fredag 10. juli 2009

Internett i verdensrommet

Nå kan astronautene snart få Internett.
Ill.: National GeographicSaken: Internett har revolusjonert kommunikasjonen på vår klode. Nå skal et "Internett for verdensrommet" prøves ut for å bedre kommunikasjonsmulighetene mellom Jorda og for eksempel Den internasjonale romstasjonen.


Nå begynner vi å snakke Star Trek her! Eller kanskje ikke helt, men nå kommer det i hvert fall snart et system som vil revolusjonere kommunikasjon i verdensrommet. Det kalles Disruption Tolerant Networking (DTN) og går ut på at hver eneste node i nettverket, som kan være Den internasjonale romstasjonen (ISS)
eller en liten robot i bane rundt Jorda, lagrer all data som blir mottatt til muligheten åpner seg for å sende informasjonen videre. Det blir derfor ikke helt som Internettsystemet på Jorda (TCP/IP-teknologi) hvor sender og mottaker konstant må ha kontakt med hverandre for å fungere. Siden dette er vanskelig, om ikke umulig, med dagens forhold i verdensrommet

Slik situasjonen er i dag må all data som sendes avtales på forhånd mellom sender og mottaker. Dette må gjøres uker eller måneder i forveien og man må diktere helt nøyaktig hvilke data som blir sendt og når. Dette gjør det selvfølgelig veldig tungvint å sende informasjon. Det nye systemet, som man har tenkt å ta i bruk for fullt fra 2011, blir et kommunkiasjonssprang som nesten kann sammenlignes med "en oppgradering fra sending av brev til å snakke i telefonen" i følge Adrian Hooke som er lederen for DTN-prosjektet.

Les mer om dette hos National Geographic.


.

Ingen kommentarer: