lørdag 29. august 2009

Hvorfor tror du på en gud? (Del 36)


Nostradamus kom med mange profetier,
men de er alle ekstremt vage og kan tolkes i alle retninger.
Ill.: sfinx777.wordpress.com


Jeg leser boken 50 reasons people give for believing in a god av Guy P. Harrison. Gjennom femti blogginnlegg skal jeg ta for meg de femti grunnene for å tro på en gud som er kommentert i Harrisons bok. Mer informasjon om forfatteren og boken får du ved å gå til del 1 i denne serien.

(Hvis det er noen som har spørsmål til Harrison er det bare å skrive disse i kommentarfeltet. Han har lovet å svare alle, gitt nok tid.)Kapittel 36: Gamle profetier er bevis for at min gud eksistererFor mange troende er profetier et av hovedbevisene for at deres religion er sann og hovedargumentet for å tro på nettopp sin gud. Opprettelsen av staten Israel i midten av forrige århundre var for mange jøder og kristne en profeti som gikk i oppfyllelse. Guden deres hadde jo tross alt lovt å opprette staten. Slike "oppfylte" profetier er en meget sterk motivasjon for mange troende.

Mange religioner har i løpet av flere tusen år gjort et stort nummer ut av deres guds eller guders evne til å se fremtiden og oppfylle profetier. De er alle selvfølgelig meget vage, fleksible eller umulig å bli bekreftet av troverdige kilder, og det ser ut til at man må allerede være en troende for å bli imponert. Jeg er ikke kristen eller jøde, derfor ser jeg ikke på Israel som noen oppfyllelse av en profeti, men heller en stat opprettet av mennesker av mange ulike menneskelige grunner. Jeg ser ingen gud i den prosessen, mens enkelte kristne og jøder kan gjøre det.

Hvis bare én profeti fra de ulike religionene ikke hadde vært tvetydig og kunne blitt bekreftet av en troverdig upartisk kilde så hadde så å si alle på Jorda blitt "omvendt" over natten. Det faktum at ingen profetier fra noen religioner noensinne har klart dette burde fortelle oss alt vi trenger å vite om den saken. Det er ingen tvil om at de aller fleste hadde strømmet til den religionen som hadde hatt en klar profeti som ikke lett kunne forklares bort. Det har ikke skjedd nettopp fordi ingen religion har en slik profeti.

Dette er heller et resultat av at folk ikke bruker skepsis og er kritiske nok til påstander som blir fremmet. Derfor lever Nostradamus-promotører, astrologer og synske i beste velgående den dag i dag.

Av en eller annen grunn blir derimot de troende innenfor én religion ekstremt skeptiske når en troende fra en annen religion kommer med sine profetipåstander. Bare profetiene som er beskrevet innenfor ens egen religion er bra nok.

Dan Barker, som gikk fra å være en kristen predikant til å bli ateist, sier følgende om profetier i sin bok Losing Faith in Faith på side 190:

The refutation of prophecies can be arranged into five general categories: vagueness, forced fulfillments, post-dated predictions, nonprophecies and chance fulfillments.
Some predictions are so vague or general that any number of situations might be able to fit. "For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom; and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in diverse places." (Matthew 24:7)
There have been twenty different centuries since Matthew that could have qualified as fulfillment of that situation. Christians for two thousand years have consistently considered that the world is ending. The world is "always ending." The imprecision of this "prophecy" makes it impossible to nail down.Før man skal bruke profetier som argument for å tro på en gud må man nesten ha en skikkelig profeti å vise til.

Neste del:

37. Ingen har noensinne motbevist min guds eksistens


Alle deler:

En oversikt over alle delene finner du her.


(Alle ord i dette blogginnlegget er godkjent av Guy P. Harrison.)

____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.

db.no, vg.no

4 kommentarer:

Espen sa...

Det morsomme er at fri vilje utelukker profeti, og profeti utelukker fri vilje, men allikevel ønsker de kristne å ha både i pose og sekk.

Shiva sa...

Espen:

Hehe, stemmer det :)

Anonym sa...

Bra innlegg, men siterer her en del jeg tror kunne vært utbedret:

"Hadde bare én profeti fra de ulike religionene ikke hadde vært tvetydig og kunne blitt bekreftet av en troverdig upartisk kilde så hadde så å si alle på Jorda over natten."

Er det bare meg som synes siste linje mangler noe?

Det kan også legges til det du sier at de fleste profetiene som "har blitt oppfylt", gjerne blir dratt frem i søkelyset lenge etter at hendelsen har funnet sted. Eksempelvis mener mange at (profet X) forutså 1. og 2 verdenskrig med forbløffende detalj for flere tusen år siden. Merkelig nok ble (profet X)s profetier ofte først funnet/oversatt/offentliggjort lenge etter krigenes slutt, likevel er opprinnelsen uklar...

Igjen, bra innlegg!

Shiva sa...

Anonym 1:

Takk for at du gjorde meg oppmerksom på "skriveleifen" :)

Lo godt da jeg leste over den setningen ja. Vet ikke helt hva jeg holdt på med der nei. Det skal være rettet opp nå.

Takk for din kommentar :)