torsdag 27. august 2009

Nina Karin Monsen saksøker staten


Filosof og forfatter Nina Karin Monsen
vil ha tilbake den gamle ekteskapsloven.
Foto: vl.no


Saken: Nina Karin Monsen vil nå gå til sak mot staten fordi hun vil "beholde sitt ekteskap etter den gamle ekteskapsloven."


Da er Nina Karin Monsen i media igjen. Hun har vært mye i media i lang tid, men særlig de siste par årene med tanke på den nye ekteskapsloven som ble gjeldende fra i år. Hun sier hun følte seg seg krenket av den nye loven og skrev blant annet boken Kampen om ekteskapet og barnet (les forordet til boken her). Det ble mye oppstyr i april da NTB meldte om Fritt Ords valg om å gi organisasjonens pris til nettopp Monsen for hennes deltakelse i debatten om den nye ekteskapsloven. Hun sa allerede da ifra om at hun planla å gå rettens vei for å beholde sitt ekteskap etter den gamle loven og for å vite om ekteskapet hennes "er gyldig".


Vil ha støtte fra Libya og Iran


Nå kan VG, Dagbladet og Vårt Land melde om at stevningen mot staten leveres Oslo tingrett i løpet av neste uke. Ikke uventet fikk Monsen stor applaus under folkemøtet i Kvinesdal i regi av Kvinesdal KrF og organisasjonen MorFarBarn da hun ga beskjed om dette. Hun ser for seg at hun vil anke denne dommen "helt til [Den internasjonale menneskerettsdomstolen i] Haag eller [Den europeiske menneskerettsdomstolen i] Strasbourg om nødvendig" og sier at:


[B]lir den prøvet mot FNs menneskerettigheter, burde vi vinne, for der sitter jo Libya og Iran, sa hun blant annet.Det er altså slik at hun ser opp til Libya og Iran? Det er veldig interessant. Skal vi da innføre medgift og polygami? Og hva med å gjøre det sosialt uakseptabelt å gifte seg med noen som har hatt sex? Hvorfor ikke samtidig gjøre det slik at mannen styrer hjemmet? Det er kanskje ikke så dumt med arrangerte ekteskap, midlertidige ekteskap, gjøre "barneprodusering" til ekteskapets hovedmål (hva skjedde med kjærligheten?) og straffe mennesker som har sex utenfor ekteskapet? Vi kan samtidig gjøre det praktisk talt umulig å skille seg. (Se kilder nederst.)


- Diskriminerende


Av en eller annen grunn får hun vinklet det slik at den nye loven "diskriminerer de som giftet seg etter den gamle loven." Hun vil at de som giftet seg før nyttår kan velge å beholde sitt "gamle" ekteskap, siden de homofile som inngikk partnerskap før den nye loven ble gjeldende nå kan velge å omgjøre dette partnerskapet til et fullverdig ekteskap. Monsen sier til Dagbladet:


Alle ekteskap er nå overført til et kjønnsnøytralt register som ingen kristne ville ha giftet seg under.


Og jeg som trodde at hvilket register man sto i hos staten ikke hadde noe å si for de kristne så lenge de fikk giftet seg i kirken? Det er vel det kirkelige registeret som teller for en kristen? Statens register har blant annet med de økonomiske fordelene og til en viss grad sosial status å gjøre og sikkert mange andre ting, men det har da ingenting med den religiøse forpliktelsen to mennesker tar overfor den kristne gud når de står i kirken?


Diskriminering?


Med alle problemene vi står overfor i verden og til en viss grad Norge, så er det dette Nina Karin Monsen og KrF vill bruke tid og krefter på. Den nye loven tar ikke fra Monsen eller de andre kristne noe som helst. Den bare likestiller homofile par med de heterofile. Den gir de homofile en ny rettighet, men tar ikke rettigheten fra noen andre. Det er så langt ifra diskriminering som du kan komme.

Diskriminering betyr så vidt jeg vet forskjellsbehandling ut fra tro, ideologi, etnisk tilhørighet, osv., og ut fra det jeg kan se her så blir ikke de kristne parene forskjellsbehandlet i den nye loven. De kommer til å bli behandlet på akkurat samme måte før og på samme måte som de homofile. Hadde de homofile fått flere eller andre rettigheter enn de heterofile parene så hadde jeg kanskje skjønt det. Men det er altså ikke slik. Dette er nok et eksempel på skjæringspunktet mellom religion og homofili som synes er utrolig fascinerende og vurderer å skrive masteroppgave om.


Kilder:

freedomhouse.org,
Iran - Marriage, Iran - Endogamy and polygamy, Iran - Arranged Marriages, Iran - Temporary Marriage, Iran - Premarital Sex and Extramarital Relationships, Iran - Divorce____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.


db.no, db.no,

2 kommentarer:

OberDesiah sa...

Din dumme,dumme ku, sier jeg bare. Fritt ord.

Shiva sa...

OberDesiah:

Du burde få Fritt Ords pris for det utsagnet ;D