onsdag 19. august 2009

Religion og homofiliMedlemmene av Westboro Baptist Church er ikke glad i homofili.
Ill.: yborcitystogie.blogspot.comHva er det egentlig med religion og homofili? Forholdet mellom de homofile og de ulike religionene har vært anstrengt i lang tid. Jeg vurderer om jeg skal ta for meg noe innenfor dette når jeg skal finne et tema for min masteroppgave i religionshistorie.


Nå er det mange homofobe rundt om i verden uansett om de er religiøse eller ikke, men det er noe spesielt når det kommer til forholdet mellom religion og homofili, og de to største (islam og kristendommen) har vært og er ekstreme på dette punktet. Samtidig er det mange homofile som også er religiøse og vi har til og med eksempler på homofile prester, biskoper og imamer. Det er interessant hvordan man med den samme religiøse troen og de samme hellige skriftene kan komme til to så fundamentalt forskjellige konklusjoner når det kommer til temaet om homofili.


Mange saker om homofili og religion


Det er ikke lenge siden vi hadde saken om
Nina Karin Monsen og enda mer nylig presten i Den norske kirke som hevdet at det er de homofiles skyld at vi har et HIV- og AIDS-problem. Vi kan heller ikke glemme Arnfinn Nordbøs opplevelser når han sto frem som homofil i bedehusmiljøetVestlandet. Og så leser vi i dag om det homofile paret som på Grønland i Oslo opplevde noe uhyggelig i et møte med en muslim.
Disse sakene kan ramses opp i det uendelige. Det er synd, men sant, at religionene har lett for å føre til fordommer om homofili. Dette er ikke rart når man leser hva de religiøse tekstene har å si om personer som er litt for glad i andre personer av samme kjønn:


De hellige skrifter om homofili


I jødenes og de kristnes hellige skrifter kan man blant annet lese i Bibelens 1. Mosebok kapittel 1 og 2 at guden skapte mann og kvinne og ba dem om å være fruktbare og befolke Jorden. Det blir derfor i nesten alle tilfeller hevdet av kristne religiøse ledere og de fleste av deres tilhengere at det "naturlige" er at mann og kvinne skal være sammen og få barn sammen. "Mann-kvinne-unionen" som ble introdusert i 1. Mosebok er derfor den eneste "naturlige" modellen for seksuell oppførsel.

1. Korinterbrev kapittel 7 og Efeserne kapittel 5 i Det nye testamente (NT) bekrefter også at bare et forhold mellom mann og kvinne er det riktige i en familie. Så har vi jo historien om Sodoma og Gomorra i 1. Mosebok kapittel 18 og 19 hvor den jødisk-kristne gud ødelegger de to byene på grunn av "seksuelt avvik" hvor også homofili inngår. I 3. Mosebok kapittel 18 sier guden rett ut til Moses og jødene at "Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom." I kapittel 20 går guden enda lenger og krever dødsstraff for denne overtredelsen av hans lov:


Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø; det hviler blodskyld på dem.Noen kristne som mener at homofili er forenlig med kristendommen vil sikkert si at dette bare gjelder for Det gamle testamente (GT) og at Jesus opphevet dette. Vel... Jesus opphevet mye styggedom fra GT, men ikke én eneste gang sier han at det som står i skriftene i GT tar feil om homofili. Han velger rett og slett ikke å si så mye om det i det hele tatt. Om dette er et tegn på at han har noe imot homofili eller ikke tolkes (som vanlig) ulikt.

Paulus er derimot mer rett på sak og sier i sitt brev til romerne at homofili ikke "sømmer seg", at det er urent, unaturlig, å drive utukt og samtidig straffbart og at de "fortjener å dø". Sterke ord dette. Og i det første brevet han skrev til korinterne sier han at de homofile i hvert fall ikke vil "arve Guds rike". Hans første brev til Timoteus sier også at homofili strider mot "den sunne lære" og ikke i samsvar med "evangeliet om herligheten hos Gud".

Innenfor jødedommen har vi de ortodokse jødene som mener at homofili rett og slett er synd og at det er et valg man tar, mens de fleste andre retningene innen denne religionen godtar homofili. Spesielt har vi den progressive jødedommen hvor homofili og heterofili blir sett på som like akseptabelt. Når jeg leser i de religiøse skriftene skjønner jeg ikke helt hvordan de får dette til, men de gjør nå nettopp det. Enten mener de at deres gud har skiftet mening (javel?) eller at de som skrev det hele ned tok feil.

I muslimenes hellige bok Koranen refererer til mye av det som står i det jødisk-kristne GT, som for eksempel historien om Sodoma og Gomorra hvor byene ble ødelagt blant annet på grunn av homofili. I Koranens sure (kapittel) 26 vers 165-166 og sure 7 vers 81 kan man for eksempel se at de som "holder seg til menn" istedenfor kvinner "går over grensen". Dette og mange andre eksempler på Koranens holdning til homofili kan du finne her. Ingen av de store islamske retningene og sektene godtar homofili og vi har jo for ikke så veldig lenge siden hatt saken i media om Islamsk Råd Norge som ikke ville ta avstand fra dødsstraff for homofile.

Når det kommer til religionene som oppsto i India, som hinduismen og buddhismen, så er det hele litt mer vagt. Emnet blir sjelden diskutert, men hvis man spør de ulike religiøse lederne så får man fort et inntrykk av at homofili er noe negativt.

Les mer om de ulike religionenes forhold til homofili
her.


Til slutt


Jeg synes dette temaet er uhyre interessant og vurderer å spørre min fremtidige veileder for masteroppgaven jeg skal skrive etter hvert, om jeg får lov til å skrive om forholdet mellom for eksempel kristendommen og homofili. Det er for meg merkelig at man med samme tro og samme hellige skrifter kan komme til to totalt forskjellige konklusjoner i denne saken. Vi kan få alt fra homohatende Westboro Baptist Church til homofile biskoper i Norges statskirke.

Hvis det er noen som har erfaringer fra dette feltet hadde det vært fint om de kunne kommentert dette i kommentarfeltet under innlegget. Det kan være noen som er religiøs og homofil, religiøs og homofob, noen som kjenner noen som er en av disse tingene, eller noen som er homofil og ikke religiøs, men som har opplevd noe positivt/negativt i forhold til ulike religiøse mennesker. Det kan selvfølgelig også være andre (uansett legning) som bare har tanker, meninger og erfaringer som omhandler dette temaet. Jeg burde vel også lese Arnfinn Norbøs bok Betre død enn homofil?.


____________________
Liker du Shivas blogg? Bidra gjerne ved å klikke på reklamen eller donere penger via PayPal.
Du kan også gi meg tips om saker jeg burde skrive om ved å sende e-post til shiva@inbox.com.


vl.no, vl.no, vl.no, tv2, vl.no, . . . . .
. . . . . . . . . . .

15 kommentarer:

Espen sa...

Et godt utgangspunkt for å kunne lage en interessant masteroppgave.

Shiva sa...

Espen:

Vi får håpe det :)

Tomas sa...

Det er et spennende og vitkig tema du ser paa, men slik jeg ser det tror jeg du har en del nyanseringsarbeid foran deg.

Aa ta en konfesjon/tradisjon som utgangspunkt fremfor en religion er vel det foerste du maa gjoere. Du har dessuten mye aa laere av teologistudenter ift. bibeltolkning og Gudssyn. At Gud kan ta feil er ikke noe nytt. Det finnes flere tilfeller paa at Gud angrer i den kristne bibel. Religionshistorikere burde generelt kunne litt mer om religioes smatidspraksis enn de gjoer i dag (merk at jeg selv er statsviter og ikke teolog).

Ellers synes jeg personlig at det kunne vaert spennende aa se paa om ikke den norske kirken (DNK) kanskje er den institusjonen i Norge som har kommet lengst ift. homofilispoersmaalet.

Det later det til at all den debatten DNK - i motsetning til andre samfunnsinstitusjoner - har tatt ift homofilispoersmaalet gjoer at de naa har kommet vesentlig lengre enn feks idretten i det aa anerkjenne homofile som likeverdige mennesker. Det at du har lenket denne saken til Marcelo Lippis utsagn om at homofile ikke har en plass paa det italienske fotballandslaget er illustrerende i saa maate. Naar Lippi i sine 40 aar i fotballen ennaa ikke har truffet en aapen homofil sier det mye om aapenheten som finnes for homofile i fotballen i Italia. Mtp. antallet aapent homofile i norsk herrefotball er bdet liten grunn til aa tro at vi er kommet noe lengre.

Uansett hvordan du maatte velge aa gjoere det oensker jeg deg lykke til med det som er en viktig oppgave!

Shiva sa...

Tomas:

Det er et spennende og vitkig tema du ser paa, men slik jeg ser det tror jeg du har en del nyanseringsarbeid foran deg.-

Ja, jeg har ikke engang begynt å se på saken skikkelig. Det er et av mange tema jeg har vurdert å skrive om og jeg har dessverre ikke fordypet meg i dette temaet ennå. Tar derfor imot alle innspill med glede :)

Aa ta en konfesjon/tradisjon som utgangspunkt fremfor en religion er vel det foerste du maa gjoere. -

Så du tenker f.eks. på at jeg skal ta for meg pinsebevegelsen, evangelister i USA, katolikker, etc.? (Hvis jeg tar for meg kr.dommen.) Én spesifikk bevegelse innen religionen og ikke religionen som helhet? Det høres ikke dumt ut. Det er viktig å snevre inn. Men siden det i enkelte kristne kretser er så å si nulltoleranse overfor homofili mens andre kristne samfunn tar imot dem med åpne armer og til og med lar de være religiøse ledere, så hadde det også vært interessant å sammenligne disse ulike kretsene/samfunnene/retningene? :)

Du har dessuten mye aa laere av teologistudenter ift. bibeltolkning og Gudssyn.-

Ja, det er helt klart at bibeltekstene tolkes ulikt siden folk har så forskjellig syn på homofili innen samme religion :)

At Gud kan ta feil er ikke noe nytt. Det finnes flere tilfeller paa at Gud angrer i den kristne bibel. Religionshistorikere burde generelt kunne litt mer om religioes smatidspraksis enn de gjoer i dag (merk at jeg selv er statsviter og ikke teolog).-

Gud tar vel ikke "feil", men heller skifter mening? (Og hva skjedde med allvitenheten hans da? :p) Kunne du utdypet litt mer om "religiøs samtidspraksis"?

Ellers synes jeg personlig at det kunne vaert spennende aa se paa om ikke den norske kirken (DNK) kanskje er den institusjonen i Norge som har kommet lengst ift. homofilispoersmaalet.-

Ja :)

Det later det til at all den debatten DNK - i motsetning til andre samfunnsinstitusjoner - har tatt ift homofilispoersmaalet gjoer at de naa har kommet vesentlig lengre enn feks idretten i det aa anerkjenne homofile som likeverdige mennesker. Det at du har lenket denne saken til Marcelo Lippis utsagn om at homofile ikke har en plass paa det italienske fotballandslaget er illustrerende i saa maate. Naar Lippi i sine 40 aar i fotballen ennaa ikke har truffet en aapen homofil sier det mye om aapenheten som finnes for homofile i fotballen i Italia. Mtp. antallet aapent homofile i norsk herrefotball er bdet liten grunn til aa tro at vi er kommet noe lengre.-

Ja, det tror jeg du har rett i :)

Uansett hvordan du maatte velge aa gjoere det oensker jeg deg lykke til med det som er en viktig oppgave!-

Takk for det. Håper du kommer med flere innspill. Jeg kommer sikkert til å skrive mer om dette senere ettersom jeg får lest mer om saken. Takk igjen :)

PC sa...

Sjekk linken og les boka, God Is Not Great, How Religion Poisens Everthing, Christopher Hitchens.
http://www.youtube.com/watch?v=0YPmt8TUoX4&NR=1

Pingla sa...

Et fellestrekk for alle religioner (buddhisme er en livsfilosofi)er at de har varierende intolerante trekk.
En rekke regler blir fulgt, og en av de sterkeste er avskyen for andre religioner (Du skal ikke ha andre guder). Religionen krever total underkastelse og det skal ikke stilles kritiske spørsmål.

Noen religioner er relativt tolerante, som den norske versjonen av protestantismen, men selv her ser du homofobi og andre intolerante trekk.
På den andre enden av skalaen har du for eksempel islam, hvor ikke-muslimer er vantro og bør nedkjempes. Du ser også at individets verdi er lik null og må underkaste seg alle regler og ikke minst det prestene/imamene formaner. Sammenlikner du dette med politikk er det definisjonen av fascisme.

Olav Vikingsson sa...

Det mest interessante med dette, er deres totale avvik fra realisme. Å legge så mye arbeid i fiksjon, virker meningsløst.
Ja religion eksisterer, men skal man la disse fordommene ha noen praktisk funksjon i vårt sekulære samfunn. Jeg er hetero selv, men sett i et vitenskapelig og evolusjonsmessig lys, så er det jo intetsigende hva man gjør, og hvem man gjør det med, etter man har formert seg nok. Dette vatr jo noe romerne visste å benytte seg av.
Religion er jo uansett ansvarsfraskrivelse...if god will! Slik fantasy og utopi, burde ikke legges mye vekt på i dagens opplyste samfunn.

Anonym sa...

Som Steinberger sa: "Good people do good things. Evil people do evil things. But for good people to do evil things you need religion"

Shiva sa...

PC:

Sjekk linken og les boka, God Is Not Great, How Religion Poisens Everthing, Christopher Hitchens.
http://www.youtube.com/watch?v=0YPmt8TUoX4&NR=1
-

Der var du igjen ja ;)

Rart du ennå ikke har lært deg å skrive "poison" riktig :p

Shiva sa...

Pingla:

Et fellestrekk for alle religioner (buddhisme er en livsfilosofi)er at de har varierende intolerante trekk.-

Ikke la deg lure av de som er tilhengere av buddhismen her i Vesten. Buddhisme er like mye religion og like mye intolerant som alle de andre (dessverre). Men den grunnleggende idéen i buddhismen er totalt forskjellig fra de andre religionene jeg har lest om så Buddha skal ha credit for den ;)

Munkene på f.eks. Sri Lanka vil etter min mening leve tett opp til det Buddha opprinnelig sa (ikke alle), men buddhistene generelt rundt om i Asia er like opphengt i ånder og guder som alle andre religiøse mennesker verden over ;)

En rekke regler blir fulgt, og en av de sterkeste er avskyen for andre religioner (Du skal ikke ha andre guder).-

Dette er ikke representativt for alle religioner, men er veldig representativt for de abrahamske religionene.

Religionen krever total underkastelse og det skal ikke stilles kritiske spørsmål.-

Dette er også mest representativt hos de abrahamske religionene, men også mange andre religiøse retninger selvfølgelig. Men ikke alle :)

Noen religioner er relativt tolerante, som den norske versjonen av protestantismen, men selv her ser du homofobi og andre intolerante trekk.
På den andre enden av skalaen har du for eksempel islam, hvor ikke-muslimer er vantro og bør nedkjempes. Du ser også at individets verdi er lik null og må underkaste seg alle regler og ikke minst det prestene/imamene formaner. Sammenlikner du dette med politikk er det definisjonen av fascisme.
-

Vel... Den kan du få stå for selv :p

Shiva sa...

Olav Vikingsson:

Det mest interessante med dette, er deres totale avvik fra realisme. Å legge så mye arbeid i fiksjon, virker meningsløst.-

Ja fra sånne som meg som er på utsiden kan det virke en smule meningsløst til tider.

Ja religion eksisterer, men skal man la disse fordommene ha noen praktisk funksjon i vårt sekulære samfunn.-

Jeg synes selvfølgelig ikke det nei :)

Jeg er hetero selv, men sett i et vitenskapelig og evolusjonsmessig lys, så er det jo intetsigende hva man gjør, og hvem man gjør det med, etter man har formert seg nok. Dette vatr jo noe romerne visste å benytte seg av.-

Ja, med dagens overbefolkning burde ikke homofili være det største problemet i verden akkurat...

Religion er jo uansett ansvarsfraskrivelse...if god will! Slik fantasy og utopi, burde ikke legges mye vekt på i dagens opplyste samfunn.-

Takk for din kommentar, Olav :)

Shiva sa...

Anonym 1:

Som Steinberger sa: "Good people do good things. Evil people do evil things. But for good people to do evil things you need religion"-

Man kan gjerne slenge på "ideology" også her ;)

Men jeg er ikke uenig med den fremstillingen til Steinberger nei.

Anonym sa...

At forskjellige skriftesteder tolkes forskjellig, er naturlig ettersom religionen er personlig - til tross for de religiøses hang til samhørighet. At homofili aksepteres av enkelte grupper innen kristendommen og forkastes av andre, er derfor naturlig.

Så for en oppgave vil det kanskje være naturlig å se på hvilke andre verdier som skiller disse gruppene, hvilke faktorer som kan forklare en eventuell homofobi, og hvor sekularisert gruppa er (hvilke andre "foreldede" holdninger har de - kvinner i mannsyrker/kvinner i jobb over hodet, alkohol i butikk/alkohol over hodet osv.).

Å diskutere homofili med religiøse homofober, er derimot ikke naturlig i det hele tatt - ettersom debatten kun kan vinnes ved å omvende motstanderen religiøst. Derfor oppfordrer jeg alle ikke-religiøse til å utfordre sine kristne venner til å lese Dawkin (med forbehold om at vennskapet er sterkt nok!).

Martin

Shiva sa...

Martin:

At forskjellige skriftesteder tolkes forskjellig, er naturlig ettersom religionen er personlig - til tross for de religiøses hang til samhørighet. At homofili aksepteres av enkelte grupper innen kristendommen og forkastes av andre, er derfor naturlig.

Så for en oppgave vil det kanskje være naturlig å se på hvilke andre verdier som skiller disse gruppene, hvilke faktorer som kan forklare en eventuell homofobi, og hvor sekularisert gruppa er (hvilke andre "foreldede" holdninger har de - kvinner i mannsyrker/kvinner i jobb over hodet, alkohol i butikk/alkohol over hodet osv.).
-

Takk for tips og tilbakemelding. Jeg kommer til å ta dette med i betraktningen over videre arbeid med en eventuell oppgave om dette temaet :)

Å diskutere homofili med religiøse homofober, er derimot ikke naturlig i det hele tatt - ettersom debatten kun kan vinnes ved å omvende motstanderen religiøst. Derfor oppfordrer jeg alle ikke-religiøse til å utfordre sine kristne venner til å lese Dawkin (med forbehold om at vennskapet er sterkt nok!).-

Hehe, en interessant oppfordring ;)

Hans sa...

Er det ikke slik at når man møter homofili blir man usikker, driver litt dyneløfting i tankene og finner det man ser ekkelt i egne øyne. Denne aversjon søker man så legitimitet for i sine hellige skrifter.
Det er jo ikke slik at man først leser boken og så bestemmer seg for hvilke regler som skal gjelde. Hvis så hadde skjedd hadde vi hatt et helt annerledes samfunn enn det vi har i dag.