinne som blir overfallsvoldtatt ikke anmelder dette: 1. hun blir "truet til taushet" 2. hun orker ikke belastningene som en rettsak fører med seg, gjerne også sett i lys av at det ikke er så strenge straffer og/eller harde soningsforhold i Norge.

Når det gjelder "Oslo-variabelen" så kan du jo lese denne reportasjen: http://www.dagbladet.no/2009/11/12/nyheter/innenriks/drosje/voldtekt/9000864/

Du skriver også: "
Når samtlige overfallvoldtekter i et spesifikt område utføres av personer med ikke-vestlig bakgrunn så er det helt naturlig at det ringer noen alarmklokker. Dette er nok ikke en tilfeldighet og noe må selvsagt gjøres."

Ja, noe må gjøres! Men hva? Jeg foreslår at man vurderer:

1. Man kan etablere en mer selektiv asyl/innvandringspolitikk.

2. Mange "flyktninger" reiser på ferie til de landene de flyktet fra... jeg foreslår at dette og andre alvorlige lovbrudd fører til utvisning for personer som ikke har norsk statsborgerskap.

3. Fra side 231-233 i boken "Men størst av alt er friheten, foreslår Hege Storhaug flere tiltak man absolutt bør vurdere.(side 271-274 lister opp en del bekymringsfulle forhold som nok vil avdekkes i løpet av årene som kommer).

Anonym sa...

Du skriver i en kommentar i en person: "Dette er et intervju med én person, eller kanskje et par til om skyter inn av og til, som du mener representerer alle somaliere/afrikanere/innvandrere. Da synes jeg at dine holdninger siden er ganske skumle også".

Ok, skjønner. Du mener altså at dette bare var ÈN person, med et par til som skyter inn av og til... vel, for oss som har fulgt med på dette lenge, så tyder veldig mye på at slike holdninger er ganske vanlige i enkelte miljøer...

Vanskelig å dokumentere ting når de opprinngelige innleggene/avisreportasjonene blir fjernet +at det kan være en person som bruker en annens navn, men se, her:

http://no.wikipedia.org/wiki/Basim_Ghozlan#cite_note-GH4-6
og

http://www.google.no/search?q=%22slike+moter+er+akseptable%22&hl=no&client=firefox-a&hs=XdU&rls=org.mozilla:nb-NO:official&channel=s&filter=0

Her en iallefall en link som virker: http://www.nettavisen.no/utenriks/article949982.ece

klikk på ctrl og F tasten rett etter hverandre og søk på ordet "signalene" uten anførselstegn, så finner du sitatet jeg vil vise til-hvis du bruker firefox.

Anonym sa...

endelig fant jeg!!

http://www.abcnyheter.no/node/31494

http://www.islam.no/forum/forum_posts.asp?TID=5916&PN=1&TPN=1

når "Basim"(i den siste linken)skriver:

"Jeg mener også at jenter som kler på seg "utfordrende" må/kan ha en del av skylden når en voldtekt skjer. Det er faktisk svart mange som mener dette, både muslimer og ikke muslimer."

så er det nok en del norske/ikke-muslimer(?) som mener dette også ja: http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/09/06/279676.html

Shiva sa...

Anonym 3 (Del 1):

Overfallsvoldtekter begås av ikke-vestlige innvandrere.

Nrk skriver dette i overskriften på en reportasje, bare så du vet det...

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.6567955
-

Fullt klar over dette. Det er det hele innlegget mitt handler om egentlig. Dette gjelder derimot som sagt én type voldtekt i én spesifikk by. Jeg prøver derimot ikke å unnskylde ugjerningene.

Personlig synes jeg man burde unngå å bruke begrepet "ikke-vestlig" i denne sammenhengen... kanskje mer fornufig å være spesifikk med nasjonalitet/opprinnelse på den/de som begår overfallsvoldtekter??-

Samme for meg, men for min del har det ingenting å si hvor en person kommer fra hvis han utfører en ugjerning. Det er like ille uansett.

dette overfallsvoldtekts-forsøket endte relativt bra, he he, se: http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article962194.ece -

Ja, han fikk vel som fortjent, selv om det ikke er riktig å rundjule noen.

Du skriver:"Og det som er i kursiv inneholder tre variabler; anmeldt, overfallsvoldtekt og Oslo.

Veldig mange voldtekter anmeldes ikke fordi vedkommende enten kjenner personen eller ikke tør å anmelde på generelt grunnlag,"

Jeg synes du blander sammen begreper her... la oss holde oss til begrepet overfallsvoldtekt.
-

Jeg blander ikke sammen noe som helst. Jeg har definert veldig godt hva jeg omtaler.

Slik jeg ser det så er det bare 2 grunner til at en kvinne som blir overfallsvoldtatt ikke anmelder dette: 1. hun blir "truet til taushet" 2. hun orker ikke belastningene som en rettsak fører med seg, gjerne også sett i lys av at det ikke er så strenge straffer og/eller harde soningsforhold i Norge.-

Og denne variabelen kan også gjelde for alle andre typer voldteker og ikke bare overfallsvoldtekter.

Når det gjelder "Oslo-variabelen" så kan du jo lese denne reportasjen: http://www.dagbladet.no/2009/11/12/nyheter/innenriks/drosje/voldtekt/9000864/ -

Ja, jeg har ikke sagt at det ikke forekommer i andre byer...

Dette gjelder derimot overfallsvoldtekter, som er én type voldtekt.

Det er helt klart at enkelte som kommer hit fra andre kulturer trenger en liten opplæring i hvordan vi forventer at de skal oppføre seg. Jeg har aldri hevdet noe annet.

Shiva sa...

Anonym 3 (Del 2):

Du skriver også: "Når samtlige overfallvoldtekter i et spesifikt område utføres av personer med ikke-vestlig bakgrunn så er det helt naturlig at det ringer noen alarmklokker. Dette er nok ikke en tilfeldighet og noe må selvsagt gjøres."

Ja, noe må gjøres! Men hva? Jeg foreslår at man vurderer:

1. Man kan etablere en mer selektiv asyl/innvandringspolitikk.
-

Helt enig.

2. Mange "flyktninger" reiser på ferie til de landene de flyktet fra... jeg foreslår at dette og andre alvorlige lovbrudd fører til utvisning for personer som ikke har norsk statsborgerskap.-

Enig.

3. Fra side 231-233 i boken "Men størst av alt er friheten, foreslår Hege Storhaug flere tiltak man absolutt bør vurdere.(side 271-274 lister opp en del bekymringsfulle forhold som nok vil avdekkes i løpet av årene som kommer).-

Ok.

Du skriver i en kommentar i en person: "Dette er et intervju med én person, eller kanskje et par til om skyter inn av og til, som du mener representerer alle somaliere/afrikanere/innvandrere. Da synes jeg at dine holdninger siden er ganske skumle også".

Ok, skjønner. Du mener altså at dette bare var ÈN person, med et par til som skyter inn av og til... vel, for oss som har fulgt med på dette lenge, så tyder veldig mye på at slike holdninger er ganske vanlige i enkelte miljøer...
-

Og i enkelte miljøer av etniske nordmenn er det vanlig å tilbe Odin og Tor (Vigrid), men det betyr ikke at alle etnisk norske er slik.

Vanskelig å dokumentere ting når de opprinngelige innleggene/avisreportasjonene blir fjernet +at det kan være en person som bruker en annens navn, men se, her:

http://no.wikipedia.org/wiki/Basim_Ghozlan#cite_note-GH4-6
-

Slike holdninger er selvsagt ikke noe jeg ville støtte.

og

http://www.google.no/search?q=%22slike+moter+er+akseptable%22&hl=no&client=firefox-a&hs=XdU&rls=org.mozilla:nb-NO:official&channel=s&filter=0
-

Sukk... Jeg tror du har misforstått meg.

Tror du jeg er enig med disse menneskene?

Her en iallefall en link som virker: http://www.nettavisen.no/utenriks/article949982.ece

klikk på ctrl og F tasten rett etter hverandre og søk på ordet "signalene" uten anførselstegn, så finner du sitatet jeg vil vise til-hvis du bruker firefox.
-

Igjen, dette er forkastelig. Jeg er selvfølgelig like forferdet som det du er.

endelig fant jeg!!

http://www.abcnyheter.no/node/31494

http://www.islam.no/forum/forum_posts.asp?TID=5916&PN=1&TPN=1

når "Basim"(i den siste linken)skriver:

"Jeg mener også at jenter som kler på seg "utfordrende" må/kan ha en del av skylden når en voldtekt skjer. Det er faktisk svart mange som mener dette, både muslimer og ikke muslimer."

så er det nok en del norske/ikke-muslimer(?) som mener dette også ja: http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/09/06/279676.html
-

Igjen, jeg støtter ikke dette.