onsdag 10. juni 2009

Hvorfor tror du på en gud? (Del 9)Jeg leser boken 50 reasons people give for believing in a god av Guy P. Harrison. Gjennom femti blogginnlegg skal jeg ta for meg de femti grunnene for å tro på en gud som er kommentert i Harrisons bok. Mer informasjon om forfatteren og boken får du ved å gå til del 1 i denne serien.


(Hvis det er noen som har spørsmål til Harrison er det bare å skrive disse i kommentarfeltet. Han har lovet å svare alle, gitt nok tid.)Kapittel 9: Min gud skapte universetEt klassisk argument de troende kommer med når de blir spurt om hvorfor de tror på sin gud er eksistensen av universet og alt i det. Hvordan kunne et så stort univers med så mange galakser, solsystemer og planeter ha kommet til av seg selv? Og hvordan kunne livet bli til uten en gud?

Det er selvfølgelig forståelig at man etter å ha beundret stjernehimmelen, en kolibri fly fra blomst til blomst eller utsikten fra et høyt fjell kan komme til å undre over hvordan alt kom ble til. En konklusjon som sier at en gud gjorde det er enkel, beleilig og betryggende. Problemet er at det ikke finnes noe belegg for å gi en gud æren for universets eksistens. De troende har helt rett i at universet er enormt og utrolig komplekst. Det er også riktig at det fremdeles er en haug med spørsmål vitenskapen ikke har klart å gi svar på, og enkelte mysterier i universet kan det være vi aldri får svar på. Men dette er uvitenhet, ikke bevis.

Dessverre er den beste vitenskapelige forklaringen på hvordan universet ble til, den såkalte Big Bang-teorien, uforståelig for mange og for merkelig til å tro på. Mange troende ser på Big Bang som latterlig og nekter å lese mer om teorien rundt det, mens andre troende ser på den vitenskapelige forklaringen som et bevis for sin gud. (Notér dere også at det alltid er guden til den troende som har utført handlingen, ingen av de andre hundretusenvis av gudene vi har kommet på.)

Men så langt i forskningen rundt Big Bang er det ingenting som tyder på at det er en gud involvert. Teorien har mange komponenter og kosmologer tester hver dag hvordan den holder opp mot nye og gamle observasjoner. Av og til må teorien også modifiseres ettersom nye observasjoner kanskje hinter i en annen retning enn det man trodde før, men hovedkomponentene i Big Bang-teorien holder fremdeles stand. Som med alt annet i vitenskapen er det fullt mulig denne teorien kommer til å gå dukken sammen med en haug med andre vitenskapelige teorier, men foreløpig står den støtt. Det de troende ofte gjør når de hevder at guden deres står bak Big Bang er å peke på de områdene innen teorien hvor vitenskapen ennå ikke har gitt oss et tilfredsstillende svar og sette sin gud inn i dette "mellomrommet" i forklaringen. Det blir en såkalt "god of the gaps"-forklaring og er igjen et uttrykk for uvitenhet og ikke bevis.

Det er viktig at de troende forstår at "min gud gjorde det" er en forklaring som er fundamentalt forskjellig fra vitenskapens Big Bang-teori. Den første er en ufleksibel konklusjon basert på religiøs tro uten noen form for bevis til å støtte opp om seg, mens den andre er en vitenskapelig teori man har kommet frem til via den vitenskapelige metode som samtidig er åpen for både å bli korrigert og forkastet.

Ingen vet nøyaktig hva som forårsaket universets begynnelse. Vår uvitenhet overfor dette er ikke et bevis for guder. Det er bare et tegn på at vi må forske mer for å forstå mer. Det er uansett ikke noe tegn til at det har vært noen gud med i spillet når universet ble til. Det eneste redskapet vi har for å finne ut dette er den vitenskapelige metode.


For me, it is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring.
-Carl Sagan


Neste del:

10. Å tro på min gud gjør meg glad


Alle deler:

En oversikt over alle delene finner du her.(Alle ord i dette blogginnlegget er godkjent av Guy P. Harrison.)
. . . . . . . . . . . . . . .

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg har lest en del av innleggene dine nå (det vil si, alle i denne serien), og må si meg imponert. Bra skrevet, uten å være støtende eller generaliserende. Eneste klagen jeg har, eller kanskje heller forslag til forbedring, er at det er litt tungvint å finne neste innlegg, fra det man leser. Vil det være mulig å legge til en link til nederst i hvert innlegg, som viser til neste innlegg? Regner at det vil være et raskt og smertefritt inngrep å legge til en ny link i forrige innlegg hver gang du skriver et nytt. Slik kan nye lesere, eller vi som går glipp av noen kapitler, lese hele sagaen noe lettere.

Igjen, bra skrevet, gode argumenter. Lykke til med de neste 41! Skriv, og jeg leser! Og liker det!

Shiva sa...

Anonym 1:

Takk for et glimrende tips! Jeg skal fikse det umiddelbart :) God idé!

Og takk for skryten :p

Anonym sa...

Religioner er ironisk nok gode eksempler på evolusjon: har en religion trekk som passer miljøet sprer den seg og overlever. Ettersom religionene alle opererer med den grunnleggende menneskelige psyke som sitt miljø utvikler de veldig mange identiske trekk, samtidig som de da også skaper skille seg imellom fordi et av trekkene som gir større overlevelsesevne er å kunne skape samhold ved å definere en motstander. Hadde religionene virkelig prøvd å forklare de vanskelige spørsmålene hadde de desverre fort blitt for utilgjengelige for folk flest...og dermed dødd ut.

Det er rett og slett for tungt å appelere med noe mer enn banaliteter* - der naturen viser seg vanskelig - fysikk, matematikk osv. - faller folk fra, og slik blir det ingen maktgivende folkebevegelse av.

Når det gjelder naturens kompleksitet osv. og konklusjonen om at det ikke kan være tilfeldig - så er det viktig å merke seg at de færreste mennesker fatter hva tilfeldighet er. Et godt eksempel på det er historien om musikkspilleren Shuffle fra Apple. Apple lagde denne med en funksjon som gjorde sangrekkefølgen tilfeldig - og resultatet var at brukerne rapporterte - og klaget over - de "merkeligste" fenomener: spilleren spilte bare låter fra 1 artist, samme låt kom mangfoldige ganger på rad, alle låtene en dag var av en bestemt sjanger osv osv...Hva var så problemet - jo, at når alt er tilfeldig kan de utroligste ting skje...mens det folk tror tilfeldighet er - er mer som en komplett spredning av melodiene, ingen repetisjoner osv osv...Apple måtte derfor gå vekk fra tilfeldighet og over til det som mennesker oppfatter som tilfeldighet men som ikke er det, en "pseudorandom"-funksjon.

På en sykkeltur på Hardangervidda overhørte jeg en gang en dame som uttalte at det var utrolig hvordan naturen hadde brukt en fargepallett som var så matchende...I mitt hode måtte jeg bare tenke at det er artig at hun ikke forstår at det liksågodt kan være slik at våre hoder synes de matcher fordi vi er produkter av naturen...

* Å si at det må finnes en gud fordi verden ikke kan ha kommet fra ingenting f.eks - og deretter akseptere at denne guden kan ha kommet fra ingenting eller skapt seg selv f.eks...er kun å innføre et ekstra ledd i en kjede vi fremdeles ikke kan se enden på (hvis den måtte finnes, kanskje er det bare vi som har den mentale svakhet av vå må ha en start på alt).