søndag 19. juli 2009

Profetene har talt: Norge blir frelst på én dag

"Profetene" Bob og Bob
Ill.:
idag.noSaken: På den religiøse "festivalen" Oase i Skien nå i sommer hadde de såkalte profetene Bob Hartley og Bob Fraser et seminar hvor de fortalte at Norge skulle bli frelst på én dag.Fra 7. til 12. juli i år ble det arrangert SommerOase i Skien. Én av seminarene (eller vekkelsesmøtene?) som ble holdt under denne religiøse "festivalen" ble holdt av Bob Hartley og Bob Fraser som kommer fra
International House of Prayer i Kansas City, USA. Temaet var profetier og de kunne fortelle om en telefonsamtale med en annen "Bob-profet", Bob Jones*, i 1989 hvor Jones fortalte at hans gud fortalte ham om en nasjon som skulle frelses på én dag "slik det er beskrevet om Israel i Jesaia 66," forteller de til avisen Norge IDAG.


Tre bølger


"Alle kan høre Guds stemme," hevdet Fraser på møtet i Skien, "det er ikke bare for noen få utvalgte." Det han sikter til er dette med profeter og at de kan kommunisere med eller i hvert fall motta beskjeder direkte fra sin gud.
** Fraser ser for seg at alle skal få denne "evnen" og at hele Norge skal bli frelst... på én dag! Utrolig, men sant.

Men kanskje ikke så sant likevel. For like etterpå forteller han til avisen at det skal skje i tre bølger.*** "Men den største delen av den norske befolkningen tror jeg vil bli frelst på én dag," forteller Hartley. Det er litt interessant å lese dette like etter nyhetsoppslagene om at Norsk Luthersk Misjonssamband nå har "gitt opp" de etnisk norske og velger å fokusere på misjon blant våre nye landsmenn i stedet. De skal heller omvende de som allerede har en gudstro til "den rette" troen istedenfor å fokusere på den store majoriteten i dette landet som er agnostiske eller ateistiske. Så jeg ser ikke helt for meg at denne "Bob-profetien" kommer til å skje med det første.

Til slutt, et annet interessant punkt som avisen skriver:

Norge IDAG fikk et 28 siders dokument med detaljerte beskrivelser om drømmer og åpenbaringer Hartley har fått for Norge. I dokumentet er det også listet opp mange navn over nøkkelpersoner som skal stå i bresjen for reformasjonen. Navn som Hartley ikke skulle ha kjent til fra før, men som han har fått fra Gud.

Dette dokumentet skulle jeg gjerne ha bladd litt i.
* De sier ikke hvilken Bob Jones det er. Det finnes flere, men jeg regner med at det enten var Bob Jones, Jr. eller Bob Jones III som er sønn og sønnesønn til Bob Jones, Sr.
** Jeg har omtalt det med at folk sanser sine guder i dette innlegget.

*** Disse "tre bølgene" minner meg veldig om TV-serien
First Wave hvor Jorden blir invadert av romvesener "in three terrifying waves", hehe... Kanskje vi blir invadert av kristne korsfarere i tre bølger? :p

.

Ingen kommentarer: