mandag 8. juni 2009

Hvorfor tror du på en gud? (Del 7)

Er ikke evolusjon bra å lære bort til våre barn?
Ill.: berkley.eduJeg leser boken 50 reasons people give for believing in a god av Guy P. Harrison. Gjennom femti blogginnlegg skal jeg ta for meg de femti grunnene for å tro på en gud som er kommentert i Harrisons bok. Mer informasjon om forfatteren og boken får du ved å gå til del 1 i denne serien.


(Hvis det er noen som har spørsmål til Harrison er det bare å skrive disse i kommentarfeltet. Han har lovet å svare alle, gitt nok tid.)Kapittel 7: Evolusjon er ikke braDet er over hundre år siden Charles Darwin døde og utrolig nok sirkuleres det fortsatt mildt sagt uriktige påstander om evolusjon og teorien som forklarer fenoménet. De som promoterer kreasjonisme er veldig flinke til å spre misvisende vitenskapelige data og i flere tilfeller også direkte løgn.

De aller fleste vet altfor lite eller ingenting om evolusjon dessverre. Dette kan kreasjonistene bruke til sin fordel. Veldig få har hørt om Homo erectus eller Australopithecus afarensis for eksempel. Er det naturfagsundervisningen som er for dårlig? Eller kan man skylde på noe annet?

Man ser en klar tendens at land hvor mange er religiøse så er også tilslutningen til evolusjonsteorien lav. Dette gjelder ikke så mye i land med en stor andel hinduer og buddhister, selv om det finnes motstand også her. Det er altså et motsetningsforhold mellom de abrahamske religionene og evolusjonsteorien. Er det religionens "feil" at evolusjonsteorien ikke blir så vel mottatt i for eksempel USA?

Når man "blir" eller er religiøs så er det ikke "bare" gud du får med deg på lasset. Enkelte idéer som er i direkte motsetning til vitenskapelige observasjoner følger også med. Den store motstanden mot evolusjon i USA er et godt eksempel på hvor destruktiv religiøs tro kan være for det menneskelige intellekt. For det er dessverre slik at selv om ikke alle gjør det så er det millioner av troende som heller stoler på kreasjonister og predikanter i evolusjonsspørsmål enn å lytte til verdens ledende vitenskapsmenn for å få fakta om evolusjon. Resultatet blir jo at man da vet ingenting om evolusjon, men vet veldig mye feilaktig om den.

Flere religiøse ledere sier dessverre til folket at evolusjon er en ond filosofi. Når en predikant, prest, imam eller rabbi som en stoler på sier at evolusjon er umoralsk og at den kan ødelegge familier, skoler og til og med sivilisasjoner, så er det forståelig at motstanden er stor blant de som lytter til disse. Mange troende sier at de ikke vil akseptere evolusjonsteorien rett og slett i frykt for å gjøre sin gud sint, og enkelte har sagt rett ut til Harrison at "evolusjon er feil og ikke bra. Kreasjonisme er sant og bra. Derfor er min gud sann."

Kreasjonisme har ikke et fnugg av bevis som støtter opp om hypotesen sin, mens evolusjonsteorien har bevis i hopetall. Alle fossile funn samt all genetisk observasjon støtter opp om teorien, ingenting støtter kreasjonisme. Den vitenskapelige teorien som først ble fremsatt av Darwin og som har gjennomgått flere revideringer siden den gang har blitt bekreftet i arbeider utført i over hundre år av zoologer, biologer, botanikere, mikrobiologer, paleontologer, antroploger, arkeologer, genforskere, geologer, osv. i alle land. Den eneste grunnen til at det fremdeles er en debatt rundt dette temaet er at det finnes religiøse mennesker som ikke vil akseptere vitenskapelige fakta. Innenfor det vitenskapelige miljøet er det ingen debatt om evolusjon skjer eller ikke. Det er en så vedtatt sannhet som det kan være sett med vitenskapens øyne. (Det finnes imidlertid noe vitenskapelig debatt om mekanismene bak evolusjon, og debatt om det skjer i sprang og raskt eller gradvis og sakte, men at den skjer er det ingen tvil om.) Uansett hvor mye man ikke liker en vitenskapelig observasjon eller teori så blir den ikke mindre sann av den grunn.

Enkelte troende er redde for at å undervise evolusjon vil føre til at folk blir "villmenn", at de kan bli "som dyr" og drepe, stjele og voldta som de vil. Det er selvfølgelig ingenting å basere dette på siden de som vet mest om evolusjon, vitenskapsmenn, er de som er sjeldnest involvert i slike ting, hvis i det hele tatt. Og man ser også at de samfunnene med mest aksept av evolusjon er minst plaget med kriminalitet, og vice versa. Å godta det overveldende fossile og genetiske bevis som viser at arter har endret seg over millioner av år gir ikke et menneske automatisk grønt lys til å skade folk. Det er trist at enkelte troende mener at vi ikke kan være moralske uten å ha en truende gud som straffer oss hvis vi oppfører oss dumt. Millioner av ikke-troende oppfører seg eksemplarisk hver eneste dag over hele verden uten noen form gudstro.

Menneskets evolusjonære historie er utrolig fascinerende og burde ikke frembringe noe annet enn beundring. Den lange "røde tråden" fra for eksempel "Ida" til meg og deg i dag burde gi oss frysninger nedover ryggen, men ikke på den måten kreasjonistene får dem. Det er beundringsverdig, ikke skummelt. Det er mer fantastisk for meg at vi kommer fra for eksempel Australopithecus afarensis enn at vi bare "popped into existence" en dag.Til slutt: Uansett hva en kreasjonist sier til deg; evolusjon omhandler hvordan livet har utviklet seg etter det ble til. Livets opprinnelse har ingenting med evolusjonsteorien å gjøre. Heller ikke universets begynnelse. Kreasjonister elsker å slenge alt i samme suppe. Det viser bare at de egentlig ikke har skjønt hva de er motstandere av. Genetisk mutasjon og naturlig utvalg, det er hovedtrekkene i evolusjonsteorien. It's as simple as that! Som regel er mutasjonene nøytrale, av og til er de skadelige, men i ny og ne kommer en mutasjon som gir planten eller dyret en liten fordel fremfor de andre i miljøet de er i. Denne blir da via naturlig utvalg selektert til å gjelde i hele befolkningen da de som har fordelen sprer sine gener, mens de som ikke har denne ikke får gjort dette.

Hvorfor skulle kunnskapen om dette gjøre noen til umoralske mennesker? Evolusjon er muligens naturens tøffe og likegyldige måte å handle på, men det er ikke dermed automatisk en formel for hvordan menneskene skal ødelegge hverandres liv.


P.S.: Man trenger heller ikke forkaste sin gudstro for å godta evolusjonsteorien, selv om mange kreasjonister prøver å få det til å se slik ut. Det finnes utallige religiøse mennesker som godtar evolusjon og gjør det til en del av sin tro. (Et godt eksempel på dette er "vår kjære" Øyvind som kommer med glimrende kommentarer til flere av innleggene her. Men også vitenskapsmenn klarer å kombinere sin gudstro med evolusjon.)


Neste del:

8. Verden er for vakker til å være en tilfeldighet


Alle deler:

En oversikt over alle delene finner du her.(Alle ord i dette blogginnlegget er godkjent av Guy P. Harrison.)
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ingen kommentarer: