torsdag 4. juni 2009

På vei mot nasjonal læreplan i USA?

Skal alle barn i USA endelig lære det samme fra stat til stat?
Ill.: cleansafeenergy.org


Saken: Amerikanske medier kunne denne måneden rapportere om første steg i retning av en nasjonal læreplan i grunnskolen i USA.


46 stater pluss District of Columbia hvor hovedstaden Washington ligger gikk denne måneden ut med en pressemelding om at de kom til å samarbeide om å lage "en felles visjon" for hva barn skal lære hvert år i grunnskolen. I Norge har vi hatt nasjonale læreplaner i lang tid, men i USA er det nytt med et system som dette. Der har det til nå vært slik at hver stat og hvert skoledistrikt styrer læreplanene og undervisningen så å si som de vil, uten å tenke på andre stater og/eller skoledistrikt.


Forskjell fra stat til stat


Det systemet som råder nå har vært veldig hemmende for barnas utvikling siden ingen nasjonale mål har ført til at barn i én stat eller skoledistrikt har lært noe helt annet eller mye mer/mindre enn de i andre stater/skoledistrikter før de går ut av grunnskolen. Dette mener man har ført til økte forskjeller blant barns ferdigheter i landet.

Dette har også gjort det slik at sammensetningen av de ulike utdanningsstyrene rundt om i USA har ført til ulik tolkning av undervisningen av vitenskapelige fakta, som igjen har ført til flere "kamper" mellom vitenskapsmenn og skolestyrene på grunn av for eksempel undervisningen av evolusjon i skolen. Hvis det blir nasjonale standarder de ulike skolestyrene føye seg etter disse og organisasjonene som støtter undervisningen av vitenskap trenger bare å forholde seg til denne ene standarden hvis de skal klage på noe, og slipper å reise landet rundt og påvirke hvert eneste utdanningsstyre i de ulike statene.

Det blir altså ryddigere for alle sammen. Heldigvis har vi skjønt dette for lengst i Norge. Kanskje får USA endelig en skikkelig nasjonal læreplan felles for alle som blir undervist i grunnskolen? Vi ser i hvert fall konturene av dette.. . .

Ingen kommentarer: