torsdag 9. juli 2009

Språkferdigheter tidlig i livet kan ha en uventet fordel

Alzheimer forekommer av og til hos eldre mennesker.
Gode språkferdigheter i 20-årene kan minske risikoen for å få dette.
Ill.: topnews.in


Saken: Sannsynligheten for å få Alzheimer sent i livet kan være mindre hos de med gode språkferdigheter i 20-årene i følge en ny studie.


De som har meget gode språkferdigheter tidlig i livet ser ut til å ha en annen fordel enn bare det å være gode i språk; de kan også være mindre utsatt for Alzheimer. Forskere sammenlignet språkferdighetene til testobjektene i en gruppe på 38 personer hvor noen hadde fått Alzheimer mens andre ikke hadde det. Det gjorde de ved å se på noen stiler som de nå døde menneskene hadde skrevet i 20-årene.


Mentale ferdigheter kan hjelpe mot hjernesykdommer


De i gruppen som ikke hadde utviklet Alzheimer gjorde det i snitt tyve prosent bedre på disse stilene sammenlignet med de som hadde Alzheimer, hvis man så på språkferdighetene. Leder for forskningsgruppen, Juan C. Troncoso ved Johns Hopkins University i Baltimore, USA, har følgende å si til dette funnet:


Despite the small number of participants in this portion of the study, the finding is a fascinating one. [...] Our results show that an intellectual ability test in the early 20s may predict the likelihood of remaining cognitively normal five or six decades later, even in the presence of a large amount of Alzheimer's disease pathology.Det kan se ut som om hjernetrim og mentale ferdigheter tidlig i livet dermed kan gjøre at dette organet er bedre utrustet til å takle hjernesykdommer senere i livet.

Les mer om dette hos Science Daily.(Et annet interessant funn innen "språksektoren" er at flerspråklige personer ser ut til å bruke ulike deler av hjernen til hvert språk. Les mer om dette hos Science Daily.)

.

2 kommentarer:

Connected sa...

Huh. Dette visste jeg ikke, og nå er jeg glad for at jeg kan 4 språk flytende.

Morro nyhet. =)

Shiva sa...

Connected:

Fire språk flytende? :O

Bra jobbet! Hehe... Jeg forholder meg til to språk flytende og et par andre i ok stand skriftlig :p