tirsdag 25. august 2009

Hvorfor tror du på en gud? (Del 33)


Er en Ganesha-statue som drikker melk
bevis for at
denne guden eksisterer?
Foto:
madasafish.comJeg leser boken 50 reasons people give for believing in a god av Guy P. Harrison. Gjennom femti blogginnlegg skal jeg ta for meg de femti grunnene for å tro på en gud som er kommentert i Harrisons bok. Mer informasjon om forfatteren og boken får du ved å gå til del 1 i denne serien.

(Hvis det er noen som har spørsmål til Harrison er det bare å skrive disse i kommentarfeltet. Han har lovet å svare alle, gitt nok tid.)Kapittel 33: Mirakler er bevis for min guds eksistensReligiøse mennesker tror kanskje ikke på meg og mange andre ikke-troende når vi sier at vi skulle ønske vi kunne oppleve et virkelig mirakel, en utrolig hendelse som bare kan forklares ved at for eksempel en gud sto bak den. Jeg tror de aller fleste agnostikere og ateister verden over ville vært glad for å være vitne til en slik hendelse. Men etter så mange århundrer med utrolige påstander uten bevis ser det dessverre ut til at det er lite sannsynlig mirakler blir påvist som en troverdig forklaring. Hvis miraklene var så frekvente som de troende har hevdet i så lang tid nå burde det vel være minst ett som vitenskapen kunne bekrefte som en handling utført av en gud? Men det er dessverre ikke ett eneste eksempel på dette.

Det er også all grunn til å sette spørsmålstegn ved hvorfor miraklene alltid skjer med folk som ser ut til å mangle skepsis og kritisk vinkling på ting. Har ikke skeptikerne og forskerne rett til å oppleve et lite mirakel i ny og ne? Og de som burde trenge mirakler mest, hvis de religiøse har rett, er jo ateistene. Hvorfor ser gudene ut til å "bruke opp" mirakelkvoten på de som allerede tror?

Men jeg kjører rett på sak: Hvis mirakler faktisk skjedde og man ved bønn kunne kurere folk fra AIDS og kreft (noe som blir hevdet bortimot daglig), hvorfor ansetter ikke regjeringen disse for å lette på sykehuskøene rundt om i landet og verden? For å si det slik, hvis helbrederne faktisk kunne gjøre mye av det de hevder å kunne gjøre så hadde vi egentlig ikke treng så mange sykehus. I hvert fall ikke for noe annet enn akutte ting som bilulykker osv. Og de eneste som hadde dødd av sykdommer som kreft og AIDS etter dette ville være ateister eller de som var tilhengerne av "feil" religioner.

Siden det er null vitenskapelig backing for mirakler og siden vi finner påstander om slike hendelser i så å si alle religioner, er dette et dårlig argument for en gudstro. For hvis en "gråtende" statue av Jomfru Maria er bevis på den kristne guds eksistens så er en "melkedrikkende" statue av Ganesha-guden et bevis på at hinduismen er veien å gå. Skal man da tro på begge gudene?

Det er også viktig å påpeke at de ulike miraklene som folk hevder skjer rundt om i verden ikke er nok til å overbevise folk flest om at en spesifikk gud eksisterer. Som regel forsterker disse hendelsene bare troen til de som tror på den guden som blir kreditert for hendelsen. De på utsiden, enten ikke-troende eller annerledestroende, lener seg heller på forklaringer som misforståelser av naturlige hendelser eller svindel. Det ser rett og slett ut som om man allerede må være en troende innen en religion for å bli imponert av et mirakel utført av en gud i denne religionen. Dette sier seg kanskje selv, men det virker som om ikke så mange tenker over det.

Dette er grunnen til at vi ikke ser millioner av muslimer som konverterer til kristendommen hver gang en katolikk hevder å ha blitt helbredet i Lourdes, Frankrike. Dette er også grunnen til at vi ikke ser millioner av kristne som konverterer til hinduismen fordi det rapporteres om en melkdrikkende statue i India.

Det er veldig lite trolig at Ganesha ville ha gjort det slik at en statue av Jomfru Maria begynte å gråte. Det er også tvilsomt at Jesus ville ha drukket melk via en statue av en annen guddom. Det er nok heller mer menneskelige og naturlige forklaringer vi burde ty til, som for eksempel svindel, hallusinasjoner eller naturlige prosesser vi ikke helt skjønner ennå.

Neste del:

34. Religion er vakkert


Alle deler:

En oversikt over alle delene finner du her.


(Alle ord i dette blogginnlegget er godkjent av Guy P. Harrison.)


vg.no

2 kommentarer:

daniel sa...

Mirakler er vel ikke mer enn historier med uventet slutt? Jeg vil tippe at man innen medisinen har snublet over mange tilfeller der ingen lege eller spesialist kunne forutsi utfallet før det skjedde, type mennesker som plutselig blir radikalt friskere på tross av å tidligere ha fått høre at de har kort tid igjen å leve. "Religiøst mirakel" vil ikke da være mer enn en alternativ måte å beskrive det uforklarlige på. Men etter hvert som forskningen skrider frem vil det uforklarlige snevres inn, og om noen tusen år kanskje helt bortfalle. Poff, ingen flere mirakler.

Dessuten; det er kraftige linker mellom det mentale og det fysiske, så et ønske om å oppleve et religiøst mirakel (les: leve et år eller to til) tror jeg langt på vei kan gjøre underverker.

Shiva sa...

daniel:

Mirakler er vel ikke mer enn historier med uventet slutt?-

Det ser ut som en grei definisjon :)
Det er som regel noe overnaturlig koblet til mirakler, men bortsett fra det så er "uventet slutt" meget treffende. Hadde man regnet med at det skulle skje ville man selvfølgelig ikke kalt det et mirakel ;D

Jeg vil tippe at man innen medisinen har snublet over mange tilfeller der ingen lege eller spesialist kunne forutsi utfallet før det skjedde, type mennesker som plutselig blir radikalt friskere på tross av å tidligere ha fått høre at de har kort tid igjen å leve. "Religiøst mirakel" vil ikke da være mer enn en alternativ måte å beskrive det uforklarlige på. Men etter hvert som forskningen skrider frem vil det uforklarlige snevres inn, og om noen tusen år kanskje helt bortfalle. Poff, ingen flere mirakler.-

Så sant, så sant...

Dessuten; det er kraftige linker mellom det mentale og det fysiske, så et ønske om å oppleve et religiøst mirakel (les: leve et år eller to til) tror jeg langt på vei kan gjøre underverker.-

Ja, det hadde vært interessant å ha lest om forskning på dette feltet.