søndag 5. juli 2009

Stemmerett eller stemmeplikt?

Det er viktig å bruke sin stemme i et demokrati.
Burde det innføres stemmeplikt?
Ill.: virgoblue.wordpress.com


Saken: I Norge er det stemmerett for alle over 18 år. I enkelte land, som for eksempel Australia, er det derimot en stemmeplikt. Der er det ulovlig å unngå å stemme uten god grunn. Jeg mener det burde være slik i alle demokratiske land.


Jeg registrerer at kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa fra Senterpartiet (Sp) og hennes departement jobber med å innføre et elektronisk system for stemmegivningen ved kommune- og stortingsvalg i Norge. Planen er visstnok at velgere etter hvert skal kunne stemme ved bruk av sin PC hjemme i stua. Kleppa mener dette vil øke interessen for valg og dermed øke valgdeltakelsen.


Stemmerett eller stemmeplikt?


Ministeren skal ha ros for at hun vil øke valgdeltakelsen her til lands. Et demokrati er i min mening avhengig av en høy valgdeltakelse for at nasjonalforsamlingene og regjeringene skal være legitime. Jo flere som stemmer, jo bedre representert og forankret i befolkningen er politikerne. En lav valgdeltakelse er et faresignal for demokratiske systemer.

Jeg tror derimot at den beste løsningen for å øke valgdeltakelsen er å innføre et system á là slik det er i Australia hvor man faktisk er pliktig til å stemme. Det er selvfølgelig slik at syke og døende slipper å reise til nærmeste stemmelokale med fare for liv og helse, men alle som ikke har en god grunn til å "slippe unna" må faktisk stemme i dette landet.

Jeg støtter denne løsningen fordi jeg tror det er den beste måten å ivareta demokratiet på. Hvis man ikke er interessert kan man bare stemme blankt. Jeg tror derimot at hvis man må stemme så kommer også interessen for hva og hvem man kan stemme på til å øke. "Når man først er i lokalet" så kan man jo også stemme på et parti og da er det greit å vite hvilket man føler fortjener sin støtte.

Australia ser ikke ut til å ha tatt skade av stemmepliktsordningen så det burde kunne prøves ut også her i Norge.. .
. .

21 kommentarer:

Anonym sa...

Ett godt forslag og innføre stemmeplikt
i Norge.

Anonym sa...

Jeg er helt enig.

Anonym sa...

du SKAL stemme... nok et kommunistisk forslag som forteller folk HVA de skal gjøre.

Synes ordningen skal være som den er idag, hvor folk kan selv velge om de skal delta eller ikke. Det ganger ingen å TVINGE noen til å gjøre noe, resultatet kunne få ringvirkninger, som feks at utrolig mange i irritasjon stemte på "Hvit valgallianse", da ville du slite litt Shiva hvis de kom til makten.

Shiva sa...

Anonym 1 & 2:

Takk for deres innspill :)

Shiva sa...

Anonym 3:

du SKAL stemme... nok et kommunistisk forslag som forteller folk HVA de skal gjøre.-

Hva har dette med kommunisme å gjøre?

Synes ordningen skal være som den er idag, hvor folk kan selv velge om de skal delta eller ikke.-

Ideelt sett ja, men hva skal man gjøre hvis valgdeltakelsen blir på under femti prosent? Det er utrolig farlig for demokratiet.

Tenk hvis bare ti prosent av de stemmeberettigede stemte. Da skal det mindre til for å utføre valgfusk og partiene, stortinget og regjeringen vil ha utrolig lite representasjon og forankring i folket.

Ingen tar skade av å avsette én dag hvert fjerde år (eller annenhvert år hvis man skal innføre det ved både kommune- og stortingsvalg - men nå er det jo snakk om å flytte kommunevalgdagen til samme dag eller år som stortingsvalget) til å avgi en stemme, å utføre en handling som er grunnleggende i et demokrati. Det burde vært en plikt på samme måte som å ta et år i tjeneste for nasjonen (militært eller sivilt).

Det ganger ingen å TVINGE noen til å gjøre noe, resultatet kunne få ringvirkninger, som feks at utrolig mange i irritasjon stemte på "Hvit valgallianse", da ville du slite litt Shiva hvis de kom til makten.-

Det kan selvfølgelig føre til irritasjon, men så vidt meg bekjent er det ingen betydelig gruppe i f.eks. Australia som har utført slike handlinger som du nevner.

Hvorfor ville jeg slite om Hvit Valgallianse kom til makten forresten? Jeg tror samfunnet ville slite, men jeg personlig ville nok ha det greit ettersom jeg er hvit selv.

Morten Myksvoll sa...

Er det demokrati å innføre en plikt?

Om stemmeandelen er lav vitner dette om laber interesse for politikk og er noe som må komme opp i dagen. Det hjelper ikke å innføre stemmeplikt og dermed tro at demokratiet blir så mye bedre.

Om veldig få stemmer i valg, så er det en fare for demokratiet. Demokratiet blir ikke bedre av at det er påtvunget.

Anonym sa...

Jeg tror faktisk jeg ville vurdert å gå i fengsel for å protestere mot et slikt unødvendig maktovergrep.

Eventuellt ville min stemme gått til første og beste parti som lovet å oppheve stemmetvangen.

Den slags tiltak hører ikke hjemme i noe demokrati, og jeg skjønner godt dem som kaller dette kommunisme (pga. overdrevet regulering av folk).

Den slag overgrep mot individers frihet hører i hvertfall ikke hjemme i noe demokrati.

Jeg er forøvrig også sterk motstander av stemming fra hjemmet. Her er det alt for mange muligheter til at andre påvirker den som stemmer på en eller annen utilbørlig måte.

Anonym sa...

KRIG ER FRED
FRIHET ER TRELLDOM
UVITENHET ER STYRKE

Hva blir det neste, Shiva? Skal vi gjøre nytale til den gjellende målformen også, når vi først er i gang?

Anonym sa...

Hvis man virkelig ikke har noen mening eller ikke har satt seg inn i de forskjellige partiene skal man da tvinges til å møte opp og stemme blankt?

Anonym sa...

Jeg vil heller at folk skal stemme blank, enn å stemme FRP.

Anonym sa...

stemmeplikt? hahahah La hvert enkelt individ selv få bestemme om han/hun vil stemme eller ei!

Shiva sa...

Morten Myksvoll:

Er det demokrati å innføre en plikt?-

Ja, verneplikten er demokratisk forankret. Alle våre lover er demokratisk forankret. Demokratisk betyr jo bare at det er folkevalgte som styrer :)

Om stemmeandelen er lav vitner dette om laber interesse for politikk og er noe som må komme opp i dagen. Det hjelper ikke å innføre stemmeplikt og dermed tro at demokratiet blir så mye bedre.-

Du har rett i at plikt alene ikke er nok, men jeg mener likevel det burde være stemmeplikt i alle demokratier rett og slett for å få folk til å gjøre i det minste én god handling for samfunnet i ny og ne :p Da blir det vanskeligere for små grupperinger å avgjøre valg (noe som er lett hvis valgdeltakelsen er lav).

Og da kan alle klage etterpå siden alle har stemt. Som kjent så "har ikke de som ikke stemmer ved valg (og som er stemmedyktige) rett til å klage" siden de ikke deltok ;)

Den siste var ment som en spøk.

Uansett. Jeg ser bare goder ved et slikt system. Hvorfor skal man egentlig være imot en slik ordning? Det er da ikke valg hele tiden? Man burde vel klare å komme seg opp av sofaen én gang hvert andre eller fjerde år for å legge en lapp i ei boks?

Om veldig få stemmer i valg, så er det en fare for demokratiet.-

Det har du helt rett i.

Demokratiet blir ikke bedre av at det er påtvunget.-

Det kan du ikke si før man har prøvd ;)
Det er faktisk mulig det blir bedre... Who knows?

Shiva sa...

ukorrigert:

Jeg tror faktisk jeg ville vurdert å gå i fengsel for å protestere mot et slikt unødvendig maktovergrep.-

Maktovergrep? Det er snakk om å få folk til å gjøre én lettvint handling én gang hvert andre eller fjerde år. Alle tjener på det uansett. De folkevalgte er så forankret i folket som overhode mulig :)

Alle må selvfølgelig få protestere akkurat som de vil. Det må man få lov til. Men at man ikke kan se fordelene ved denne ordningen er utrolig.

Eventuellt ville min stemme gått til første og beste parti som lovet å oppheve stemmetvangen.-

Det hadde vært veldig demokratisk av deg :)
Kjør heller denne linja enn fengsel :p

Den slags tiltak hører ikke hjemme i noe demokrati, og jeg skjønner godt dem som kaller dette kommunisme (pga. overdrevet regulering av folk).-

Så vidt jeg vet er dette ikke syrt av en sosioøkonomisk struktur eller politisk ideologi som promoterer kontroll av produksjon og eiendom, så hvordan kan det være kommunistisk?

Det eneste jeg kan se som er likt med kommunismen her er det egalitære (alle stemmer, uansett kjønn, hudfarge, religion, etc.).

Det er også så langt fra et diktatur som du kan komme (som ofte er koblet til kommunismen), siden det kreves at man stemmer (og det er lov med så mange partier som overhode mulig).

Definisjonen på kommunisme er ikke "overdreven regulering av folk."

Den slag overgrep mot individers frihet hører i hvertfall ikke hjemme i noe demokrati.-

Folk er frie til å gjøre akkurat det de vil. Det er snakk om få minutter av ens liv én gang hvert andre eller fjerde år for å legge en liten lapp i ei boks. De er fri til å stemme på hvem de vil, eller levere en blank seddel. Det er en haug med frihet involvert her. Demokratiet er forankret i folket og garanterer frihet.

Hva kan være så viktig å gjøre akkurat den dagen hvert andre eller fjerde år som kan komme i veien for stemmegivningen? Heh...

Og jeg tror ikke Australia er noe mindre demokratisk eller mer kommunistisk enn Norge, heller tvert imot. Så det argumentet faller egentlig sammen når man ser på virkeligheten.

Jeg er forøvrig også sterk motstander av stemming fra hjemmet. Her er det alt for mange muligheter til at andre påvirker den som stemmer på en eller annen utilbørlig måte.-

Helt enig :)

Shiva sa...

Anonym 4:

KRIG ER FRED
FRIHET ER TRELLDOM
UVITENHET ER STYRKE

Hva blir det neste, Shiva? Skal vi gjøre nytale til den gjellende målformen også, når vi først er i gang?
-

Skjønte ikke helt koblingen her :p

Kan du forklare nærmere?

Shiva sa...

Anonym 5:

Hvis man virkelig ikke har noen mening eller ikke har satt seg inn i de forskjellige partiene skal man da tvinges til å møte opp og stemme blankt?-

Ja, det er ikke vanskelig å stemme blankt skal jeg si deg. Tar faktisk mindre tid enn å stemme på et parti, som tar et par minutter hvis man vet hvilket parti man skal stemme på ;)

Shiva sa...

Anonym 6:

Jeg vil heller at folk skal stemme blank, enn å stemme FRP.-

Hehe :p

Shiva sa...

Anonym 7:

stemmeplikt? hahahah La hvert enkelt individ selv få bestemme om han/hun vil stemme eller ei!-

Tror du folk tar skade av å gjøre denne beskjedne handlingen én gang hvert andre eller fjerde år?

Anonym sa...

Shiva, du har ikke skjønt det prinsippielle i saken. Du later til å tro at dette handler om "minutter av ens liv", men det har ingen ting å si hvor mange minutter eller sekunder det tar. Om det var en tidel av mitt liv hvert fjerde år, så ville det være like forbannet galt.

Folks personlige frihet er ikke noe man skal ta lett på. Demokratiet er heller ikke noe man skal ta lett på. Dersom du benytter tvang for å presse folk til å delta i et politisk system, så forbyter du deg samtidig både mot folks frihet og mot demokratiet. To av de største og viktigste verdiene i vårt samfunn.

Demokratier skal være et frivillig engasjement. Man skaper ikke engasjement for demokratiet gjennom å tvinge folk til urnene.

Ikke vil det på noen måte fremme demokratiet heller. Demokratiet fungerer gjennom engasjement, åpenhet og deltagelse i samfunnet. Valgdeltakelse er en indikasjon på dette. Men det er engasjement i samfunnet som er målet. Ikke valgdeltagelsen i seg. Å fuske med valgdeltakelsen bringer oss ikke nærmere selve målet om engasjement.

Jeg foretrekker langt mer at folk lar være å stemme, enn at folk stemmer på et eller annet de ikke har satt seg inn i eller tenkt gjennom, fordi de allikevel er tvunget til å avgi stemme.

Stemmeplikt er galt på så mange måter. Det viser en fundamental mangel på forståelse for hva et demokrati er. Det er grunnleggende prinsippløst. Og det vil ikke bringe noe godt med seg på noen som helst måte.

Land som har bortimot 100% valgdeltakelse er ikke land vi ønsker å sammenligne oss med.

Shiva sa...

ukorrigert:

Shiva, du har ikke skjønt det prinsippielle i saken. Du later til å tro at dette handler om "minutter av ens liv", men det har ingen ting å si hvor mange minutter eller sekunder det tar. Om det var en tidel av mitt liv hvert fjerde år, så ville det være like forbannet galt.-

Prøver bare å vise til at det egentlig ikke er noe man burde klikke i vinkel over. Det er ikke akkurat noe som kommer til å påvirke ens liv i noen stor grad ;)

Folks personlige frihet er ikke noe man skal ta lett på. Demokratiet er heller ikke noe man skal ta lett på. Dersom du benytter tvang for å presse folk til å delta i et politisk system, så forbyter du deg samtidig både mot folks frihet og mot demokratiet. To av de største og viktigste verdiene i vårt samfunn.-

Dette er ikke demokratifiendtlig. Hvordan du klarer å få det til å bli det lurer jeg veldig på. Demokrati betyr folkestyre og dette ville jo bare styrke demokratiet generelt sett siden "alle er med." Folk blir fremdeles valgt til politiske embeter. Demokratiet blir ikke mindre demokratisk :p

Frihet og frihet... Vi som mannfolk har da frihet til å gjøre akkurat det vi vil til den dagen vi blir innkalt til militær-/siviltjeneste ;)

Hvis dette var snakk om noe man måtte gjøre ofte så hadde jeg forstått problemstillingen din, ukorrigert. Men å lage så mye oppstyr overfor noe som skjer så sjelden er bare barnslig.

Ingen har 100% frihet og det vet du. Vi trenger lover og regler for at et samfunn skal fungere. Folk gjør ikke som de vil. Denne nye regelen ville ikke innskrenke menneskers frihet da de kan gjøre akkurat det de vil 365 dager i året nesten alle år, men så blir det 364 dager noen år.

Hei, jeg har heller ikke sagt at man måtte gå i fengsel hvis man nektet. Et lite gebyr kanskje? Jeg tror det er slik det fungerer i Australia. Den som ikke stemmer får en giro i posten. Enkelt og greit. Innskrenker ingens friheter, men det ville gjøre folk mer oppmerksom på politikk, noe som er viktig i et demokratisk land siden politikken bestemmer samfunnsutviklingen.

Demokratier skal være et frivillig engasjement. Man skaper ikke engasjement for demokratiet gjennom å tvinge folk til urnene.-

Det kan du ikke vite, ukorrigert! Jeg skjønner tankegangen din, men tvang betyr ikke at man automatisk vil bli negativ. Etter en generasjon er alt glemt og alt er normalt og ingen bryr seg lenger. Det er som sagt ikke en "big deal" å komme seg til et valglokale et par minutter hvert andre eller fjerde år.

Må demokratiet være frivillig egentlig? Hvem har bestemt det?

Ikke vil det på noen måte fremme demokratiet heller. Demokratiet fungerer gjennom engasjement, åpenhet og deltagelse i samfunnet. Valgdeltakelse er en indikasjon på dette. Men det er engasjement i samfunnet som er målet. Ikke valgdeltagelsen i seg. Å fuske med valgdeltakelsen bringer oss ikke nærmere selve målet om engasjement.-

Det har du helt rett i. Engasjement er viktig. Å prøve ut denne ordningen ville ikke være dumt, da vi kan måle om engasjementet øker eller minsker over en viss tidsperiode. Hvis det ikke funker er det jo bare å gå tilbake til det gode gamle systemet vi har nå :)

Jeg foretrekker langt mer at folk lar være å stemme, enn at folk stemmer på et eller annet de ikke har satt seg inn i eller tenkt gjennom, fordi de allikevel er tvunget til å avgi stemme.-

Og du har plutselig ikke hørt om en blank stemme?

Stemmeplikt er galt på så mange måter. Det viser en fundamental mangel på forståelse for hva et demokrati er.-

Ja, gi oss en definisjon på demokrati som kræsjer med stemmeplikt så skal vi se på saken :)

Det er grunnleggende prinsippløst. Og det vil ikke bringe noe godt med seg på noen som helst måte.-

Det kan du ikke vite.

Land som har bortimot 100% valgdeltakelse er ikke land vi ønsker å sammenligne oss med.-

Hva er galt med Australia?

apples sa...

Og dette hadde noe å gjøre med artikkelen om FrP-politikks påvirkning på unge arbeidstakere som du linket til fordi...?

Eller var det bare en av de 12 artiklene du linker til og oppdaterer daglig slik at du skal få twingly-treff uten å måtte skrive noe nytt?

Greit å ønske seg treff, men da må man forevente at noen påpeker hvor patetisk dette begynner å bli.

Shiva sa...

apples:

Beklager, jeg visste ikke at det var et problem :)

Jeg gjør det slik at de nyeste blogginnleggene jeg har innen vært "tema" (politikk, religion, vitenskap) som er en smule relevant (ok, jeg innser at det å linke dette innlegget til saken om Frp var way off, men man må da få lov til å reklamere litt ;)) blir linket til de sakene på VG og Dagbladet som er nærmest relatert.

Hadde jeg hatt tid til å skrive om hver eneste sak jeg vil linke til så hadde jeg selvsagt gjort dette. Det har ikke med latskap å gjøre. Tvert imot. Det er bare det å få tid til alt som er problemet, hehe.

Men jeg skal love å beherske meg litt her ;)

Takk for ditt bidrag! :)