fredag 1. mai 2009

KrFs sanne ansikt

Dagfinn Høybråten, leder i KrF


Saken: På landsmøtet til Kristelig Folkeparti (KrF) i dag var det, ikke uventet, stort fokus på den nye ekteskapsloven. KrF vil reversere denne loven og gå tilbake til diskrimineringen av en utsatt minoritet. Begrunnelsene har til nå som regel vært blottet for religiøst innhold, men nå viser de andre takter.


KrFs landsmøte er godt i gang i Kristiansand (plassering sikkert ikke helt tilfeldig) og folk får tydelig høre at det er en grunn til at det er en K i KrF. Den nye ekteskapsloven ble hett debattert heftig i dag og homofobien var nok til å ta og føle på.


- Trakassering av Gud


For det er nå KrFs sanne ansikt kommer til syne. Per Lebesby fra Østfold KrF sier til VG klart og tydelig det de fleste i KrF må tenke om den nye ekteskapsloven: "Den nye loven er et hån og en trakassering og latterliggjøring av en av Guds skaperordning." For det er der det ligger. De kommer med alle mulige slags mer eller mindre gjennomtenkte begrunnelser for hvorfor de mener den nye ekteskapsloven ikke er bra. Eksempler kan være at barn blir fratatt sin "rett til far, arv og navn" som Nina Karin Monsen ville sagt, at barna blir til "av hensyn til de voksne og ikke av hensyn til barna" som en person har skrevet i kommentarfeltet i et tidligere innlegg, at det "er unaturlig" som Hans Fredrik Grøvan fra Vest-Agder KrF og veldig mange andre meningsfeller ville si, at "familien har mistet sin betydning" som for eksempel Steinar Kristiansen fra Vest-Agder KrF ville si seg enig i, osv...

De sier dette fordi de ikke vil si det de
egentlig mener; at det er mot Guds ord, det er mot det Bibelen sier, det er ikke en kristen ting å gjøre. Grunnen til at de sjelden tør å si eller skrive dette er at de er redd for å støte fra seg den meget store majoriteten i Norge som ikke vil blande religion og politikk, og som ikke er interessert i å høre om de gamle dogmene uansett.


Unaturlig?


Argumentet motstanderne av den nye ekteskapsloven (og homofili generelt) elsker å bruke er det såkalte "unaturlig-kortet". Homofili er visstnok unaturlig og derfor kan ikke de med homofil legning få de samme rettighetene som de heterofile. Logisk? Kanskje i et svart-hvitt verdenssyn basert på en bok skrevet av ørkennomader som hadde tenkt at en trillebåre hadde vært en fascinerende teknologisk nyvinning. Men før man stempler noe som unaturlig burde man kanskje se til naturen.

Det er dokumentert homofil aktivitet i over 1.500 dyrearter og hos mange av disse er det også observert lange (også livslange) homofile "partnerskap". I enkelte arter er det også normen snarere enn unntaket at homofile par oppfostrer de unge av sin art. Hvis homofili ikke er naturlig så er det ikke mye som er det.

Men det beste av alt er jo at de fleste motstandere av den nye ekteskapsloven er det av religiøse grunner, og hvis man tar de fleste religionene til grunn så er det jo slik at disse nesten utelukkende setter mennesket i en særstilling! Mennesket er
ikke en del av naturen i følge for eksempel de kristne. De har lært oss at dyr ikke har sjel, at mennesket er skapt i Guds bilde, osv., og så skal de minne oss på at noe vi finner hos mennesket (altså homofili) ikke er naturlig?

Derfor er dette det artigste paradokset av alle når man skal diskutere med motstandere av homofil aktivitet og den nye ekteskapsloven, og som samtidig er medlemmer av en av de store religionene vi har (og da særlig de monoteistiske). For det første sier de at homofili er unaturlig, samtidig som vi finner homofili i utallige dyrearter, og for det andre sier de at mennesket ikke er en del av naturen og da faller hele argumentet sammen. De kan ikke få begge deler.

Et bra sitat fra
Magnus Engquist, professor i etologi ved Stockholms Universitet;


There are things that are more contrary to nature than homosexuality,
things that humans alone do - like having a religion or sleeping in pyjamas.


Retten til far


Og så var det dette med "retten til far, arv og navn" o.l. Retten til en far? Hvordan kan noen ha en "rett til en far"? Hva legger man i det? Som Leisha Camden skriver i en kommentar under et tidligere blogginnlegg:


La oss si at en kvinne blir brutalt voldtatt og blir gravid. Hun velger å beholde barnet. Naturlig nok blir hun da alenemor. Barnet får aldri se sin far - han vil meget mulig ikke engang kjenne til barnets eksistens, og hvis han gjør det vil moren sannsynligvis nekte å ha kontakt med ham.

Vil KrF, FrP, Nina Karin Monsen og disse menneskene da ønske at myndighetene skal gripe inn mot denne kvinnen? Hun nekter jo barnet kontakt med sitt biologiske opphav. Er det gæernt, så er det gæernt, voldtekt eller ei.Det er så mange ulike scenarioer man kan ta for seg, men dette fra Leisha er genialt. Det er ikke slik at noen har automatisk "rett til en far" (eller mor). Dette må presiseres mer og ikke bare bli sagt som om det er et mantra uten begrunnelse.

Dette med arv og navn er jeg også usikker på. Dette blir bare kastet ut som vedtatte sannheter uten begrunnelse og jeg etterlenger presiseringer også her.


Hensyn til seg selv?


Tar de homofile vordende foreldre bare hensyn til seg selv når de planlegger barn? Det er igjen et utrolig lite gjennomtenkt argument. Så å si
alle som planlegger å få et barn gjør dette ut fra sitt eget hensyn. Det betyr ikke at det ligger noe negativt i det. Det "fine" med homofile par som vil ha barn er at de nesten utelukkende alltid må planlegge å få barn og at de derfor ønsker å få barnet og må gå gjennom en uhyrlig lang prosess for å komme til det punktet. Et heterofilt får som regel alltid barn grunnet tilfeldigheter og det er sjelden planlagt. Et viktig spørsmål er da hva som er det beste, at et barn blir til via tilfeldigheter eller at det blir til via planlegging. For et heterofilt par er det å få barn ganske enkelt og er helt ærlig ikke den største bragden man kan få til.


Familiens betydning


Har så familiens betydning endret seg med den nye ekteskapsloven? Det kommer vel an på øyet som ser. Familie er jo et vagt uttrykk og som kan brukes om mer enn bare blodsbånd. Familie for meg handler om nære og personlige bånd mellom mennesker, gjerne over lang tid og gjennom oppveksten. For meg virker det som om KrF og motstanderne av ekteskapsloven vil redusere familien til noe som bare er betinget av blodsbånd, likheter i gener og rett og slett barneproduksjon. For meg virker det veldig kaldt. Så etter min mening vil ikke familiens bli noe svekket som institusjon etter den nye ekteskapsloven.

Som man kan lese på Store Norske Leksikons online-tjeneste:

...Selv om mors nye partner og fars samboers barn fra tidligere forhold ikke inngår som barns familie i familierettslig forstand, kan det for den enkelte være viktigere hvem man opplever å høre sammen med enn hvem som formelt tilhører ens familie. Betegnelsen familie kan i en del sammenhenger benyttes om mennesker som har valgt hverandre og lever som familie, uten hensyn til offisielle definisjoner...


Diskrimineringspartiet


KrF bryr seg ikke om de homofiles rettigheter. De bryr seg ikke om at flere personer i Norge hver dag tenker på å ta sitt eget liv på grunn av åpenlys diskriminering og trakassering av den personen de er. De vil ikke at de homofile skal ha de samme rettighetene som de heterofile og finner på utallige merkelige unnskyldninger for hvorfor de mener det de mener, når det til syvende og sist handler om ens religiøse overbevisning og ikke noe annet. De andre argumentene er bare avledningsmanøvrer for ikke å si rett ut at det handler om religion fordi de er redd for å miste de få som kanskje stemmer på KrF av andre grunner enn religiøs overbevisning. Men med slike saker som dette så viser KrF at de er styrte av utdaterte synspunkter som florerer i bedehusmiljøene rundt i landet. Heldigvis er antall mennesker i disse miljøene ganske få og oppslutningen til KrF gjenspeiler dette.

Det eneste lyspunktet er at Peter Walseth fra Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) mener at homofile skal få lov til å gifte seg. Dette ble ikke tatt vel imot av landsmøtet.. .
. . . . . . . . . .

18 kommentarer:

Anonym sa...

Homofile gjør dere et lite tankeeksperiment. Send 100 homofile menn til en øde øy, og 100 lesbiske kvinner til en annen øde øy. Likeledes 100 hetrofile par til en tredje øde øy, og se hvor det er liv om 100 år. Alle tre gruppene må gjerne praktisere den nye ekteskapsloven. Forslag; Den samlivsformen som overlever vil være menneskeartens ”naturlige utvalg”. Lykke til.

Anonym sa...

Artig tanke anonym, men som de fleste religiøse debattanter baserer du dine argumenter på en verden som ikke finnes.

Anonym sa...

Hørte en kommentar fra et kvinnelig Krf medlem som pratet med Tv2. "Den rød-grønne regjeringen avkristen landet". Dette skremmer meg litt, fordi det viser hvor lite enkelte krf'er tar hodet opp av sanden. De KRISTNE avkristner landet! Dette gjør de ved total mangel på respekt for andre mennesker, fremmedfrykt, diskriminering og lignende "kristene verdier". Er det ikke på tid å forby religion i politikken? I 2009 burde vi vite bedre enn å la religion/fantasi styre landet vårt.


"Artig tanke anonym, men som de fleste religiøse debattanter baserer du dine argumenter på en verden som ikke finnes."

Veldig godt poeng!

Øyvind Larsen

Anonym sa...

I denne debatten snakkes det stadig om homofiles rettigheter og krf som ikke respekterer disse. Og selvfølgelig; de homofile skal ha like mye "lov til/rett til" å leve i partnerskap som heterofile, men i hvor stor grad er det en menneskerett å få barn? Skal man ha krav på hjelp til å få barn selv om begge personene i parforholdet er friske (i stand til å få barn), eneste "problemet" er at de er av samme kjønn. Hvorfor gjør man det til et krav at helsevesenet skal hjelpe disse menneskene med dette?

Det argumenteres også mye om hva som er naturlig og hva som ikke er naturlig. Jeg føler dette blir feil og ingen av oss burde bruke disse argumentene. (Kanibalisme er naturlig blant noen insekter/dyr...!) Det viktigste er å se hva som FAKTISK TJENER BARNA BEST!!! Ikke hva vi mener er naturlig eller ikke!!

Og vit derfor noe som det nesten ikke snakkes om; Frankrike er det eneste landet som faktisk har forsket på/gjort en skikkelig utredning i forkant av et forslag om ny ekteskapslov. Resultatet av utredningen førte til at det nye lovforslaget IKKE ble vedtatt i Frankrike (i 2006)... Dette i motsetning til f.eks Norge og Sverige, hvis utredning rundt denne lovgivningen var særdeles mangelfull. Hele prosessen her i Norge var preget av hastverk.. Det er våre barn som vil merke evt konsekvenser av dette. Burde vi ikke ha undersøkt litt mer i forkant??!

Knut sa...

Er det ikke på tide at vi oppegående mennesker med sunn fornuft snart setter ned foten og sier stopp ?

Hvor lenge skal vi la folk som ikke klarer å skille fantasi og virkelighet få diktere hvordan andre skal leve?

Det er på tide å slutte å være så fordømt respektfull ovenfor religiøse for de fortjener ikke noe mer respekt enn folk som tror på nisser og troll. Det er urovekkende at noe så fordomsfullt og dobbeltmoralsk er lov egentlig!

Anonym sa...

Artig tanke det med øyene. Greia er vel at de hetrofile vil forsyne de lesbiske og homofile med nye beboere, siden man blir født med legningen og ikke velger den. Så jeg tenker at det går greit med alle tre øyene jeg;)

G sa...

Fordomsfullt bla. bla bla.. Dere som hevder at andre er fordomsfulle (ikke deler deres eget syn), når skal det gå opp for dere at dere (i såfall) går i samme fella.

Man kan ikke snakke om toleranse om man ikke aksepterer at andre mennesker har et annet standpunkt enn en selv.

Med andre ord så har du gått rett i den samme fordoms-fella...

Ser du ikke det ?

Geir

dyanna sa...

I like your blog.I'm waiting for your new posts.

Shiva sa...

Til Anonym 1:

Homofile gjør dere et lite tankeeksperiment. Send 100 homofile menn til en øde øy, og 100 lesbiske kvinner til en annen øde øy. Likeledes 100 hetrofile par til en tredje øde øy, og se hvor det er liv om 100 år. Alle tre gruppene må gjerne praktisere den nye ekteskapsloven. Forslag; Den samlivsformen som overlever vil være menneskeartens ”naturlige utvalg”. Lykke til.Hvis virkeligheten hadde vært i nærheten av din skissering, at befolkningen hadde så mange homofile at folketallet hadde sunket og menneskeheten derfor sto i fare for å bli utslettet, da kunne vi diskutert tiltak.

For oss som holder oss til realiteter så er det slik at de homofile utgjør en så liten promilleandel av befolkningen at det i overskuelig fremtid ikke ser ut til at vår arts overlevelse er truet.

Dette handler om å anerkjenne en undertrykt, trakassert og diskriminert gruppes rettigheter til å bli likestilt med alle andre. Hvorfor skal ikke en person få lov til å gifte seg bare fordi vedkommende ikke er forelsket i en person fra det andre kjønn? Og hvor er forskningen som viser til at to personer av samme kjønn gir et barn en dårligere oppvekst enn personer av ulike kjønn?

Dette handler om kjærlighet mellom to voksne mennesker og deres ønske om å oppfostre et barn sammen, den eneste forskjellen er at de to er av samme kjønn, og det er ikke et problem hvis ikke man gjør det til et problem.

Shiva sa...

Til anonym 2:

I denne debatten snakkes det stadig om homofiles rettigheter og krf som ikke respekterer disse. Og selvfølgelig; de homofile skal ha like mye "lov til/rett til" å leve i partnerskap som heterofile, men i hvor stor grad er det en menneskerett å få barn? Skal man ha krav på hjelp til å få barn selv om begge personene i parforholdet er friske (i stand til å få barn), eneste "problemet" er at de er av samme kjønn. Hvorfor gjør man det til et krav at helsevesenet skal hjelpe disse menneskene med dette?-

Det er ingen menneskerett å få barn, det har du helt rett i. Det er veldig mange som får barn som aldri skulle ha hatt det, og de fikk da barnet selvfølgelig pga. tilfeldigheter.

Du tar opp et interessant poeng her. Hvorfor skal staten hjelpe to som ikke kan få barn sammen? Vel... Det gjøres vel hele tiden med heterofile også? Prøverørsbarn er det mange av i dag, men det var enkelte grupperinger som var mot dette siden man "tuklet med skaperverket" osv.

Jeg mener at hvis man hjelper heterofile med å få barn så kan man også hjelpe homofile med det samme :)


Det argumenteres også mye om hva som er naturlig og hva som ikke er naturlig. Jeg føler dette blir feil og ingen av oss burde bruke disse argumentene. (Kanibalisme er naturlig blant noen insekter/dyr...!) Det viktigste er å se hva som FAKTISK TJENER BARNA BEST!!! Ikke hva vi mener er naturlig eller ikke!!-

Det som tjener barna best, etter min mening, er at de har muligheten til å vokse opp i et hjem fylt av kjærlighet, trygghet og ansvarlig oppdragelse. Det er ingenting som tyder på at et par hvor begge er av samme kjønn er dårligere til å skape et slikt hjem enn hvis paret består av to personer med ulike kjønn.

Og vit derfor noe som det nesten ikke snakkes om; Frankrike er det eneste landet som faktisk har forsket på/gjort en skikkelig utredning i forkant av et forslag om ny ekteskapslov. Resultatet av utredningen førte til at det nye lovforslaget IKKE ble vedtatt i Frankrike (i 2006)... Dette i motsetning til f.eks Norge og Sverige, hvis utredning rundt denne lovgivningen var særdeles mangelfull. Hele prosessen her i Norge var preget av hastverk..-

Frankrike-saken ja... Den brukes mye av de som er mot kjønnsnøytral ekteskapslov. Den rapporten (Report on the Family and the Rights of Children) bruker egentlig bare de samme argumentene som KrF, Nina Karin Monsen og morfarbarn.no bruker. Den virker mildt sagt lite gjennomtenkt, men jeg har bare lest sammendraget så det kan være jeg har gått glipp av noe.

Det finnes mye forskning på dette området og ingenting har kunnet påvise at barna tar skade eller tjener på å bli oppfostret av et homofilt par istedenfor et heterofilt.

Du tar også litt feil her. Rapporten førte ikke til noe som helst. Kjønnsnøytrale ekteskap var allerede erklært ugyldige i Frankrike et par år før denne rapporten kom ut. Rapporten er ment å være retningsgivende for fremtidige lovgivere.

Shiva sa...

Til G:

Fordomsfullt bla. bla bla.. Dere som hevder at andre er fordomsfulle (ikke deler deres eget syn), når skal det gå opp for dere at dere (i såfall) går i samme fella.

Man kan ikke snakke om toleranse om man ikke aksepterer at andre mennesker har et annet standpunkt enn en selv.

Med andre ord så har du gått rett i den samme fordoms-fella...

Ser du ikke det ?

Geir
-

Alle har fordommer, ingen tvil om det :)

Anonym sa...

Anonym 2 her, kommentar til Shiva:

Takk for kommentar!
Du glemmer en viktig forskjell ved assistert befruktning for heterofile vs homofile: Heterofile som får assistert befruktning er, medisinsk sett, ikke i stand til å få barn (de må ha prøvd å få barn i 2 år/medisinsk påvist infertilitet etc). For homofile er det derimot ingen medisinsk årsak, eneste "problemet" er, som jeg sa i forrige kommentar, at de er av samme kjønn. Dette er en viktig forskjell. Helsevesenet er til for å behandle/lindre sykdom.

Ang utredningen fra Frankrike (som forøvrig er et av de mer sekulære landene i europa..) så tok jeg feil mtp at utredningen direkte førte til at loven ikke ble vedtatt. Men hovedpoenget mitt forsvinner ikke av den grunn. Utredningen fra Frankrike kan alltids kritiseres, men det at de hadde fokuset på BARNAS RETTIGHETER samt FØRE-VAR-PRINSIPPET ser jeg på som veldig viktig. I motsetning til debatten her til lands hvor hovedfokus har vært foreldrenes rettigheter. Som jeg altså prøver å formidle; det er ikke foreldrene det skal handle om, det er barna!

Beklager også at jeg var uklar mtp utredningen/forskningen som er blitt gjort. Det stemmer at det er gjort mange psykososiale studier det siste tiåret, også i Norge, og veldig få (kanskje ingen?) av studiene har vist forskjeller mellom barn vokst opp med homofile eller heterofile foreldre. Min største kritikk av undersøkelsene som er gjort er at de kun har sett på barn som har hatt homofile foreldre etter 8-13 års alder (tidlig barndom enten med alenemor/alenfar eller mor&far). Et menneskes personlighet og unike egenskaper (samt evt grunnlagt for personlighetsforstyrrelser/identitetsproblemer/andre psykiske problemer og sårbarhetsfaktorer) er allerede dannet før 5 års alder. Mitt konklusjon: det trengs mer forskning med langtidsstudier for barn som er FØDT med homofile foreldre.

(Også apropo forskning; det kreves mer, statistisk sett, for å vise forskjeller mellom to grupper enn for å si at det ikke finnes forskjeller. Men det betyr selvfølgelig ikke at forskjellene ikke kan eksistere! Små studier vil ikke klare å vise forskjeller som er statistisk signifikant.)

mvh Øyvind

Shiva sa...

Hei, Anonym 2 aka. Øyvind! :)

Takk for kommentar!-

Jo takk det samme du :)

Du glemmer en viktig forskjell ved assistert befruktning for heterofile vs homofile: Heterofile som får assistert befruktning er, medisinsk sett, ikke i stand til å få barn (de må ha prøvd å få barn i 2 år/medisinsk påvist infertilitet etc). For homofile er det derimot ingen medisinsk årsak, eneste "problemet" er, som jeg sa i forrige kommentar, at de er av samme kjønn. Dette er en viktig forskjell.-

Det er en forskjell ja. Forskjellen er at det ene paret er to heterofile personer og det andre består av to homofile. Det er også den eneste forskjellen. Det er denne forskjellen som er viktig for deg.

Jeg likestiller to ufruktbare mennesker av ulike kjønn med to homofile mennesker som vil leve sammen og ha barn. De er også per definisjon ufruktbare siden de i vår art ikke kan produsere barn sammen (eller alene).

Du ser det tydeligvis ikke på samme måten :)

Helsevesenet er til for å behandle/lindre sykdom.-

Helsevesenet er til for mange ulike ting. Det er hva vi gjør ut av det.

Ang utredningen fra Frankrike (som forøvrig er et av de mer sekulære landene i europa..) så tok jeg feil mtp at utredningen direkte førte til at loven ikke ble vedtatt. Men hovedpoenget mitt forsvinner ikke av den grunn. Utredningen fra Frankrike kan alltids kritiseres, men det at de hadde fokuset på BARNAS RETTIGHETER samt FØRE-VAR-PRINSIPPET ser jeg på som veldig viktig. I motsetning til debatten her til lands hvor hovedfokus har vært foreldrenes rettigheter. Som jeg altså prøver å formidle; det er ikke foreldrene det skal handle om, det er barna!-

Ja, jeg forstår dette. Du/dere sier du/dere tenker på barna. Og bra er det. Jeg tenker også på barna. Jeg vil at barna skal vokse opp i et hjem fylt av kjærlighet, omsorg, trygghet og ansvarlig oppdragelse, og som sagt ser jeg ikke for meg at to personer av samme kjønn er noe dårligere til å skape et slikt hjem enn to personer av ulikt kjønn. Og jeg mener også at forskningen støtter meg i dette.

Beklager også at jeg var uklar mtp utredningen/forskningen som er blitt gjort. Det stemmer at det er gjort mange psykososiale studier det siste tiåret, også i Norge, og veldig få (kanskje ingen?) av studiene har vist forskjeller mellom barn vokst opp med homofile eller heterofile foreldre. Min største kritikk av undersøkelsene som er gjort er at de kun har sett på barn som har hatt homofile foreldre etter 8-13 års alder (tidlig barndom enten med alenemor/alenfar eller mor&far). Et menneskes personlighet og unike egenskaper (samt evt grunnlagt for personlighetsforstyrrelser/identitetsproblemer/andre psykiske problemer og sårbarhetsfaktorer) er allerede dannet før 5 års alder.-
Har du noen linker til det du sier her? Jeg trodde det var forsket på alt som er jeg, ikke bare 8-13-årsalder osv. Og gjerne noen linker eller generelt kilder til den siste setningen din. Den virket veldig synseaktig ;)

Mitt konklusjon: det trengs mer forskning med langtidsstudier for barn som er FØDT med homofile foreldre.Nå som den vestlige verden begynner å ta til fornuft og godkjenne de homofiles rettigheter på samme linje som de heterofiles når det kommer til familielivet og barn, så får man sikkert forsket mye på det du sikter til her. Hvis det skulle vise seg at barna tar ekstremt stor skade av å vokse opp med to personer av samme kjønn, noe jeg tviler sterkt på, så burde vi selvfølgelig diskutere dette på grunnlag av de nye erfaringene.

Jeg vil derimot ikke fortsette å diskriminere en gruppe på denne måten når vi ikke har noen god grunn til det.

For motstanderne av dette er som regel det av teologiske og religiøse grunner, og på grunnlag av det prøver å gjøre det de kan for å motarbeide denne prosessen, enten ved å si rett ut at det er mot Gud eller ved å late som at de har vitenskapen på sin side og finner en masse tvilsomme kilder.

Jeg synes det er smålig.

Anonym sa...

Øyvind igjen her:)
I likhet med deg tror faktisk jeg også (tro det eller ei;)) at homofile foreldre kan gi barn et hjem fylt av kjærlighet, omsorg, trygghet og ansvarlig oppdragelse. Og jeg håper virkelig at dette skal vise seg å være tilstrekkelig, selv om jeg tviler på det.. Som du har hørt 100 x før: Jeg tror veldig på at et barn trenger en farsfigur og en morsfigur. Frykter derfor at mangel på enten mor eller far skal få konsekvenser for barn som vokser opp med homofile foreldre fra de er veldig små. Og nettop dette vet forskningen veldig lite om. Grunnen er jo forsåvidt enkel, slik som du kommer inn på; siden det ikke har vært lov er det veldig vanskelig å forske på det.. Nå kan det jo tenkes at barn med homofile foreldre vil vokse opp med en tredje voksen i sin nærhet som vil fungere som en slags mors-/farsfigur, og kanskje dette vil være nok, jeg vet ikke..

Jeg er kristen (som du sikkert har tippet;)) og jeg blir stadig bedrøvet over mine kristne brødre og søstre som uttaler seg useriøst og ukritisk (selvfølgelig også mange på den andre siden som uttaler seg like dumt..). Om du mener at jeg er smålig som argumenterer for en grundigere utredning av denne saken, uten at vi bare skal hoppe ut for å prøve, så har du selvfølgelig din fulle rett til det. Jeg føler ikke jeg later som jeg har vitenskapelige forskningsresultater på min side, men mener at forskningen som er gjort er mangelfull. (eksempelvis fra en norsk studie av Sigrun Saur Stiklestad hvor hun har dybdeintervjuet 9 ungdommer. Ut i fra dette materialet vil man ikke klare å vise noe som helst av statistisk signifikans..)
Det jeg imidlertid mener å ha på min side er vitenskapelige prinsipper: Departementets delutredning om ”barn som vokser opp i likekjønnspar” tilfredsstiller ikke alminnelige krav til kvalitet og vitenskapelig grundighet.

Ang min påstand om at barna/ungdommen som er studert kun vokste opp med homofile foreldre etter en viss alder har jeg desverre ikke lenkene til det. Det er kun et resultat av en del forskningsmateriale jeg har sett på over tid. Den norske forskningen finner du enkelt på nett (bl.a http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/vis.html?tid=24280), internasjonal forskning er det bare å google etter, evt bruke databaser spesielt beregnet for artikkelsøk. Og nei, desverre, det er absolutt ikke forsket på alt..:/

Skjønner at min andre påstand virket litt synsete. Har heller ikke her noen kilder for øyeblikket. Det er ting jeg har lest i bøker om (utviklings-)psykologi/psykiatri. Det viser seg blant annet i hvor vanskelig det er å behandle personlighetsforstyrrelser, selv om man kommer tidlig til med intervensjon. Også flere internasjonale studier som er gjort det på dette. Google i vei:)

Jeg kan evt se om jeg på et tidspunkt får skrevet ned en del av kildene, kan da komme tilbake til deg med det. Inntil disse evt foreligger skal du selvfølgelig være kritisk til mine påstander;)

Velvel.. Stikker sikkert innom bloggen din ved en senere anledning. Du virker som en reflektert kar med mange meninger. Mange av dem er ganske forskjellig fra mine egne, men nå er det jo veldig kjedelig å lese bloggen til folk som mener akkurat det samme som meg;)

mvh Øyvind

Shiva sa...

I likhet med deg tror faktisk jeg også (tro det eller ei;)) at homofile foreldre kan gi barn et hjem fylt av kjærlighet, omsorg, trygghet og ansvarlig oppdragelse. Og jeg håper virkelig at dette skal vise seg å være tilstrekkelig, selv om jeg tviler på det..-

Jeg respekterer ditt syn. Vi får se hva som skjer. Dette er en så liten gruppe at det kommer ikke til å få noe stort utslag på befolkningen hvis det skulle være skadelig. Men hvis fremtiden vil vise at dette er noe barnet tar skade av så er jeg for en ny evaluering av loven :)

Som du har hørt 100 x før: Jeg tror veldig på at et barn trenger en farsfigur og en morsfigur. Frykter derfor at mangel på enten mor eller far skal få konsekvenser for barn som vokser opp med homofile foreldre fra de er veldig små.-

Hva med alle eneforsørgere eller hjem hvor den ene forelderen nesten aldri er hjemme osv.? Det er jo ikke slik at barn først nå kommer til å vokse opp uten det ene kjønnet til stede... :)

Samfunnet har ikke gått under ennå av den grunn :p

Jeg er kristen (som du sikkert har tippet;))-

Jeg må innrømme at jeg tenkte i de baner, men jeg var ikke sikker :)

og jeg blir stadig bedrøvet over mine kristne brødre og søstre som uttaler seg useriøst og ukritisk (selvfølgelig også mange på den andre siden som uttaler seg like dumt..).-

Ja, det er mange usaklige argumenter på begge sider. Helt enig :)

Om du mener at jeg er smålig som argumenterer for en grundigere utredning av denne saken, uten at vi bare skal hoppe ut for å prøve, så har du selvfølgelig din fulle rett til det. Jeg føler ikke jeg later som jeg har vitenskapelige forskningsresultater på min side, men mener at forskningen som er gjort er mangelfull.-

Nei, nei, nei! Du må ikke tro jeg mente deg personlig! Hehe... Jeg snakket generelt om grupperinger som f.eks. Focus on the Family, morfarbarn.no og andre sterkt religiøst inspirerte grupperinger som argumenterer mot denne utviklingen.

Beklager hvis du oppfattet det som et angrep på deg.

Jeg kan evt se om jeg på et tidspunkt får skrevet ned en del av kildene, kan da komme tilbake til deg med det. Inntil disse evt foreligger skal du selvfølgelig være kritisk til mine påstander;)-

Takker for linken! Skal sjekke det ut. Og det hadde vært fint om du slengte et tips til meg hvis du fant noe interessant :)

Velvel.. Stikker sikkert innom bloggen din ved en senere anledning. Du virker som en reflektert kar med mange meninger. Mange av dem er ganske forskjellig fra mine egne, men nå er det jo veldig kjedelig å lese bloggen til folk som mener akkurat det samme som meg;)-

Takk for dine innspill så langt. Du virker reflektert selv og du har helt rett i at det er mest interessant å diskutere med personer som er "på andre siden av gjerdet", hehe :p

Ser frem til at du stikker innom igjen!

Leisha Camden sa...

Bare en liten tanke til: Hovedgrunnen til at barn i Norge vokser opp uten kontakt med far eller mor (som regel far) er det fenomenet som på engelsk heter no fault divorce. Som du påpeker, Shiva, så er gruppen barn av homofile i tilsvarende situasjon meget liten. Homofile er tross alt ikke mer enn 5% av befolkningen, så så himla mange unger klarer de jo ikke å produsere. ;-) Men altså:

Hvis det man er bekymret for er barns manglende kontakt med far, så er den frie skilmisseretten hovedproblemet. Men det snakker de ikke om, alle disse moralistene. Så lenge det forholder seg slik velger jeg personlig å tro at det egentlig ikke er barna de er bekymret for, men at de tvert imot har en helt annen agenda. >:-)

Shiva sa...

Godt poeng, Leisha!

Jeg har tenkt det samme selv. Hvis det er barna som virkelig er problemet så burde homofile ekteskap og den nye adopsjons-/insemineringslovgivningen være sist på agendaen.

Det beste er at i en tid hvor vi sliter med en global finans- og økonomikrise, en tid hvor fattigdommen øker verden over, en tid med krig og katastrofer, så skal KrFs hovedbudskap denne valgkampen være: Omkamp om ekteskapsloven!

Det viser hva som styrer denne gjengen... Monsen inkludert.

Anonym sa...

Homofili greit. Rett til prøverørsbarn, som man ikke har kontroll på alt man gjør, ikke greit. surrogat, kanskje, men økning/kjøp av graviditet er et stort minus, adopsjon av vanskjøtte unger, JA!

Det er forskjell på mann og kvinne. (det tar for lang tid å nevne de her, og nei, vi er ikke like inni)

Barn med stabile rollemodeller og kjønnsroller fra begge kjønn, er flinkere på det og det. KAnskje dårligere på noe annet enn det man finner hos et guttebarn med damer rundt seg, jenter med menn rundt seg, og bytt jaggu på det og. XX YY, eller noe sånt! HAve fun-

Ps. tenk også litt på hvordan vi var for lenge siden. (millioner tilbake, eller noe tusen. Gudsavhengig)