fredag 16. oktober 2009

Hvorfor tror du på en gud? (Del 46)
Jeg leser boken 50 reasons people give for believing in a god av Guy P. Harrison. Gjennom femti blogginnlegg skal jeg ta for meg de femti grunnene for å tro på en gud som er kommentert i Harrisons bok. Mer informasjon om forfatteren og boken får du ved å gå til del 1 i denne serien.

(Hvis det er noen som har spørsmål til Harrison er det bare å skrive disse i kommentarfeltet. Han har lovet å svare alle, gitt nok tid.)Kapittel 46: Det er ingen som tar skade av at
folk tror på en gud
Det er vanlig at man hører fra religiøse mennesker at religionene er fredelige og positive. Men hvis man tar en titt i enhver historiebok eller avis så er det ikke vanskelig å finne koblinger mellom religion og lidelse. Når det kommer til "fanatikere" og "ekstremister" så tror jeg mange av disse hadde tenkt seg om én ekstra gang før de utførte negative handlinger, hvis de ikke hadde en gudstro. Ikke nødvendigvis, men veldig sannsynlig.

Som Sam Harris kommer inn på i hans bok The End of Faith så er det slik at de som gjerne kaller seg for "moderate religiøse" egentlig er med på å støtte opp under de som kalles for "fanatikere" eller "ekstremister". Hvordan kan dette så være? Vel, han hevder at disse menneskene former det nødvendige fundamentet som inspirerer og beskytter de som utfører negative handlinger i sin religions navn. Det kan ligge noe i dette.

Det er etter min mening ingen tvil om at de ulike religionene gjennom historien har vært en kilde til både fordommer, hat, fremmedgjøring, rasisme, vold og mord. Ofte har de også hemmet den vitenskapelige og samfunnsmessige utviklingen, selv om de enkelte ganger kanskje også har vært en pådriver for disse.

Så selv om religionene nok har sine positive sider, så er det ingen tvil om at de også har en del negative: Religiøs tro har ført flere millioner til hat og drap, gjort milloner av kvinner (og mennesker generelt) til slaver og produkter, og forårsaket så mye lidelse at det egentlig aldri kan måles. Som Harrison sier så er dette fakta og ikke meninger. Å se bort i fra dette og utbasonere at religion er bra og at dette er en grunn til å tro på sin gud, er mildt sagt historieløst.

Men det er kanskje ikke rart at enkelte troende utfører slike negative handlinger når man ser hva de kompromissløse religiøse tekstene til de uiike verdensreligionene sier eller hører på de hensynsløse talene mange religiøse ledere verden over kommer med. De aller fleste religiøse tar heldigvis ikke disse tekstene og talene på alvor, men de få som gjør det gjør vår verden til et mindre trygt sted å bo i.

Neste del:

47. Jorda er perfekt for liv


Alle deler:

En oversikt over alle delene finner du her.


(Alle ord i dette blogginnlegget er godkjent av Guy P. Harrison.)

____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.


vg, vg, vg, vg, vg, tv2,

2 kommentarer:

Espen sa...

Religion er nok vår tids største utfordring. Både hva gjelder innad i Norge med tanke på integrering og den slags, men også med tanke på ekstremister som Bin Laden o.l. Hva folk tror om livet etter døden av av stor betydning.

Shiva sa...

Espen:

Religion er nok vår tids største utfordring. Både hva gjelder innad i Norge med tanke på integrering og den slags, men også med tanke på ekstremister som Bin Laden o.l. Hva folk tror om livet etter døden av av stor betydning.-

Helt enig :)