onsdag 24. februar 2010

Religiøse skoler hemmer integrering
Saken: Regjeringen vurderer å forby religiøse privatskoler. På tide ;)


Jeg er enig med regjeringen i at religiøse privatskoler er en uting. Det sier seg selv at det fører til fragmentering og gruppedannelser. "Nei, vi går til den skolen for vi er slik og slik. De andre går til den andre skolen fordi de er ikke som oss." Og det å sende barna til religiøse skoler er egentlig et overgrep etter min mening. Barna har ikke spurt om å bli indoktrinert i en spesifikk religiøs tro på skolen. Derfor mener jeg at skolen bør være livssynsnøytral og i tillegg ha et fag som RLE som gir barna et innblikk i ulike religioner slik at de kan se at folk rundt om i verden tenker ulikt når det kommer til det overnaturlige.

Regjeringen vil forby skolene fordi de er redd for at de hemmer integreringen og det tviler jeg ikke et sekund på at de religiøse privatskolene gjør. Et av de beste tiltakene for integrering er nettopp den offentlige barnehagen og skolen, hvor man møter mennesker av ulik bakgrunn.

Jeg er klar over at den offentlige skolen også har enkelte "integreringsproblemer" noen steder grunnet for mange innvandrerelever, men det betyr ikke at vi derfor også kan godta religiøse privatskoler (som Torgeir Flateby i Kristne Friskolers Forbund insinuerer). Da må vi heller prøve å ordne den floken også, for eksempel ved bussing av elever eller andre tiltak.


____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.


vl, vl, vg,

4 kommentarer:

Anonym sa...

All religionsundervisning
må være foreldenes ansvar.
Dette faget må ut av skolen.
Vi har utall trosamfunn i
Norge nå.Timene som blir
brukt religonsundervisning
bør heller bruke på mattematikk,norsk ,engelsk
og fysisk aktivitet.Alle religiøse
skoler må forbys.AVE

Anonym sa...

Hvis regjeringen virkelig ønsker å se på sin integreringspolitikk, heller enn å ta tak i et lite hjørne av politikken som i tillegg berører den viktige foreldreretten, kan de se på bosettingspolitikken sin. "Ghettoer" i byene er et større problem enn minoritetsskoler. At enkelte offentlige skoler har klasser der 90% har minoritetsbakgrunn, sier det seg selv at her er det mer enn skolens ideologiske grunnlag som må opp til debatt. Når det gjelder å få folk ut i arbeid kan det også gjøres mye.


Dette forslaget fra SV har med totalitære overtoner. De vil overstyre foreldrenes rett til selv å gi barna sine et verdisett. I første omgang er det kanskje lettest for dem å argumentere mot muslimske skoler, men kristne skoler kommer raskt etter. SV vil presse sitt verdisyn (for de har faktisk også et verdisyn - ingen er verdinøytrale!) over på alle. Det er det dette handler om, tror jeg.

Hilsen Anna-Marie

Shiva sa...

AVE:

All religionsundervisning
må være foreldenes ansvar.
Dette faget må ut av skolen.
Vi har utall trosamfunn i
Norge nå.Timene som blir
brukt religonsundervisning
bør heller bruke på mattematikk,norsk ,engelsk
og fysisk aktivitet.Alle religiøse
skoler må forys.
-

Forslaget ditt er en fristende posisjon å ta, men hvor objektiv religionsundervisning tror du foreldrene gir barna? Hvor mye forteller egentlig foreldre til barn om religioner i det hele tatt?

Hvis foreldrene ikke er religiøse kommer barna mest sannsynlig ikke til å få mye informasjon i det hele tatt, mens hvis foreldrene er religiøse så blir nok barna indokrinert med én religion alene og da blir den forkynt som den "riktige" religionen. Barna vil med andre ord ikke få noen oversikt over hvordan tingenes tilstand er når det kommer til menneskers forhold til det overnaturlige.

Jeg mener denne undervisningen faktisk er med på å holde religiøsiteten nede ettersom mange vil innse at det er tilfeldig hva man tror på: alt er egentlig avhengig av hvor man vokser opp.

Uansett så vil det skape mer forståelse mellom de religiøse så jeg ser på det som en vinn-vinn-ordning.

Shiva sa...

Anna-Marie:

Hvis regjeringen virkelig ønsker å se på sin integreringspolitikk, heller enn å ta tak i et lite hjørne av politikken som i tillegg berører den viktige foreldreretten, kan de se på bosettingspolitikken sin. "Ghettoer" i byene er et større problem enn minoritetsskoler. At enkelte offentlige skoler har klasser der 90% har minoritetsbakgrunn, sier det seg selv at her er det mer enn skolens ideologiske grunnlag som må opp til debatt. Når det gjelder å få folk ut i arbeid kan det også gjøres mye.


Dette forslaget fra SV har med totalitære overtoner. De vil overstyre foreldrenes rett til selv å gi barna sine et verdisett. I første omgang er det kanskje lettest for dem å argumentere mot muslimske skoler, men kristne skoler kommer raskt etter. SV vil presse sitt verdisyn (for de har faktisk også et verdisyn - ingen er verdinøytrale!) over på alle. Det er det dette handler om, tror jeg.
-

Så du mener det er mer totalitært å forby religiøse privatskoler enn å styre hvordan folk skal bosette seg? Vil det ikke være totalitært å bestemme hvor mange etnisk norske vs innvandrere det skal bo på ethvert sted til enhver tid?

Jeg er enig med deg at "ghetto"-problematikken må ses på, men jeg er usikker på hvilke tiltak som burde bli gjennomført. Det er derimot ingen unnskyldning for ikke å gjøre noe med de religiøse skolene i tillegg.

Det er uansett forkastelig at foreldre sender barna sine på en skole med én spesiell religiøs tradisjon som ramme. Det blir forkynning og indoktrinering og barn bør være på en religiøst nøytral skole slik at de selv kan gjøre seg opp en mening når de er gamle nok til å bestemme selv hva de vil tro eller ikke tro på.