tirsdag 14. juli 2009

Kanskje ikke så dumt å banne likevel?

Banner du når du får vondt?
Det kan være en god forklaring på dette.
Ill.: frankieslee.wordpress.comSaken: Det er vanskelig for mange å holde tilbake banneordene når man skader seg. En ny studie viser at det kan være en god grunn til dette; banning gjør smerten mer tolererbar.


"Banning har eksistert i flere århundrer og er nesten et universelt menneskelig språkfenomén," sier Richard Stephens ved Keele University i England som var med på å utforme den nye studien som viser en interessant kobling mellom banning og smerte. Stephens forklarer at det aller meste av "språkproduksjonen" foregår i venstre hjernehalvdel, mens banneordene ser ut til å komme fra høyresiden og kobles til de emosjonelle delene av hjernen.


Smerte og banning


Stepehens og kollegene hans ved Keele ville finne ut hvordan banning påvirket en persons toleranse overfor smerte. Siden banningen har en overdrivende effekt så man for seg at språkbruken dermed ville gjøre at toleransen ble lavere. Det de fant ut var derimot det motsatte; de 64 forsøkspersonene klarte å holde ut smerte lenger hvis de fikk banne enn hvis de ikke fikk det.

Forskerne ser for seg at en grunn til dette er at vi ved å vise aggresjon blir vi oppfattet som mer macho og sterkere, noe som kunne være en overlevelsesmekanisme for våre forfedre. (Såkalt "fight-or-flight"-mekanisme.)Les mer om dette hos Live Science.

2 kommentarer:

Dellers sa...

Interessant. Banner generelt lite selv, unntatt når jeg får vondt. Da kommer det gjerne noen gloser; og ja, jeg føler at det bidrar til at smerten blir mer tolererbar enn om jeg holder kjeft...

Shiva sa...

Dellers:

Hehe, ja jeg må nok ærlig innrømme at jeg kommer med et par gloser selv når jeg slår meg :p