tirsdag 25. august 2009

Søken etter naturlig forklaring på moral


Hvorfor gir hjernen oss en moral?
Det skal forskere ved UiO finne ut.
Ill.: dailygalaxy.com


Saken: Eline Busck Gundersen ved Universitetet i Oslo forsker på naturlige forklaringer på hvorfor mennesker har en moral.I nyeste utgave av Apollon som er et forskningsmagasin ved Universitetet i Oslo (UiO) er det en interessant midtsideartikkel (s. 26-27) med tittelen "Søker moralen i naturen" (fant dessverre ingen nettutgave av denne artikkelen) som omhandler det å finne en naturlig forklaring på hvorfor vi har en moral.


Bevisste atomer


Det er Eline Busck Gundersen ved Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) ved UiO som forsker på nettopp dette. Når man ser på mennesket som et biologisk vesen underlagt naturlover så må menneskesinnet også være et naturfenomén. Gundersen sier på s. 26:


De enkelte bestanddelene i hjernen - atomene - er som i kroppen ellers. Cellene de bygger opp, består av samme stoff og deler som alle andre celler. Hvordan klarer så helt vanlige atomer å bli bevisst helt av seg selv? Og hvordan kan atomer alene bygge et univers hvor det finnes noe slikt som rett og galt?Det ser ikke ut til en enkel oppgave dette. Forskerne vet dessverre altfor lite om hjernen og sinnet med dagens kunnskap. Det er noe av dette Gundersen håper å få svar på i sin forskning. CSMN har filosofer, lingvister, psykologer og hjerneforskere som jobber sammen for å nå samme mål: "Å forstå de normative dimensjoner av menneskers liv og tenkning, og forstå dem på en måte som gjør det mulig å se dem som integrerte deler av naturen." Dette er veldig spennende og jeg håper de finner noe så fort som mulig! :p

Det har som regel vært en gud, loven, tradisjonen, flertallets ønske, egoets ønske eller "det bare er sånn" som har vært forklaringen på hvorfor mennesker handler slik de gjør og hva som er riktig og galt. Det er som Gundersen sier vanskelig å se hvordan dette med sinnet kan passe inn i vårt naturvitenskapelige verdensbilde. "Forskningsarbeidet mitt hadler blant annet om hvordan dette er mulig," sier hun.


Responsavhengighet


Hun skal søke etter dette svaret blant annet i teorier om såkalt responsavhengighet hvor grunnidéen er at "bestemte personer reagerer på bestemte måter under bestemte omstendigheter." Dette gjelder både den som utfører handlingen og den som blir berørt av den samme handlingen.

Spennende forskning dette. Jeg så for meg noe med evolusjonærbiologiske forklaringer, men la gå ;)

4 kommentarer:

Rune sa...

Tviler på at hun finner svaret ved å se på atomene... For meg er dette såre enkelt (shoot me down). Hvis vi tar det for gitt at mennesket lærer (skrelle en banan, kommunisere, krabbe, gå, osv.) så lærer vi moral på samme måten. Vi har funnet ut at det er formålstjenelig (les:flere overlever) ved at vi er moralske. Ta "gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg". Det virker ikke unaturlig at flere overlever hvis vi lever etter denne moralske loven.

Jeg synes derfor det interessante spørsmålet blir "hvordan lærer disse hjernecellene våre i det hele tatt?".

Shiva sa...

Rune:

Tviler på at hun finner svaret ved å se på atomene...-

Vel, alt er vel bygget opp av atomer? :p

Men neida, det med atomene var vel bare en slags finurlighet. For å sette ting i en naturvitenskapelig sammenheng. Tviler på hun skal forske på atomnivå ;)

For meg er dette såre enkelt (shoot me down). Hvis vi tar det for gitt at mennesket lærer (skrelle en banan, kommunisere, krabbe, gå, osv.) så lærer vi moral på samme måten. Vi har funnet ut at det er formålstjenelig (les:flere overlever) ved at vi er moralske. Ta "gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg". Det virker ikke unaturlig at flere overlever hvis vi lever etter denne moralske loven.-

Jeg støtter meg heller mot det evolusjonsmessige med at de samfunnene hvor man brydde seg om andre og som hadde en slags moral overlevde og spredte genene sine videre, mens de som bare tenkte på seg selv ikke klarte å gjøre dette, kanskje?

Jeg synes derfor det interessante spørsmålet blir "hvordan lærer disse hjernecellene våre i det hele tatt?".-

Et veldig interessant spørsmål, indeed :)

Rune sa...

Jeg trekker tilbake "vi har funnet ut..." da jeg tviler på at de intellektuelle som har grublet på dette opp igjennom har påvirket evolusjonen i nevnverdig grad. De "moralske" har overlevd i større grad enn de "umoralske". Tror vi er er klink enige om at naturlig seleksjon har tatt beslutningen på våre vegne...

Shiva sa...

Bra vi er enige da ;)